seesaw trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Articles

There are no seesaws, jungle gyms, merry- go- rounds, climbing ropes, nothing that would interest a kid over the age of four, because there’s no risk associated with it.

Không ván bập bênh, cầu trượt ngựa gỗ, leo thừng, trẻ em khoảng hơn 4 tuổi sẽ chẳng hứng thú với trò gì vì chúng không thấy có tí mạo hiểm gì trong đó.

QED

Seesawing makes all those things spin round.

Bập bênh sẽ làm những thứ này xoay tròn.

OpenSubtitles2018. v3

The currently most favoured extension is the so-called seesaw mechanism, which would explain both why the left-handed neutrinos are so light compared to the corresponding charged leptons, and why we have not yet seen any right-handed neutrinos.

Sự mở rộng được ủng hộ nhiều nhất hiện nay đó là cơ chế lắc lư (seesaw mechanism), mà có thể giải thích đồng thời tại sao các neutrino định hướng trái có khối lượng rất nhỏ so với các lepton mang điện tương ứng, và tại sao chúng ta vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một neutrino định hướng phải nào.

WikiMatrix

Ice core evidence from Antarctic cores suggests that the Dansgaard–Oeschger events are related to the so-called Antarctic Isotope Maxima by means of a coupling of the climate of the two hemispheres, the Bi-polar Seesaw.

Bằng chứng lõi băng từ Nam Cực cho thấy rằng những sự kiện Dansgaard-Oeschger có tương quan tới cái gọi là những ” cực đại đồng vị Nam Cực ” ( Antarctic Isotope Maxima ) khi so sánh khí hậu của hai bán cầu, những thăng giáng song cực ( Bi-polar Seesaw ) .

WikiMatrix

In fact, things may get worse as the world becomes more unstable and economies seesaw or even falter.

Trên thực tế, sự việc còn có thể tồi tệ hơn khi thế gian ngày càng bất ổn và các nền kinh tế ba chìm bảy nổi hoặc thậm chí sụp đổ hẳn.

jw2019

And I made all these little apartments and little merry- go- rounds, seesaws and swings, little ladders.

Tôi tiếp tục làm những căn phòng nhỏ này, những cái đu quay, bập bênh, thang nhỏ xíu

QED

For someone seesawing between emotional states, it can feel impossible to find the balance necessary to lead a healthy life.

Với những người bấp bênh giữa các trạng thái cảm xúc, họ dường như không thể tìm được sự cân bằng cần thiết để sống khỏe mạnh.

ted2019

If someone brings a lawsuit over, “A kid fell off the seesaw,” it doesn’t matter what happens in the lawsuit, all the seesaws will disappear.

Nếu ai đó kiện vì 1 đứa trẻ ngã khỏi ván bập bênh thì bất kể điều gì diễn ra trong vụ kiện mọi ván bập bênh khác sẽ phải biến mất.

ted2019

It’s been one heck of a seesaw, hasn’t it?

Như là Thủy Triều ý nhỉ?

OpenSubtitles2018. v3

Almost as good as the play with the two naked girls on the seesaw.

Cảnh được nhất là cảnh có 2 con bé khỏa thân ngồi trên xích đu ấy

OpenSubtitles2018. v3

As power shifts relative to the external adversary, or power shifts within a mixed coalition, or positions harden or soften on either side, an insurrection may seesaw between the two forms.

Khi sức mạnh thay đổi so với đối thủ bên ngoài, hoặc sức mạnh thay đổi trong liên minh hỗn hợp, hoặc các vị thế lực lượng thay đổi, một cuộc nổi loạn có thể chuyển đổi qua lại giữa hai hình thức này.

WikiMatrix

Almost as good as a Seesaw.

” Gần hay như Seesaw ( bập bênhchơi chữ ) “

QED

In order to test the propulsion concept, EWR produced a test rig, called the Wippe (seesaw), during early 1960.

Để thử nghiệm khái niệm trên, EWR chế tạo một giàn thử nghiệm gọi là Wippe (bập bênh) vào đầu năm 1960.

WikiMatrix

Wanting a place on the seesaw.

Muốn tham gia vào cuộc chơi.

OpenSubtitles2018. v3

There are no seesaws, jungle gyms, merry-go-rounds, climbing ropes, nothing that would interest a kid over the age of four, because there’s no risk associated with it.

Không ván bập bênh, cầu trượt ngựa gỗ, leo thừng, trẻ em khoảng hơn 4 tuổi sẽ chẳng hứng thú với trò gì vì chúng không thấy có tí mạo hiểm gì trong đó.

ted2019

If someone brings a lawsuit over, ” A kid fell off the seesaw, ” it doesn’t matter what happens in the lawsuit, all the seesaws will disappear.

Nếu ai đó kiện vì 1 đứa trẻ ngã khỏi ván bập bênh thì bất kể điều gì diễn ra trong vụ kiện mọi ván bập bênh khác sẽ phải biến mất.

QED

Seesaw” was recorded in collaboration with Kieran Hebden.

“Seesaw thì được thu âm với sự hợp tác của Kieran Hebden.

WikiMatrix

I really wanted to play on a seesaw with her one time.

Tôi còn muốn cùng em chơi cầu trượt nữa mà….

OpenSubtitles2018. v3

A year later, however, SeeSaw was shut down from lack of funding.

Tuy nhiên một năm sau đó dự án Seesaw đã bị đóng cửa vì thiếu nguồn tài trợ.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories