Chủ hộ có vai trò như thế nào theo Luật Cư trú mới?

Related Articles

Khi Luật Cư trú mới có hiệu lực hiện hành vào ngày 01/7/2021 tới đây, nhiều yếu tố về cư trú và quản trị cư trú sẽ biến hóa. Vai trò của chủ hộ từ ngày này được pháp luật thế nào ?

Chủ hộ là gì?

Theo Điều 25 Luật Cư trú 2006, sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ mái ấm gia đình. Mỗi hộ mái ấm gia đình cử một người có năng lượng hành vi dân sự không thiếu làm chủ hộ để thực thi và hướng dẫn những thành viên trong hộ thực thi pháp luật về ĐK, quản trị cư trú. Trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ .

Điều 10 Luật Cư trú 2020 quy định:

Chủ hộ là người có năng lượng hành vi dân sự không thiếu do những thành viên hộ mái ấm gia đình thống nhất đề cử ; trường hợp hộ mái ấm gia đình không có người có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ thì chủ hộ là người được những thành viên hộ mái ấm gia đình thống nhất đề cử ; trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình không đề cử được thì chủ hộ là thành viên hộ mái ấm gia đình do Tòa án quyết định hành động .

Cũng theo Luật này, chủ hộ có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi, tạo điều kiện kèm theo, hướng dẫn thành viên hộ mái ấm gia đình thực hiên pháp luật về ĐK, quản trị cư trú và những nội dung khác theo pháp luật của Luật này ; thông tin với cơ quan ĐK cư trú về việc trong hộ mái ấm gia đình có thành viên thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 29 của Luật này .

Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu chủ hộ là người đứng ra làm chủ trên hộ khẩu của mái ấm gia đình, có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến ĐK, quản trị cư trú với những người trong hộ khẩu đó .

vai tro cua chu ho

Vai trò của chủ hộ theo Luật Cư trú mới? (Ảnh minh họa)

Vai trò của chủ hộ theo Luật Cư trú mới?

Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú mới sẽ có hiệu lực hiện hành. Từ ngày này, Bộ Công an không cấp mới sổ hộ khẩu giấy mà thông tin cư trú của công dân sẽ được quản trị trên Cư sở dữ liệu vương quốc về dân cư ( hộ khẩu điện tử ). Vì thế, chủ hộ vẫn có những vai trò nhất định trong quản trị cư trú .

Cho phép người khác nhập hộ khẩu của mình

Theo Điều 20 Luật Cư trú mới, người không mua được nhà vẫn được ĐK thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ đó chấp thuận đồng ý .

Dù là trường hợp ĐK thường trú khi về ở với người thân trong gia đình hay khi thuê, mượn, ở nhờ … thì chủ hộ vẫn phải chấp thuận đồng ý thì người đó mới được nhập khẩu .

Cụ thể, trong hồ sơ ĐK thường trú so với trường hợp về ở với người thân trong gia đình hay thuê, mượn, ở nhờ đều phải có : Tờ khai đổi khác thông tin cư trú, trong đó ghi rõ quan điểm đồng ý chấp thuận cho ĐK thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có quan điểm chấp thuận đồng ý bằng văn bản .

Cho phép thành viên hộ khẩu tách hộ

Tương tự như khi nhập khẩu, nếu thành viên hộ mái ấm gia đình muốn tách hộ để ĐK thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp thì cũng phải được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý chấp thuận, trừ trường hợp thành viên hộ mái ấm gia đình ĐK tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó .

Thông báo về các trường hợp đủ điều kiện bị xóa thường trú, tạm trú

Việc thông báo với cơ quan đăng ký cư trú về việc trong hộ gia đình có thành viên thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 29 của Luật này (xóa thường trú, tạm trú) là trách nhiệm của chủ hộ theo Điều 10 Luật Cư trú 2020.

Nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Cách để không bị xóa hộ khẩu sau khi bán nhà

>> Những thiệt thòi của người không có hộ khẩu thường trú

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories