Vốn góp và vốn điều lệ?

Related Articles

Hiện nay, công ty tôi mới được thành lập. Tuy nhiên tôi còn chưa hiểu rõ về vấn đề vốn góp và vốn điều lệ để tiến hành làm thủ tục này cho công ty. Rất luật sư có thể giải đáp: Vốn góp và vốn điều lệ có liên quan gì đến nhau không? Sự khác nhau cơ bản là gì? Việc góp vốn trong công ty tôi (công ty TNHH 2 thành viên) thủ tục như thế nào? Cảm ơn luật sư nhiều. Trần Phạm Hữu Tước. Đông Triều, Quảng Ninh.

—> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Vốn góp và vốn điều lệ?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Thứ nhất, với câu hỏi “Vốn góp và vốn điều lệ có liên quan gì đến nhau không? Và sự khác nhau giữa hai khái niệm”. Chúng tôi xin giải đáp cho bạn như sau:

– Theo khoản 29 điều 4 luật doanh nghiệp năm ngoái thì “ Vốn điều lệ là tổng giá trị gia tài do những thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi xây dựng công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ” .

– Theo khoản 13 điều 4 luật doanh nghiệp năm ngoái pháp luật : ” Góp vốn là việc góp gia tài để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn gồm có góp vốn để xây dựng doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được xây dựng ” .

– Mặt khác khoản 21 điều 4 luật này cũng pháp luật như sau : ” Phần vốn góp là tổng giá trị gia tài của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ suất giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh ” .

– Vốn góp trong công ty hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền. Luật pháp pháp luật những thủ tục chuyển nhượng ủy quyền vốn góp trong công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn và chuyển nhượng ủy quyền CP trong công ty CP .

Như vậy hoàn toàn có thể hiểu rằng, Vốn điều lệ là số vốn mà thành viên công ty cam kết góp vào công ty và được ghi vào trong Điều lệ của công ty. Vốn góp là biểu lộ việc góp vốn vào công ty, số lần góp vốn đó hoàn toàn có thể 1 lần hoặc nhiều lần miễn sao là trong thời hạn pháp lý được cho phép và đúng như cam kết góp vốn vào công ty và chính là góp vốn điều lệ .

Thứ hai, về thủ tục góp vốn trong công ty bạn cụ thể là công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Để có thể trở thành chủ sở hữu của công ty, các thành viên bắt buộc phải góp vốn, điều này được thể hiện trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cụ thể hơn là giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và danh sách thành viên. Theo quy định tại điều 26 luật doanh nghiệp 2015 thì Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên là cá nhân

– Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức triển khai

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện thay mặt theo ủy quyền hoặc đại diện thay mặt theo pháp lý của thành viên là tổ chức triển khai

– Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại gia tài, số lượng, giá trị của từng loại gia tài góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên .

Về việc thực thi góp vốn, điều 48 luật này đã lao lý khá rõ ràng, bạn hoàn toàn có thể đọc để khám phá một cách kĩ lưỡng hơn :

– Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại gia tài như đã cam kết khi ĐK xây dựng doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng những gia tài khác với loại gia tài đã cam kết nếu được sự đống ý của đa phần thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm tương ứng với tỷ suất phần vốn góp như đã cam kết góp ”

– Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể khám phá rất nhiều yếu tố tương quan tới công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tại những bài viết sau đây của chúng tôi :

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

  Đối tác pháp lý tin cậy

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories