yên tâm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Đạo diễn, họ nói không cần lo lắng về mặt thời gian, cứ yên tâm quay ạ.

They said not to worry about the time and to film as long as we need .

QED

Cả hai đã khá yên tâm không sợ bị truy đuổi nữa.

Both were fairly sure they need have no fear of being pursued.

Literature

Ở cùng với những tên trộm thật không yên tâm chút nào.

I will kill anyone who took my phone Well share it

QED

Một lần nữa em lại cảm thấy sung sướng và yên tâm.

He felt happy and secure again.

jw2019

Cũng khá yên tâm đấy.

That’s reassuring.

OpenSubtitles2018. v3

Muội yên tâm, họ sẽ không phát hiện ra muội là yêu quái

Don’t worry, they wouldn’t know you are a demon.

OpenSubtitles2018. v3

Triệu Lập Nhân vẫn không yên tâm, nên lệnh cho thuộc hạ, nổ súng vào ông chủ Tra.

Chao was still worried, and had one of his men shoot first.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, một điều làm nàng yên tâm: Felten không nói gì.

Only one thing reassured her: Felton had not talked.

Literature

Yên tâm thật đấy.

That’s comforting.

OpenSubtitles2018. v3

Yên tâm, bên trong rất ít đường và ca-lo!

Of course, but this one is high protein and low sugar !

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, sao không làm cho mẹ bạn yên tâm?

So instead, why not put your mom at ease?

jw2019

Ngài có thể yên tâm rồi, cô ta sẽ phải trả lời trước tòa án.

You may rest assured, Monsieur, She will answer to the court.

OpenSubtitles2018. v3

Các quan thấy Ung Xỉ được phong thì người nào cũng sẽ yên tâm.

Everyone is stunned when they, too, get the gong.

WikiMatrix

Dù gì tôi cũng không thấy yên tâm.

Ok, I’m a little nervous.

OpenSubtitles2018. v3

Yên tâm ác mộng của huynh sẽ nhanh chóng chấm dứt

Do not worry Your nightmare will soon end

QED

Yên tâm, xin đợi một giây.

Sure, just a sec.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy bố yên tâm chưa?

And are you satisfied?

OpenSubtitles2018. v3

Nhất định phải sống Muội yên tâm, Tào Tháo đã hứa rồi

You must live Cao Cao gave his word .

QED

Tôi cũng thấy yên tâm nữa.

I’ll feel much better.

OpenSubtitles2018. v3

Đến khi nào được tin họ an toàn, chúng ta mới thấy yên tâm.

As soon as we have word that they are safe we are relieved.

jw2019

Vì con luôn ở bên nó, nên nó yên tâm làm việc khác.

Because you’re always next to him, he is relaxed and doing other things !

QED

Và hãy yên tâm, họ sẽ tìm thấy chúng tôi.

And rest assured, they will find us.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm, không yên tâm vì nó dễ thay đổi.

But I was still troubled, and I was troubled because I felt this was capricious.

ted2019

Nói ra thì rất kỳ lạ, nhưng việc này khiến em rất yên tâm.

It gives me a sense of relief.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đều yên tâm rằng người mẹ vẫn khỏe mạnh, và rời khỏi đó.

They were assured that the mother was doing well, and took their leave.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories