hối hận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Không hối hận không gì cả.

No regrets, no matter what.

OpenSubtitles2018. v3

Hối hận không nhắc nhở ta rằng ta đã làm việc tồi tệ.

Regret doesn’t remind us that we did badly .

QED

Đến đây Yamato-toto-hi-momo-so-bime no Mikoto nhìn lên hối hận.

Hereupon Yamato-toto-hi-momo-so-bime no Mikoto looked up and had remorse.

WikiMatrix

Cũng đừng quên buồn bã và hối hận nhé.

Don’t forget pining and regret.

OpenSubtitles2018. v3

Hối hận trong cái chết nghĩa là bạn đã có một cuộc sống sai lầm ”

Regrets in death meant you’d lived life wrong.

OpenSubtitles2018. v3

Không. Có, sau đó sẽ cảm thấy rất hối hận.

Then it’d be too late to turn back.

OpenSubtitles2018. v3

Chị ấy thấy hối hận vì đã để chúng ta quá tự do.

She feels guilty for turning us into latchkey kids.

OpenSubtitles2018. v3

Hối hận là lãng phí thời gian.

Regrets are a waste of time .

QED

” Không có nơi ẩn náu khỏi trí nhớ và hối hận trên thế giới này.

” there is no refuge from memory and remorse in this world.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tự nói với mình: ” Anh sẽ hối hận khi tôi chết, Bernard. ”

” You’ll be sorry when I’m dead, Bernard, ” I said to myself.

OpenSubtitles2018. v3

Các ngươi sẽ hối hận vì dám phá thỏa thuận!

You’ll regret breaking a deal with me!

OpenSubtitles2018. v3

▪ Khi tranh cãi với người hôn phối, tôi có hối hận vì đã lấy người đó không?

▪ When we are in the midst of a dispute, do I find myself regretting that I married my spouse?

jw2019

không mày sẽ hối hận đấy.

Behave yourself, or you’ll regret it.

OpenSubtitles2018. v3

19 Con đã biết hối hận sau khi trở lại,+

19 For after my turning back I felt remorse;+

jw2019

Cậu sẽ hối hận vì điều đó.

You’ll regret this.

OpenSubtitles2018. v3

Cố giao tiếp có thể là dấu hiệu của hối hận.

Reaching out could be a sign of remorse.

OpenSubtitles2018. v3

Hối hận muộn màng.

Repent later.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi chưa từng hối hận.

And I never looked back.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ, trong 1 Nê Phi 7:20từ “hối hận” đã viết sai chính tả.

For example, in 1 Nephi 7 : 20 the words “ were sorrowful ” were transcribed as “ ware sarraful. ”

LDS

Không gì để phải hối hận cả

Nothing that I regret

OpenSubtitles2018. v3

Tôi rất hối hận vì đã muốn hôn cô.

I so regret trying to kiss you.

OpenSubtitles2018. v3

Cái quái gì thế, tôi bắt đầu thấy hối hận khi cho ông đi cùng rồi đấy!

Goddamn it to hell, I’m already regretting’this .

OpenSubtitles2018. v3

Đặc điểm thứ hai của sự hối hận là cảm giác bối rối.

The second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.

ted2019

“Có hối hận khi xăm hình không?”

“Do people regret their tattoos?”

ted2019

Tớ rất hối hận về tất cả mọi chuyện.

I’m kind of sick about the whole thing.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories