chụp ảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Khi đang chụp thì có một người khác chụp ảnh lại anh ấy.

As he did, someone took a photo of him.

WikiMatrix

Năm 2012, Lagum gặp nhà thiết kế Adele Dejak, người đã đưa cô đến Kenya để chụp ảnh.

In 2012, Lagum met designer Adele Dejak, who took her to Kenya for a photo shoot.

WikiMatrix

Vì vậy, trong khi cô ấy đã rơi nước mắt, cô quyết định chụp ảnh xác chết.

So while she was in tears, she decided to take photographs of the bodies.

WikiMatrix

Thợ chụp ảnh của cô là ai?

Who’s your photographer?

OpenSubtitles2018. v3

Chụp ảnh.

Get a picture.

OpenSubtitles2018. v3

Cháu chỉ chụp ảnh cho website của trường thôi.

It’s for the podcast for the school website.

OpenSubtitles2018. v3

Motherfucker muốn chúng tôi chụp ảnh với ông.

The Motherfucker wants us to take a picture with you.

OpenSubtitles2018. v3

Chụp ảnh?

Photographs?

OpenSubtitles2018. v3

Trong tập 7, Mădălina đã không tham gia chụp ảnh.

In Episode 7, Mădălina did not participate in the photo shoot.

WikiMatrix

Chụp ảnh! Chụp ảnh nào!

Take pic Picture!

QED

Tiện ích chụp ảnh màn hình KDE

KDE Screen Grabbing Utility

KDE40. 1

Được, chúng ta hãy chụp ảnh.

Yeah, we’ll take a picture.

OpenSubtitles2018. v3

Tuần tới em sẽ đi Goa chụp ảnh quảng cáo

Next week, I’m in Goa for an ad shoot.

QED

Khái niệm về chụp ảnh phóng sự cưới ra đời sau khi chiến tranh thế giới thứ hai.

The concept of capturing the wedding “event” came about after the Second World War.

WikiMatrix

Hôm nay là ngày chụp ảnh quảng cáo.

He tweeted a picture on his twitter today .

QED

Franz đã cẩn thận không chụp ảnh các phòng hơi ngạt.

Franz was careful not to photograph the gas chambers.

WikiMatrix

Chụp ảnh tốt.

Do take pictures well.

QED

Mẹo: Chụp ảnh số IMEI hoặc viết số này vào Hướng dẫn bắt đầu nhanh bằng giấy.

Tip: Take a photo of your IMEI number or write it on your paper Quick Start Guide.

support.google

Tớ chụp ảnh cậu ta cho cậu, còn bị chó đuổi nữa.

I took his picture for you I also had to run away from dogs

QED

Ngay cả đối với máy ảnh sử dụng, chúng ta cúng không còn dùng đến phim chụp ảnh.

Even in consumer cameras, we no longer use photographic film.

OpenSubtitles2018. v3

Người chụp ảnh đã bảo tôi làm ra vẻ thích được tán tỉnh.

The photographer told me to look flirty.

ted2019

Sao lại có người muốn chụp ảnh… của con điếm thúi này?

Why would anybody want to take a picture of a piece of ass?

OpenSubtitles2018. v3

Không cho chúng ăn và làm ơn, không sử dụng đèn flash khi chụp ảnh

Don’t feed the animals and please, no flash photography.

OpenSubtitles2018. v3

Không được chụp ảnh.”

No photographs allowed.”

ted2019

Họ sẽ được chụp ảnh với hai nhân cách khác nhau.

They would then have to take one of two kinds of pictures with locals.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories