mầm non trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đi học mầm non đạt 95,0%.

Enrollment rates of five year olds in early childhood education (ECE) reached 95.0%.

worldbank.org

• Bước 1: Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học thông qua phát triển giáo dục mầm non

• Step 1: Promoting school readiness through early childhood development

worldbank.org

Christie Ade Ajayi (sinh năm 1930) là một chuyên gia giáo dục mầm non người Nigeria.

Christie Ade Ajayi (born 1930) is a Nigerian specialist in early childhood education.

WikiMatrix

• Bước 1: Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học thông qua phát triển giáo dục mầm non

• Step 1: Promoting school readiness through early childhood development:

worldbank.org

“Trẻ con ở lứa tuổi mầm non thường muốn có những gì mình thích.

“During the ‘terrible twos,’ a child expects to get what he wants.

jw2019

Lương giáo viên mầm non có đủ sống không?

The kindergarten fee is enough?

OpenSubtitles2018. v3

Lily là giáo viên mầm non và là một họa sĩ không chuyên.

Lily is a kindergarten teacher and an amateur painter.

WikiMatrix

Bọn mình còn phải thả Liam ở lớp mầm non trên đường đi.

We got to drop Liam off at pre-K on the way.

OpenSubtitles2018. v3

Chính phủ Sarawak cũng nhấn mạnh giáo dục mầm non trong bang.

Sabah state government also emphasises pre-school education in the state.

WikiMatrix

À, vị như là mầm non và dâu tây vậy.

Well, tastes like twigs and berries.

OpenSubtitles2018. v3

Cô có bằng về Giáo dục mầm non từ Đại học El Salvador.

She has a Degree in Early Childhood Education from the University of El Salvador.

WikiMatrix

Mọi lớp học ở Luzon từ mầm non đến đại học vào ngày 26 và 27 bị đình chỉ.

Nock-ten suspended all classes in Luzon from pre-school to college levels on July 26 and 27.

WikiMatrix

Giáo dục mầm non 8.

Theology Today no. 8 .

WikiMatrix

Đây là một ví dụ từ trường mầm non Chicago.

Here’s an example from Chicago kindergarten .

QED

Tôi cũng phải dạy tất cả các cấp lớp từ mầm non đến tiểu học .

Besides, I have to teach pupils at different levels, from pre-school to primary school .

EVBNews

“Cội rễ và Mầm non là một chương trình vì hy vọng.”

And Roots and Shoots is a program for hope.

ted2019

Tha hồ chỗ cho nhóc tập ” tạ lạng “, mà trường mầm non ở khu này là số một đấy.

Oh, well, plenty of space for a jungle gym, and the neighborhood preschool is fantastic.

OpenSubtitles2018. v3

Mầm non trông nhỏ bé, nhưng khi chạm được ánh nắng chúng có thể đâm xuyên những bức tường.

Shoots seem tiny, but to reach the sun they can break through brick walls.

ted2019

Kiryat Yam có 15 trường mầm non, trường tiểu học và 3 trường trung học (Rabin, Rodman & Levinson) với 10.000 học sinh.

Kiryat Yam has 15 preschools, eight elementary schools and 3 high schools (Rabin, Rodman & Levinson) with a student population of 10,000.

WikiMatrix

Nó vẫn không biết liệu LPFC đang hoạt động ở trẻ em mầm non trong làm việc của ký ức.

It is still not known whether the LPFC is active in preschool children during working memory tasks.

WikiMatrix

Đầu năm 2016, Sabah có tổng số 42.047 giáo viên giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học và trung học.

In early 2016, Sabah had a total number of 42,047 teachers teaching in various pre-schools, primary and secondary schools.

WikiMatrix

Kuala Lumpur gồm có 13 cơ sở giáo dục bậc đại học, 79 trường trung học, 155 trước tiểu học và 136 trường mầm non.

Kuala Lumpur contains 13 tertiary education institutions, 79 high schools, 155 elementary schools and 136 kindergartens.

WikiMatrix

Nghe này, Lily, các mầm non của cậu thấy buồn khi bạn chúng ngủ với nhau nhưng không phải tớ nhé.

Look, Lily, maybe your kindergartners are upset that their friends are sleeping with each other, but not me.

OpenSubtitles2018. v3

Garner hoạt động thường xuyên như một nhà hoạt động giáo dục mầm non và là thành viên của Save the Children.

Garner works frequently as an activist for early childhood education and is a board member of Save the Children.

WikiMatrix

Tôi đi khắp thế giới 300 ngày một năm, mọi nơi đều có nhóm “Cội rễ và Mầm non” ở nhiều lứa tuổi.

As I travel around the world 300 days a year, everywhere there’s a group of Roots and Shoots of different ages.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories