Phí thông quan là phí gì? | TIPHALOGS

Related Articles

1. Khái niệm thông quan là gì?

Thông quan được xem xét với tư cách là một bước ( một khâu ) trong qui trình thủ tục hải quan. Tuy nhiên, thông quan không chỉ đơn thuần là việc hải quan được cho phép chủ hàng có quyền định đoạt so với sản phẩm & hàng hóa của mình mà là một quy trình triển khai và hoàn tất một loạt những khâu thủ tục khép kín, không thiếu .Theo công ước Kyoto sửa đổi : “ thông quan là việc triển khai xong những thủ tục thiết yếu để cho phép hàng hoá được đưa vào Giao hàng tiêu dùng trong nước, được xuất khẩu hay được đặt dưới một chính sách quản trị hải quan khác ” .Theo pháp luật của Luật Hải quan Nước Ta tại Điều 4 Khoản 11 Luật Hải quan số 29/2001 / QH10 thì thông quan là việc cơ quan Hải quan quyết định hành động hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện đi lại vận tải đường bộ được xuất cảnh, nhập cư .Hình ảnh Phí thông quan là phí gì? - VanChuyenPhuQuoc

2. Phí thông quan là phí gì?

Phí thông quan là mức lệ phí mà chủ hàng hóa xuất nhập khẩu phải đóng cho cơ quan hải quan tại Việt nam. Việc quản lý và thu phí hải quan đực thống nhất trong toàn ngành Hải quan và theo quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 780/TCHQ/QĐ/CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Thông tư số 43/2009 / TT-BTC pháp luật mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị và sử dụng phí, lệ phí trong nghành hải quan. Theo đó, lệ phí làm thủ tục hải quan theo pháp luật là 20.000 đ / tờ khai và lệ phí sản phẩm & hàng hóa, phương tiện đi lại vận tải đường bộ quá cảnh Nước Ta là 200.000 đ / tờ khai. Các phương tiện đi lại vận tải đường bộ tiếp tục qua lại biên giới được quản trị theo phương pháp mở sổ theo dõi hoặc bằng máy vi tính, không quản trị bằng tờ khai thì không thu lệ phí làm thủ tục hải quan .

3. Những quy định về việc đóng thuế thông quan

+ Đối với phương tiện đi lại vận tải đường bộ đường đi bộ được tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập chỉ được thực thi thu lệ phí làm thủ tục hải quan một lần khi làm thủ tục nhập khẩu, không thu lệ phí làm thủ tục hải quan khi xuất khẩu .+ Thời hạn nộp phí, lệ phí thông quan được pháp luật như sau :a ) Lệ phí làm thủ tục hải quan phải nộp trước khi cơ quan hải quan kiểm tra xác nhận “ đã triển khai xong thủ tục hải quan ” ;b ) Lệ phí hàng hoá, phương tiện đi lại vận tải đường bộ quá cảnh phải nộp ngay khi làm thủ tục cho hàng hoá, phương tiện đi lại vận tải đường bộ quá cảnh ;

+ Phí, lệ phí thông quan thu bằng đồng Việt Nam. Trường hợp đối tượng nộp phí, lệ phí hải quan có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ thì được thu bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi và được quy đổi từ đồng Việt Nam ra ngoại tệ tự do chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí, lệ phí. Đối với các đồng ngoại tệ chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thì xác định theo nguyên tắc tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí, lệ phí.

Những trường hợp không thu lệ phí thông quan

Và tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 172 /2010/TT-BTC Ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp không thu lệ phí hải quan gồm:

+ Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

+ Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả+ Quà Tặng cho những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân và cá thể ;+ Đồ dùng của những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế theo quy định miễn trừ ngoại giao ;

+ Hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện dưới 5 kg và có giá trị dưới 5 triệu đồng (bao gồm cả hàng hoá xuất nhập khẩu gửi theo phương thức chuyển phát nhanh dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện);

+ Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành xong thủ tục hải quan ;+ Áp tải tàu biển và hàng hoá, tư trang chuyên chở trên tàu biển từ phao số “ 0 ” vào khu vực cảng biển và ngược lại .

4. Các loại phí phải đóng khi xuất nhập khẩu hàng hóa

Thuế bảo vệ môi trường

Thuế tiêu thu đặc biệt mặt hàng xe Golf điện

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế bảo vệ môi trường hàng SXXK

Thuế tiêu thụ đặc biệt cho mặt hàng dầu rửa có chứa thành phần naphtha

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories