Hệ số tự tài trợ và ý nghĩa của hệ số tự tài trợ là gì?

Related Articles

Định nghĩa Hệ số tự tài trợ

Hệ số tự tài trợ là gì? – Hệ số tự tài trợ (HSTTT) là chỉ tiêu phản ánh khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính và mức độ độc lập tài chính doanh nghiệp.

 • Chỉ tiêu này cho biết trong tổng số nguồn vốn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm mấy phần.

 

Trị số của chỉ tiêu càng lớn, chứng tỏ khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính càng cao, mức độ độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng tăng và ngược lại, trị số của các chỉ tiêu càng nhỏ, khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp càng thấp, mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp càng giảm.

 

 • Hệ số tài trợ được xác định theo công thức:

 

Tỷ suất tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/Tổng số nguồn vốn

Phân loại Hệ số tự tài trợ

Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn

 • HSTTT tài sản dài hạn (hay Hệ số vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn ) là chỉ tiêu phản ánh khả năng trang trải tài sản ngắn hạn bằng vốn chủ sở hữu. Chỉ tiêu này được xác định như sau:
 • Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn = Vốn chủ sở hữu/Tài sản dài hạn

   

Hệ số tự tài trợ tài sản cố định

 • HSTTT tài sản cố định (hay hệ số vốn chủ sở hữu trên tài sản cố định) là chỉ tiêu phản ánh khả năng đáp ứng bộ phận tài sản cố định (đã và đang đầu tư) bằng vốn chủ sở hữu.
 • Tỷ suất tự tài trợ tài sản cố định  = Vốn chủ sở hữu/TSCĐ đã và đang đầu tư

>>> Xem thêm các bài viết cùng 

chuyên mục hỏi đáp

 ở đây: 

https://blogchiase247.net/hoi-dap-la-gi–cn62.aspx

Ý nghĩa Hệ số tự tài trợ

 • Hệ số tự tài trợ phản ánh tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản của doanh nghiệp.
 • Để xác định mức độ phù hợp về tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc rất lớn vào hoạt động và chính sách của từng doanh nghiệp, từng ngành cụ thể.

   

Kết luận

Qua đây chắc hẳn bạn đã hiểu Hệ số tự tài trợ là gì?. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết của VietAds

 

Trân trọng! Cảm ơn bạn đã luôn theo dõi các bài viết trên Website VietAdsGroup.Vn của công ty chúng tôi!

Quay lại danh mục “Hỏi đáp là gì”

Quay lại trang chủ

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories