đau răng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Đau răng “, ông Marvel, và đặt tay mình vào tai của mình.

Toothache, ” said Mr. Marvel, and put his hand to his ear.

QED

Những câu hỏi đang quấy rầy anh, Larry, như bệnh đau răng vậy.

These questions that are bothering you, Larry, maybe they’re like a toothache.

OpenSubtitles2018. v3

” Martha, ” cô nói, ” đã giúp việc chổ rửa chén đã đau răng một lần nữa ngày hôm nay? ”

” Martha, ” she said, ” has the scullery- maid had the toothache again today? “

QED

Tôi bị đau răng; đó là một sự kiện rõ ràng.

I have toothache; that is an obvious fact.

Literature

Và ý tưởng về không bị đau răng là một không thực tế.

And the concept of not having toothache is an unreality.

Literature

Nhưng tôi lại bị đau răng kinh khủng, giống John. Vậy…

But I had a terrible impacted tooth, and so John…

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 22 tháng Hai, cô phàn nàn bị đau răng.

On 22 February, she complained of a toothache.

WikiMatrix

Đau răng ấy.

Hurts my teeth.

OpenSubtitles2018. v3

Vì làm như thế có thể trị khỏi chứng đau răng!

That might heal his tooth!

jw2019

Mẹ cậu bảo gần đây cậu đau răng? .

Your mum says you’ve been having some pain lately.

OpenSubtitles2018. v3

Giảm đau răng được coi là một trong những nhiệm vụ chính của nha sĩ.

The relief of toothache is considered one of the main responsibilities of dentists.

WikiMatrix

Trong thế giới thực, họ bị đau răng, hói đầu và có cái bụng bia.

In the real world, they got bad teeth, bold and beer stomach

OpenSubtitles2018. v3

Thêm vào đó, nó giúp chống đau răng.

Plus, it helps prevent tooth decay.

OpenSubtitles2018. v3

Coi có phải là hắn đau răng thiệt không.

See if he really has a bad tooth.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy ông đau răng?

So you’ve got a bad tooth?

OpenSubtitles2018. v3

Có thể trị bệnh trĩ và đau răng

It’s good for piles and toothache.

OpenSubtitles2018. v3

Đến trưa ông ta đến chỗ ông chữa đau răng.

At noon he went to see you to cure his aching tooth.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể trị bệnh trĩ và đau răng.

It’s good for piles and toothache.

OpenSubtitles2018. v3

Một người đau răng có thể dùng giấm để nêm thức ăn, nhưng không được mút nước giấm qua kẽ răng.

A man with a toothache could use vinegar to season his food, but he must not suck the vinegar through his teeth.

jw2019

Khi tôi bị đau răng, đau bao tử, hay tôi bị đói và tôi đến nhà bạn, bạn cho tôi cái gì?

When I’ve got a toothache, stomachache, or I’m hungry and I come to your house, what do you give me?

Literature

Nếu bạn đau răng, cây đinh hương và dầu của nó sẽ làm tê răng trong khi bạn chờ đến nha sĩ .

If you have a toothache, CLOVES and CLOVE OIL will numb a tooth while you ‘re waiting for the dentist to call you back .

EVBNews

Vỏ của Alstonia constricta và Alstonia scholaris là nguồn cung cấp thuốc chữa bệnh sốt rét, đau răng, thấp khớp và rắn cắn.

The bark of the Alstonia constricta and the Alstonia scholaris is a source of a remedy against malaria, toothache, rheumatism and snake bites.

WikiMatrix

Ngay trước Chiến dịch Hoài Hải năm 1948, cha ông mất, bản thân ông cũng bị bệnh đau răng, nên không thể ra mặt trận.

Before the Huaihai Campaign of 1948, his father died and he had dental problems, and was absent from the front.

WikiMatrix

Dịch hạch và đau răng nanh đã giết chết hơn 75% giống chó này vào cuối Thế kỷ 19, dẫn đến một lệnh cấm nhập khẩu chó đến Iceland.

Plague and canine distemper destroyed over 75% of the breed in the late 19th century, leading to a ban on the importation of dogs to Iceland.

WikiMatrix

Trong 20 năm qua, từ sau một lần đau răng, tôi đã đi vòng quanh thế giới và trở về với các câu chuyện về một vài người trong số này.

So for the last 20 years, since my dental experience, I have been traveling the world and coming back with stories about some of these people.

ted2019

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories