gingerbread trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

Gingerbread is claimed to have been brought to Europe in 992 CE by the Armenian monk Gregory of Nicopolis (also called Gregory Makar and Grégoire de Nicopolis).

Bánh gừng được tuyên bố là đã được đưa đến Châu Âu vào năm 992 bởi tu sĩ người Armenia, Gregory của Nicopolis (còn gọi là Gregory Makar và Grégoire de Nicopolis).

WikiMatrix

The Nexus S smartphone, released in December 2010, was the first phone from the Google Nexus line that ran Gingerbread, and also the first one from the line with built-in NFC functionality.

Điện thoại thông minh Nexus S, ra mắt vào năm 2010, là chiếc điện thoại đầu tiên thuộc dòng Google Nexus chạy Gingerbread, và cũng là chiếc điện thoại đầu tiên trong dòng có tích hợp tính năng NFC.

WikiMatrix

It will run Google’s Android 2.3 Gingerbread OS, has a 1.0 GHz dual-core processor.

Chạy hệ điều hành Android 2.3 Gingerbread của Google, vi xử lý 1.0 GHz lõi-kép.

WikiMatrix

In the United States, this form of gingerbread is sometimes called “gingerbread cake” or “ginger cake” to distinguish it from the harder forms.

Tại Hoa Kỳ, hình thức bánh gừng này đôi khi được gọi là “bánh ngọt gừng” để phân biệt nó với các hình dạng rắn hơn.

WikiMatrix

The first documented trade of gingerbread biscuits dates to the 17th century, where they were sold in monasteries, pharmacies, and town square farmers’ markets.

Tài liệu về hoạt động buôn bán bánh gừng đầu tiên có vào thế kỷ 17, nơi chúng được bán ở tu viện, hiệu thuốc và chợ trời.

WikiMatrix

The Galaxy Mini originally ran on Android 2.2 Froyo, but in May 2011, Samsung announced that the Galaxy Mini (along with other Galaxy models) will get an official upgrade to Android 2.3 Gingerbread.

Galaxy Mini ban đầu chạy Android 2.2 Froyo, nhưng tháng 5 năm 2011, Samsung công bố rằng Galaxy Mini (cùng với sản phẩm Galaxy khác) sẽ chính thức nâng cấp lên Android 2.3 Gingerbread.

WikiMatrix

Gingerbread is popular in England, and is available in supermarkets.

Bánh gừng nổi tiếng ở Anh và có ở các siêu thị.

WikiMatrix

Gingerbread men were first attributed to the court of Queen Elizabeth I, who served the figurines to foreign dignitaries.

Người bánh gừng lần đầu tiên được quy cho cung đình của nữ hoàng Elizabeth I, người phục vụ những bức tượng nhỏ cho các quan chức ngoại quốc.

WikiMatrix

Teacher: I’m the gingerbread man.

Giáo viên: Tôi là người bánh gừng.

ted2019

It was the first smartphone to use the Android 2.3 “Gingerbread” operating system, and the first Android device to support Near Field Communication (NFC) in both hardware and software.

Nó là chiếc điện thoại thông mình đầu tiên chạy hệ điều hành Android 2.3 “Gingerbread“, và cũng là thiết bị Android đầu tiên hỗ trợ giao tiếp NFC ở mức phần cứng lẫn phần mềm.

WikiMatrix

Toruń gingerbread (piernik toruński) is a traditional Polish gingerbread that has been produced since the Middle Ages in the city of Toruń.

Bánh gừng Toruń (piernik toruński), bánh gừng kiểu Ba Lan truyền thống đã được sản xuất từ thời Trung Cổ ở thành phố Toruń.

WikiMatrix

Atlantic, Gingerbread Man Records. |access-date= requires |url= (help) “Ed Sheeran – Loose Change (CD, EP,UK,2011)”.

Atlantic, Gingerbread Man Records. ||ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp) ^ a ă “Ed Sheeran – Loose Change (CD, EP,UK,2011)”.

WikiMatrix

Samsung Galaxy Mini 2 is a smartphone manufactured by Samsung that runs the open source Android 2.3 Gingerbread operating system.

Samsung Galaxy Mini 2 là một điện thoại thông minh do Samsung sản xuất chạy hệ điều hành mã nguồn mở Android 2.3 Gingerbread.

WikiMatrix

The first recorded mention of gingerbread being baked in the town dates to 1793, although it was probably made earlier, as ginger had been stocked in high street businesses since the 1640s.

Lần đầu tiên ghi chép đề cập đến bánh gừng được nướng trong thị trấn có từ năm 1793, mặc dù nó có thể được thực hiện sớm hơn, như gừng đã được cung ứng trong các doanh nghiệp đại lộ kể từ những năm 1640.

WikiMatrix

Users can choose to keep the Gingerbread operating system, or, using Sony PC Companion or Bridge for Mac, they could upgrade to Ice Cream Sandwich; however, downgrading to Gingerbread is not officially supported.

Người dùng có thể chọn giữ lại phiên bản Gingerbread, hoặc sử dụng Sony PC Companion hoặc Bridge for Mac, họ có thể cập nhật lên phiên bản Ice Cream Sandwich; tuy nhiên việc hạ cấp xuống Gingerbread không được hỗ trợ.

WikiMatrix

Historically three main centers of gingerbread production have developed in the cities of Vyazma, Gorodets, and Tula.

Trong lịch sử, ba trung tâm chính sản xuất bánh gừng đã phát triển ở các thành phố Vyazma, Gorodets và Tula.

WikiMatrix

While some believe the news will be the Android-based Samsung Galaxy Plplayer, the gadget blog Android and Me said the companies would unveil the Nexus Two as the first smartphone based on Android 2.3, or the Gingerbread, build that is optimized for tablet computers .

Trong khi một số tin rằng tin tức này là về Samsung Galaxy Player chạy HĐH Android, trang tin blog Android and Me cho rằng các công ty sẽ ra mắt Nexus Two là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên dựa trên HĐH Android 2,3 hoặc Gingerbread, được xây dựng để tối ưu hóa cho các máy tính bảng .

EVBNews

Gingerbread uses version 2.6.35 of the Linux kernel.

Gingerbread sử dụng nhân Linux phiên bản 2.6.35.

WikiMatrix

Galaxy Y features Android 2.3.6 Gingerbread OS with Samsung’s proprietary TouchWiz user interface, and has integrated social networking apps and multimedia features, including Google Voice Search, and 5.1 channel audio enhancements.

Galaxy Y sử dụng Android 2.3.5 Gingerbread OS với giao diện TouchWiz độc quyền từ Samsung, tích hợp sẵn các ứng dụng mạng xã hội và các tính năng đa phương tiện, bao gồm Google Voice Search, và kênh âm thanh cải tiến 5.1.

WikiMatrix

This device is running Android 2.3.6 (Gingerbread) out of the box but it can now be officially updated to Android 4.1.2 (Jelly Bean).

Thiết bị này xuất xưởng với Android 2.3.6 (Gingerbread) nhưng có thể được chính thức nâng cấp lên Android 4.1.2 (Jelly Bean).

WikiMatrix

In the Netherlands and Belgium, a soft and crumbly gingerbread called peperkoek, kruidkoek or ontbijtkoek is popularly served at breakfast time or during the day, thickly sliced and often topped with butter.

Ở Hà Lan và Bỉ, bánh gừng nhạt và mềm mại được gọi là peperkoek, kruidkoek hoặc ontbijtkoek được phổ biến phục vụ vào bữa sáng hoặc trong ngày, thái lát mỏng và thường phết bơ mặt trên.

WikiMatrix

Gingerbread confections are called pryaniki (sg. pryanik), derived from the old Russian term for ‘spices’.

Bánh gừng được gọi là pryaniki (sg. pryanik), có nguồn gốc từ từ tiếng Nga cổ cho ‘hạt tiêu’.

WikiMatrix

“Android 2.3.6 Gingerbread Update For Nexus S Available (Wi-Fi And Tethering Fix)”.

“Android 2.3.6 Gingerbread đã có cập nhật cho Nexus S (Wi-Fi và Tethering Fix)”.

WikiMatrix

Unofficially, the phone can run Android 2.3.7 Gingerbread, 4.0.4 ICS, 4.3 Jelly Bean or 4.4.4 kitkat via three different ports of CyanogenMod made by the same group.

Không chính thức, điện thoại có thể chạy Android 2.3.7 Gingerbread, 4.0.4 ICS hoặc 4.3 Jelly Bean và 4.4.2 Kitkat thông qua CyanogenMod được làm bởi cùng một nhóm.

WikiMatrix

A Russian gingerbread can also be shaped in various forms and stuffed with varenje and other sweet fillings.

Bánh gừng của Nga cũng có thể được định hình dưới nhiều hình dạng khác nhau và nhồi với mứt và phủ chất ngọt khác.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories