Quản trị dữ liệu (data governance) để thực hiện chuyển đổi số thành công

Related Articles

Tại sao phải quản trị dữ liệu?

Chuyển đổi số đang Open trong chương trình nghị sự ở khắp mọi nơi. Dữ liệu đang trở thành gia tài cốt lõi của doanh nghiệp, tài liệu sẽ là yếu tố quyết định hành động sự thành công xuất sắc của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta chỉ hoàn toàn có thể khai thác gia tài tài liệu và thực thi quy đổi số thành công xuất sắc nếu hoàn toàn có thể quản trị tài liệu của mình. Như vậy để quy đổi số, có nghĩa là bắt buộc phải tiến hành một khuôn khổ quản trị tài liệu tương thích với những tiềm năng kinh doanh thương mại cũng như quy mô kinh doanh thương mại trong tương lai .

Khuôn khổ quản trị tài liệu phải trấn áp những tiêu chuẩn tài liệu thiết yếu cho hành trình dài quy đổi và phân quyền những vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm thiết yếu trong nội bộ và tương quan đến hệ sinh thái kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí. Một khuôn khổ quản trị tài liệu được quản trị tốt sẽ tạo nền tảng cho quy trình quy đổi số ở nhiều Lever

 • Quản lý: Đối với các lãnh đạo cao nhất, điều này sẽ đảm bảo giám sát các tài sản dữ liệu của công ty, giá trị của chúng và tác động của chúng trong các hoạt động kinh doanh đang thay đổi và các cơ hội thị trường
 • Tài chính: Đối với tài chính, điều này sẽ đảm bảo các báo cáo nhất quán và chính xác.
 • Bán hàng: Đối với bán hàng và tiếp thị, điều này sẽ cho phép hiểu rõ đáng tin cậy về sở thích và hành vi của khách hàng.
 • Đầu tư: Đối với mua sắm và quản lý chuỗi cung ứng, điều này sẽ củng cố các sáng kiến giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động dựa trên việc khai thác dữ liệu và hợp tác trong ĐHSXKD.
 • Sản xuất: Đối với sản xuất, điều này sẽ rất cần thiết khi triển khai tự động hóa.
 • Pháp lý: Đối với pháp lý và tuân thủ, đây sẽ là cách duy nhất để đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về quy định.
Quản trị dữ liệu “Data Governance” là gì?

Hãy thử google từ khóa “ Data Governance ”, trong vòng năm giây, bạn sẽ chết chìm trong những định nghĩa. Hãy lựa chọn một định nghĩa yêu quý của bạn. Chúng tôi sẽ đợi câu vấn đáp của những bạn …

Viện quản trị dữ liệu (DGI) cung cấp hướng dẫn và thực tiễn tốt nhất “Data Management Body of Knowledge (DMBOK©) Guide” về quản trị dữ liệu trung lập với nhà cung cấp. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2003, khung quản trị dữ liệu DGI, các bản tóm tắt và sách trắng cũng như tài nguyên quản trị dữ liệu lớn nhất trên web, Khung quản trị dữ liệu DGI đã được hàng trăm tổ chức trên toàn cầu sử dụng. Địa chỉ tham khảo www.datagovernance.com

“ Quản trị tài liệu là một tập hợp những nguyên tắc và những thực hành thực tế bảo vệ chất lượng trong suốt vòng đời hoàn hảo của tài liệu. ”

Theo Viện Quản trị Dữ liệu ( DGI ), đây là một khuôn khổ trong thực tiễn và những hành vi để giúp nhiều bên tương quan đến tài liệu trong doanh nghiệp xác lập và phân phối nhu yếu thông tin của họ .

DGI khẳng định chắc chắn rằng những doanh nghiệp không chỉ cần mạng lưới hệ thống để quản trị tài liệu mà họ cần cả một mạng lưới hệ thống quy tắc, với những tiến trình và thủ tục để bảo vệ những quy tắc đó được tuân thủ đồng nhất mỗi ngày thao tác. Điều này luôn được ưu tiên cao so với bất kể mạng lưới hệ thống quản trị nào và những công cụ CNTT giữ vai trò tương hỗ, giúp những việc làm thuận tiện hơn .

Quản trị dữ liệu thế nào?

Chúng ta đều hiểu những định nghĩa về Data Governance ( DG ) là quan trọng, nhưng hành vi quan trọng hơn. Chúng ta muốn làm gì với nó ? Trước tiên cần xác lập khoanh vùng phạm vi và tiềm năng quản trị tài liệu của mỗi doanh nghiệp, bộ phận một cách rõ ràng. Việc quản trị tài liệu sẽ là không giống nhau với mỗi doanh nghiệp cũng như việc quy đổi số tất cả chúng ta đã đề cập nhiều ở thời gian hiện tại. Tôi xin đưa ra 11 ví dụ về tiềm năng của quản trị tài liệu để những bạn cùng tìm hiểu thêm .

1. Đưa ra những quyết định hành động kinh doanh thương mại đồng nhất và tự tin dựa trên tài liệu đáng an toàn và đáng tin cậy tương thích với toàn bộ những mục tiêu khác nhau để sử dụng gia tài tài liệu trong doanh nghiệp .

2. Đáp ứng những nhu yếu lao lý và tránh bị phạt bằng cách ghi lại nguồn gốc của nội dung tài liệu và những giải pháp trấn áp truy vấn tương quan đến tài liệu .

3. Cải thiện bảo mật thông tin tài liệu bằng cách thiết lập quyền sở hữu dữ liệu và những nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan .

4. Xác định và xác định những chủ trương phân phối tài liệu gồm có vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình của những tổ chức triển khai bên trong và bên ngoài có tương quan .

5. Sử dụng tài liệu để tăng doanh thu ( mọi người đều thích tài liệu này ). Việc kiếm tiền từ tài liệu khởi đầu với việc tài liệu được tàng trữ, duy trì, phân loại và hoàn toàn có thể truy vấn theo cách tối ưu .

6. Phân công nghĩa vụ và trách nhiệm chất lượng tài liệu để giám sát và theo dõi những KPI chất lượng tài liệu tương quan đến những KPI hiệu suất chung trong doanh nghiệp .

7. Lập kế hoạch tốt hơn bằng cách không phải xóa và cấu trúc tài liệu cho từng mục tiêu lập kế hoạch .

8. Loại bỏ việc làm lặp lại bằng cách có những gia tài tài liệu đáng đáng tin cậy, được tiêu chuẩn hóa và có năng lực ship hàng nhiều mục tiêu .

9. Tối ưu hóa hiệu quả của nhân viên bằng cách cung cấp tài sản dữ liệu đáp ứng các ngưỡng chất lượng dữ liệu mong muốn.

10. Đánh giá và cải tổ bằng cách tăng mức độ trưởng thành của quản trị tài liệu theo từng quá trình .

11. Thừa nhận những thành quả đạt được và thiết kế xây dựng, tăng trưởng để bảo vệ cam kết liên tục của những bên tương quan và sự tương hỗ thoáng đãng của tổ chức triển khai về DG .

Ai tham gia quản trị dữ liệu?Quản trị tài liệu sẽ tương quan đến hàng loạt tổ chức triển khai ở mức độ những cấp, những bên tương quan thường gặp nhất như dưới đây .

 • Chủ sở hữu dữ liệu: Đầu tiên, cần chỉ định chủ sở hữu dữ liệu (hoặc nhà tài trợ dữ liệu nếu bạn muốn) trong doanh nghiệp. Đây phải là những người có khả năng ra quyết định và thực thi những quyết định này trong toàn bộ tổ chức. Chủ sở hữu dữ liệu có thể được chỉ định ở cấp thực thể (ví dụ: hồ sơ khách hàng, hồ sơ sản phẩm, hồ sơ nhân viên…) và bổ sung ở cấp thuộc tính (ví dụ: địa chỉ khách hàng, trạng thái khách hàng, tên sản phẩm, phân loại sản phẩm, …). Chủ sở hữu dữ liệu cuối cùng phải chịu trách nhiệm về trạng thái của dữ liệu như một tài sản.
 • Người quản lý dữ liệu: Tiếp theo, cần những người quản lý dữ liệu, những người đảm bảo rằng các chính sách dữ liệu và tiêu chuẩn dữ liệu được tuân thủ trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Những người này thường sẽ là chuyên gia tại các lĩnh vực cho một thực thể dữ liệu và / hoặc một tập hợp các thuộc tính dữ liệu. Họ sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc dữ liệu như một tài sản hoặc tư vấn về cách thực hiện điều đó.
 • Người giám sát dữ liệu: Có thể sử dụng người giám sát dữ liệu để thực hiện nâng cấp các thay đổi về kinh doanh và kỹ thuật, bảo trì và cập nhật nội dung dữ liệu cuối.
 • Ủy ban quản trị dữ liệu: Thông thường, một ủy ban quản trị dữ liệu sẽ được thành lập như một diễn đàn chính để phê duyệt các chính sách dữ liệu và tiêu chuẩn dữ liệu và xử lý các vấn đề leo thang. Tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc doanh nghiệp, có thể có các cấp dưới ủy ban cho từng miền dữ liệu (ví dụ: khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm, nhân viên).

Trong một doanh nghiệp nổi bật, hoàn toàn có thể xây dựng Nhóm quản trị tài liệu như sau :

 • Người quản lý, Quản trị dữ liệu tổng thể: Chỉ đạo thiết kế, triển khai và duy trì liên tục các kiểm soát và Quản trị dữ liệu tổng thể trong toàn công ty.
 • Kiến trúc sư quản trị dữ liệu và giải pháp: Giám sát, thiết kế và triển khai giải pháp.
 • Nhà phân tích dữ liệu: Sử dụng phân tích để xác định xu hướng và xem xét thông tin
 • Nhà chiến lược dữ liệu: Phát triển và thực hiện các kế hoạch phân tích mô hình xu hướng.
 • Chuyên gia tuân thủ: Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc (pháp lý, quốc phòng, y tế, quyền riêng tư …)
Khung quản trị dữ liệu và đánh giá mức độ trưởng thành

Khung quản trị tài liệu, một tập hợp những quy tắc tài liệu, những phân giao quyền vai trò tổ chức triển khai và những tiến trình nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo, khuynh hướng công tác làm việc quản trị tài liệu .Đo lường mức độ trưởng thành của quản trị tài liệu trong việc xác lập lộ trình và truyền đạt thực trạng và những sáng tạo độc đáo quản trị tài liệu sắp tới. Ví dụ về quy mô trưởng thành về Quản lý thông tin doanh nghiệp của Gartner như dưới đây .

Các tools hỗ trợ quản trị dữ liệu.
DG Tools Features & Functions Platform Price
OvalEdge Data Governance,

Data Catalog,

Automated Data Lineage,

Data Discovery,

Self-Service Analytics
Windows, Unix, Cloud, On-Premise, Web, and SaaS. Starts at $50/user/month.

For more details, contact company.
Truedat Data Governance,

Business Glossary,

Data Catalog,

Data Lineage,

Data Quality.
Cloud,

On-Premise.
Open source.

Professional Services Fee.

Contact the company, for more details.
Xplenty Data Integration, ETL, ELT, etc. Windows & Mac. Get a quote.
Atlan Data Governance, Automated Lineage, Auto-Classification of PII, Column Level Access Control, Cloud Integrations. Web, Cloud, and SaaS. Pay as you go pricing. Get a quote.
Collibra Collaboration Features,

Data Help Desk, Automation of Data Governance & Management.
Windows, Mac, iOS, Cloud, Web, and SaaS. Contact company.
IBM Data Governance,

Data Cataloging, Obtaining Information for Big Data Projects.
Windows, Cloud, Web, and SaaS. Contact company.
Talend Data Governance,

Cloud Integration,

Data Integration,

API, & Application Integration.
Windows, Mac, Cloud, Web, and SaaS. Talend Open Source: Free

Stich Data Loader: $100-$1000.

Talend Cloud Data Integration: $1170/user/ month.
Informatica Manage GDPR Data Risks,

Detect & Protect Sensitive Customer Data,

Verify Contact Data.
Starts at $2000/month.
Alteryx Discover, Prepare, & Analyze the Data.

Deploy & Share Analytics.

Collaboration Features.
Windows, Mac, Cloud, Web, and SaaS. Alteryx Designer: Starts at $5195/user /year.

Alteryx Server: Starts at $58,500.

HTT.

Chia sẻ:

  Thích bài này:

  Thích

  Đang tải …

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories