thịt gà trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Related Articles

Khi dừng xe chờ lấy bánh kẹp thịt gà, Sherrie nghĩ về Lois.

Sitting at the drive-through waiting for her chicken burger, Sherrie thought about Lois.

Literature

Ví dụ như thịt gà.

Take chicken, for example.

OpenSubtitles2018. v3

Nhà tôi có thịt gà, nếu như anh thích thịt gà.

I’ve got a chicken… if you like chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Pat, bác lấy cho cháu thêm thịt gà nhé?

Pat, shall I help you to some more chicken?

OpenSubtitles2018. v3

Nó vô dụng như nhau, nhưng ít ra còn có thịt gà.

It’d be just as useless, but it’s got chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi giả vờ thứ thịt trong đó là thịt gà.

We’d pretend that the meat in them was chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Ông muốn thịt gà Weight Watchers hay loại thông thường?

You want the Weight Watchers chicken patty or the regular?

OpenSubtitles2018. v3

Vi khuẩn này thường có trong thịt gà sống và chưa nấu chín .

The bacteria are often found in raw and undercooked chicken .

EVBNews

Thứ lỗi đã ăn thịt gà của cô…

I’m sorry for eating your chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Về nguyên liệu, ông ấy đánh giá cao rau và thịt gà hơn các loại thịt khác.

For stock, he preferred vegetables and chicken over other meats.

WikiMatrix

Tôi có bánh kẹp thịt gà tây.

I have a turkey sandwich.

OpenSubtitles2018. v3

Thịt gà rất mềm và mọng nước.

The chicken was unbelievably tender and real juicy.

OpenSubtitles2018. v3

Cô đặt một ít thịt gà kèm theo salad lên một cái khay và đưa cho Nathan.

She placed some chicken and salad on a plate and handed it to Nathan.

Literature

Vài người gặm thịt gà nguội và những miếng sườn chiên nguội.

Some people were gnawing on cold chicken and cold fried pork chops.

Literature

Thỉnh thoảng cơ thể bạn gọi thịt gà.

Sometimes your body orders chicken.

QED

Và tôi thích ăn thịt gà.

And I do like chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Nó đặt tên cho cô là Miếng thịt gà.

He called you a little piece of chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Ông muốn ăn thịt gà cùng với thịt lợn hun khói không?

You want some bacon with your chicken patties?

OpenSubtitles2018. v3

Trông cái này có giống thịt gà không?

Does this look like a chicken?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ là chúng ta có thịt gà.

I think we’re having chicken.

OpenSubtitles2018. v3

Súp loãng, rau diếp tươi thịt gà, chỉ thịt ức.

Your clear soup, the new lettuce... chicken, just the breast.

OpenSubtitles2018. v3

Mà là họ thích ăn thịt gà và ăn thịt cá…

But it means that, they love eating chickens, or eating fish for lunch.

OpenSubtitles2018. v3

Trong sản xuất thịt, đạt trọng lượng 1,9-2,0 kg trong bốn tháng.

In meat production, birds reach a weight of 1.9–2.0 kg in four months.

WikiMatrix

Hầu hết tìm được bao gồm một hỗn hợp thịt cừu với thịt bò hoặc thịt gà.

Most were found to consist of a mixture of lamb with beef or chicken.

WikiMatrix

Dwayne, có một gói thịt gà ngoài xe.

Dwayne, honey, there’s a bucket of chicken in the car.

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories