total tiếng Anh là gì?

Related Articles

total tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng total trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ total tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm total tiếng Anh

total

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ total

Chủ đề

Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

total tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ total trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ total tiếng Anh nghĩa là gì.

total /’toutl/

* tính từ

– tổng cộng, toàn bộ

=total war+ chiến tranh tổng lực

– hoàn toàn

=total failure+ sự thất bại hoàn toàn

* danh từ

– tổng số, toàn bộ

=to reach a total of…+ đạt đến tổng số…

* ngoại động từ

– cộng, cộng lại

=to total the expenses+ cộng các món chi tiêu

– lên tới, tổng số lên tới

=the costs totalled 550d+ chi phí lên tới 550 đồng

=the visitors to the exhibition totalled 15,000+ số người xem triển lãm lên tới 15 000

!to total up to

– lên tới, tổng số lên tới

total

– toàn phần, tổng cộng

Thuật ngữ liên quan tới total

Tóm lại nội dung ý nghĩa của total trong tiếng Anh

total có nghĩa là: total /’toutl/* tính từ- tổng cộng, toàn bộ=total war+ chiến tranh tổng lực- hoàn toàn=total failure+ sự thất bại hoàn toàn* danh từ- tổng số, toàn bộ=to reach a total of…+ đạt đến tổng số…* ngoại động từ- cộng, cộng lại=to total the expenses+ cộng các món chi tiêu- lên tới, tổng số lên tới=the costs totalled 550d+ chi phí lên tới 550 đồng=the visitors to the exhibition totalled 15,000+ số người xem triển lãm lên tới 15 000!to total up to- lên tới, tổng số lên tớitotal- toàn phần, tổng cộng

Đây là cách dùng total tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ total tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

total /’toutl/* tính từ- tổng cộng tiếng Anh là gì?

toàn bộ=total war+ chiến tranh tổng lực- hoàn toàn=total failure+ sự thất bại hoàn toàn* danh từ- tổng số tiếng Anh là gì?

toàn bộ=to reach a total of…+ đạt đến tổng số…* ngoại động từ- cộng tiếng Anh là gì?

cộng lại=to total the expenses+ cộng các món chi tiêu- lên tới tiếng Anh là gì?

tổng số lên tới=the costs totalled 550d+ chi phí lên tới 550 đồng=the visitors to the exhibition totalled 15 tiếng Anh là gì?

000+ số người xem triển lãm lên tới 15 000!to total up to- lên tới tiếng Anh là gì?

tổng số lên tớitotal- toàn phần tiếng Anh là gì?

tổng cộng

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories