Hợp Đồng Liên Doanh, Mẫu Hợp Đồng Liên Doanh – Contracts-vn

Related Articles

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 30
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Liên Doanh Là Gì ?

“ Liên Doanh ” là một mô hình góp vốn đầu tư tại Nước Ta được kiểm soát và điều chỉnh bởi những lao lý của pháp lý về góp vốn đầu tư, doanh nghiệp, những lao lý về thanh toán giao dịch dân sự của Bộ Luật Dân Sự .

Ngoài yếu tố hợp tác góp vốn đầu tư thì mục tiêu chính của hợp đồng liên doanh vẫn là thỏa thuận thành lập pháp nhân doanh nghiệp để triển khai những hoạt động giải trí góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại .

Hợp đồng liên doanh là cơ sở để các bên ghi nhận các mục tiêu liên doanh, cũng như các hoạt động của doanh nghiệp liên doanh sau khi thành lập như: 

( i ). Loại hình pháp nhân góp vốn đầu tư ( công ty CP hoặc công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ), cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, nhân sự, quy định hoạt động giải trí, những quyết định hành động quan trọng của liên doanh ; ( ii ). Loại dự án Bất Động Sản liên doanh ; ( iii ). Tỷ lệ góp vốn và phân loại doanh thu, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên góp vốn đầu tư ; ( iv ). Vi phạm hợp đồng, giải pháp giải quyết và xử lý, chính sách xử lý tranh chấp hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ; ( iv ). Các yếu tố khác .

hop-dong-lien-doanh

Lưu ý Luật góp vốn đầu tư 2005 sống sót khái niệm “ Hợp Đồng Liên Doanh ” và góp vốn đầu tư xây dựng “ Tổ Chức Kinh Tế Liên Doanh ” là một hình thức góp vốn đầu tư trực tiếp, tuy nhiên Luật góp vốn đầu tư 2020 lúc bấy giờ không còn khái niệm liên doanh hay doanh nghiệp liên doanh. Nghĩa là nhà đầu tư được góp vốn đầu tư trải qua hình thức xây dựng tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhưng không gắn với khái niệm liên doanh như trước kia .

Việc sử dụng khái niệm liên doanh, hợp đồng liên doanh không cấm, nó cũng không phản ánh thực chất riêng về một hình thức góp vốn đầu tư đặc trưng mà chỉ là khái niệm theo thông lệ nhằm mục đích thiết lập và xác lập quan hệ góp vốn đầu tư. Nói cách khác, hợp đồng liên doanh là hợp đồng hợp tác để xây dựng doanh nghiệp góp vốn đầu tư có đặc thù liên doanh hay quan hệ liên doanh giữa những nhà đầu tư nhằm mục đích thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hoặc thực thi việc làm kinh doanh thương mại đơn cử ..

Những Điểm Cơ Bản Của Hợp Đồng Liên Doanh

Chủ thể liên doanh hợp tác: là các bên cam kết bỏ vốn đầu tư dự án liên doanh, tham gia thành lập công ty liên doanh (công ty TNHH hoặc công ty cổ phần).

Mục tiêu liên doanh và dự án: là mục tiêu mà các bên hướng tới khi thành lập công ty liên doanh, VD để thực hiện một dự án đầu tư hoặc/và thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể.

Thành lập pháp nhân liên doanh: tuyên bố, thỏa thuận thành lập pháp nhân liên doanh là doanh nghiệp liên doanh dưới hình thức pháp lý mà các bên lựa chọn (công ty cổ phần, TNHH). Mỗi một loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định điều chỉnh riêng về vốn, thành lập, điều lệ, cơ cấu quản trị, hoạt động theo quy định của pháp luật và các bên phải tuân thủ các quy định đó.  

Vốn góp thành lập liên doanh – vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án liên doanh: là quy định, thỏa thuận và cam kết góp vốn điều lệ của mỗi bên để thành lập công ty liên doanh. Ngoài vốn điều lệ thì còn có vốn đầu tư do các bên cam kết góp hoặc huy động để thực hiện dự án đầu tư mục tiêu.  

Quyền và nghĩa vụ của các bên: quy định quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên nhằm thực hiện hợp đồng liên doanh, tiến tới thành lập công ty liên doanh và thực hiện dự án đầu tư trong tương lai. Việc phân định quyền, nghĩa vụ của mỗi bên có thể dựa trên các lợi thế thực hiện của mỗi bên hoặc/và có thể căn cứ vào tỷ lệ vốn góp của mỗi bên và do các bên thỏa thuận thực hiện.

hop-dong-hop-tac-dau-tu

Phân chia lợi nhuận: quy định phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp của mỗi bên vào doanh nghiệp liên doanh và thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty liên doanh. 

Cơ cấu tổ chức quản trị của công ty liên doanh: quy định cơ cấu tổ chức của công ty liên doanh, chỉ định nhân sự của mỗi bên vào các cơ quan quản lý, điều hành, quản trị của công ty liên doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Chế độ tài chính, báo cáo và các vấn đề liên quan: quy định các chế độ tài chinh, kế toán, tiền tệ, kiểm toán, bảo hiểm áp dụng cho công ty và dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật.

Chấm dứt hợp đồng, hoạt động của công ty: quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng và chấm dứt hoạt động của công ty liên doanh, dự án đầu tư.

Giải quyết tranh chấp vả bế tắc: quy định cơ chế tài phán giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, bế tắc phát sinh giữa các bên trong quá trình hoạt động của công ty liên doanh và dự án đầu tư.

Các quy định, thỏa thuận khác.   

Các Tên Gọi Khác Của Hợp Đồng Liên Doanh 

  • Hợp đồng thành lập doanh nghiệp liên doanh.
  • Hợp đồng doanh nghiệp liên doanh
  • Hợp đồng thỏa thuận thành lập doanh nghiệp đầu tư liên doanh
  • Hợp đồng đầu tư kinh doanh
  • Hợp đồng hợp tác đầu tư
  • Hợp đồng liên doanh đầu tư  

Mẫu Hợp Đồng Liên Doanh Được Sử Dụng Trong Trường Hợp Nào ?

Sử dụng mẫu hợp đồng liên doanh trong những trường hợp góp vốn đầu tư không bị hạn chế về quy định góp vốn đầu tư và trong những nghành kinh doanh thương mại thông dụng. Tài sản góp vốn phong phú, gia tài không bị cấm góp hay bị hạn chế hay chưa có lao lý rõ ràng về việc góp vốn .

Mẫu hợp đồng liên doanh không hướng tới một loại quan hệ góp vốn đầu tư đơn cử. Khi sử dụng, những bên cần hiệu chỉnh thích hợp theo từng toàn cảnh quan hệ hợp tác và mục tiêu sử dụng .

Bên dưới là bản giới thiệu mẫu Hợp Đồng Liên Doanh (bản tham khảo, chưa đầy đủ)

FilePreviewHDLD

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Liên Doanh Như Thế Nào ?

Sử dụng mẫu Hợp Đồng Liên Doanh để làm tài liệu tìm hiểu thêm trước khi soạn thảo hợp đồng. Người dùng cũng hoàn toàn có thể đổi khác những nội dung theo hướng dẫn để làm hợp đồng thay vì phải soạn thảo mới hàng loạt. Ngoài ra, Contracts-vn còn có dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng giúp hành khách nếu hành khách đã mua mẫu nhưng chưa biết cách triển khai xong mẫu tài liệu ship hàng nhu yếu của mình .

[ Xem tài liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]

Ngoài ra, như một phần quan trọng trong hoạt động của mình, Contracts-vn còn cung cấp các dịch đi kèm với tài liệu mẫu và các dịch vụ khác có liên quan.

Hiệu Chỉnh Hợp Đồng ( Quý khách đã mua tài liệu mẫu những không biết cách hiệu chỉnh tài liệu, chúng tôi hoàn toàn có thể tương hỗ để giúp hành khách hoàn thành xong tài liệu đã mua )

Soạn Thảo Hợp Đồng ( Xem thêm hạng mục loại sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn )

Kiểm Tra Hợp Đồng ( Quý khách có hợp đồng do phía đối tác chiến lược của hành khách phân phối và hành khách cần kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi thanh toán giao dịch, Contracts-vn có riêng một dịch vụ về yếu tố này sẵn sàng chuẩn bị tương hỗ hành khách. Xem thêm tại mục Kiểm Tra Hợp Đồng )

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng, Các Vấn Đề TM và Dân Sự ( Trên cơ sở quy trình điều tra và nghiên cứu và kinh nghiệm tay nghề so với một số ít loại hợp đồng, Contracts-vn cung ứng dịch vụ xử lý tranh chấp trong những nghành hợp đồng, thương mại, dân sự, những nghành nghề dịch vụ khác. Xem thêm hạng mục loại sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn )

Điện thoại tư vấn Call/Zalo/viber 0359434610; Email: [email protected] 

[ Xem Thêm Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư (công ty liên doanh TNHH) ]

[ Xem Thêm Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Quy Mô Dự Án) ]

Từ khóa : Mẫu hợp đồng liên doanh 2020, Mẫu hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên doanh 2020, pháp lý góp vốn đầu tư, góp vốn đầu tư dưới hình thức xây dựng doanh nghiệp liên doanh, luật góp vốn đầu tư năm trước, sửa đổi luật góp vốn đầu tư .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories