Tài sản bảo đảm là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

Related Articles

Tài sản bảo đảm là gì theo quy định pháp luật hiện hành? Những vấn đề cần lưu ý về tài sản bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

1. Tài sản bảo đảm là gì?

Tài sản bảo vệ là tài sản mà bên bảo vệ dùng để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với bên nhận bảo vệ. Theo Điều 105 Bộ luật dân sự năm ngoái, Tài sản là vật, tiền, sách vở có giá và quyền tài sản. Tài sản gồm có bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản hoàn toàn có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai .Tài sản bảo vệ phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo vệ, được phép thanh toán giao dịch và không có tranh chấp, tài sản bảo vệ cũng hoàn toàn có thể là quyền sử dung đất. Tài sản bảo vệ cũng hoàn toàn có thể là tài sản thuộc quyền sở hữu của người thứ ba hoặc quyền sử đụng đất của người thứ ba nếu bên bảo vệ, bên nhận bảo vệ và người thứ ba có thoả thuận .

2. Điều kiện của tài sản bảo đảm

Theo Điều 295 Bộ luật dân sự 2015,Tài sản bảo đảm phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

Tài sản bảo đảm vẫn phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm và chỉ loại trừ hai biện pháp bảo đảm là cầm giữ và bảo lưu quyền sở hữu

Khi đưa tài sản trở thành đối tượng người dùng của những giải pháp bảo vệ phải đảm bảo tài sản đó thuộc chiếm hữu của bên bảo vệ. Quy định này nhằm mục đích vô hiệu phần nào đó rủi ro đáng tiếc cho bên nhận bảo vệ .

 Tài sản có thể được mô tả chung nhưng phải xác định được

Vì tài sản bảo vệ hoàn toàn có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai nên pháp lý dự liệu pháp luật tài sản hoàn toàn có thể được miêu tả chung nhưng phải xác lập được .

 Giá trị của tài sản bảo đảm có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm

Thông thường giá trị tài sản bảo vệ phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ để khi xử lý tài sản bảo vệ thì số tiền thu được từ việc bán tài sản bảo vệ để giao dịch thanh toán những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính khác như ngân sách dữ gìn và bảo vệ, ngân sách xử lý tài sản, … Tuy nhiên những bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác giá trị tài sản bảo vệ bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ. Trường hợp này nếu tài sản bị giải quyết và xử lý thì bên nhận bảo vệ hoàn toàn có thể chịu thiệt hại khi bên bảo vệ không còn tài sản khác để giao dịch thanh toán .

– Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành tương tương lai

Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch.

Bộ luật Dân sự năm ngoái được cho phép tài sản hình thành trong tương lai được làm tài sản bảo vệ. Tài sản hình thành trong tương lai là tài sản thuộc chiếm hữu của bên bảo vệ sau thời gian nghĩa vụ và trách nhiệm được xác lập hoặc thanh toán giao dịch bảo vệ được giao kết .

3. Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm

– Đến hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ mà bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không triển khai hoặc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .

– Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm trước thời hạn do vi phạm nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

– Trường hợp khác do những bên thỏa thuận hợp tác hoặc luật có pháp luật .Xem thêm : Xử lý tài sản bảo vệ

Trên đây là nội dung bài viết Quy định pháp luật hiện hành về tài sản bảo đảm, Lawkey gửi đến bạn đọc, nếu có thắc mắc liên hệ LawKey để được giải đáp.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories