Ngân hàng Chính sách xã hội – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Ngân hàng Chính sách xã hội (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Bank for Social Policies, viết tắt: VBSP) là tổ chức tín dụng thuộc Chính phủ Việt Nam, được thành lập để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Khác với ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Chính phủ Việt Nam bảo đảm khả năng thanh toán; tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là 0%; Ngân hàng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Lịch sử hình thành[sửa|sửa mã nguồn]

Trụ sở chính của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Thành Phố Hà NộiNgày 31 tháng 8 năm 1995, Thủ tướng nhà nước Nước Ta ra Quyết định số 525 – TTg về việc xây dựng Ngân hàng Phục vụ Người nghèo [ 1 ] để giúp người nghèo vay vốn tăng trưởng sản xuất, xử lý đời sống góp thêm phần thực thi tiềm năng xoá đói giảm nghèo, không vì mục tiêu doanh thu, triển khai bảo tồn vốn khởi đầu, tăng trưởng vốn, bù đắp ngân sách. Khi này Ngân hàng chỉ tham gia phát hành chính sách, còn việc quản lý và điều hành tác nghiệp ủy thác cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta tiếp đón. [ 1 ] [ 3 ]

Sau bảy năm Ngân hàng Phục vụ người nghèo hoạt động, nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi hoạt động tín dụng thông thường của các ngân hàng thương mại nhà nước,[3] ngày 4 tháng 10 năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác[4]; cũng trong ngày này, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vốn điều lệ ban đầu của Ngân hàng là 5 nghìn tỷ đồng và được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ. Thời hạn hoạt động là 99 năm.[2] Ngày 11 tháng 3 năm 2003, Ngân hàng chính thức hoạt động.

Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổng nguồn vốn của Ngân hàng là hơn 179.000 tỉ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi xây dựng. Tổng dư nợ những chương trình tín dụng thanh toán chính sách đạt hơn 169.000 tỷ đồng, gấp 24 lần so với khi xây dựng. Hơn 6,7 triệu hộ nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chính sách còn dư nợ. Hơn 31,8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng người dùng chính sách khác đã vay vốn từ Ngân hàng, nhờ đó hơn 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo. [ 5 ] Vốn ủy thác của địa phương gần 8.500 tỉ đồng. [ 6 ]

Hội, Đoàn thể nhận ủy thác 1 số ít quy trình cho vay[sửa|sửa mã nguồn]

Ngân hàng Chính sách xã hội có hai phương pháp cho vay : cho vay trực tiếp và cho vay ủy thác. Trong hai phương pháp này, cho vay ủy thác chiếm hơn 98 % tổng dư nợ ( 2017 ). [ 7 ] Cho vay ủy thác nghĩa là Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai ủy thác 1 số ít quy trình trong quá trình cho vay cho bốn tổ chức triển khai chính trị – xã hội ( gọi tắt là Hội, Đoàn thể ) gồm Hội Nông dân Nước Ta, Hội Liên hiệp Phụ nữ Nước Ta, Hội Cựu chiến binh Nước Ta và Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh. Nội dung ủy thác hoàn toàn có thể tóm tắt là :

 • Thông báo và phổ biến các chính sách tín dụng có ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng; tập huấn công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư,… để giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả; họp đánh giá định kỳ hoặc đột xuất
 • Tham gia buổi bình xét công khai hộ vay vốn của tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV); chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của tổ TK&VV
 • Phối hợp với các bên có liên quan kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, đôn đốc hộ vay trả nợ.

Việc ủy thác cho Hội, Đoàn thể là nhằm mục đích công khai hóa, xã hội hóa hoạt động giải trí tín dụng thanh toán chính sách, phát huy sức mạnh của cả mạng lưới hệ thống chính trị, của tổ chức triển khai Hội, đồng thời củng cố hoạt động giải trí của tổ chức triển khai Hội ở cơ sở. Việc bình xét hộ vay vốn công khai minh bạch, dân chủ bảo vệ đưa vốn đến đúng đối tượng người dùng thụ hưởng. Mặt khác, việc ủy thác giúp đối tượng người dùng thụ hưởng tiếp cận thuận tiện, hiệu suất cao với dịch vụ kinh tế tài chính, tiết kiệm ngân sách và chi phí của Ngân hàng Chính sách xã hội. [ 8 ]Quan hệ giữa Ngân hàng và Hội, Đoàn thể được xác lập qua văn bản liên tịch, văn bản thỏa thuận hợp tác ( cấp TW ) ; văn bản liên tịch ( cấp tỉnh, huyện ) và hợp đồng ủy thác ( cấp xã ) .

Tổ tiết kiệm chi phí và vay vốn[sửa|sửa mã nguồn]

Tổ tiết kiệm ngân sách và chi phí và vay vốn ( tổ TK&VV ) là một tập hợp những hộ nghèo, hộ cận nghèo và những đối tượng người tiêu dùng chính sách khác có nhu yếu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh thương mại, tạo việc làm, cải tổ đời sống. Các thành viên ( tổ viên ) tương hỗ, trợ giúp lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh thương mại và đời sống, đồng thời cùng giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ Ngân hàng. Một tổ TK&VV phải có tối thiểu 5 tổ viên và tối đa là 60 tổ viên ; những tổ viên phải cư trú hợp pháp theo địa phận dân cư thuộc đơn vị chức năng hành chính xã, phường, thị xã, [ 9 ] trong đó những tổ viên được sắp xếp theo hướng liền canh, liền cư. [ 10 ] Đến 2017 có 187.151 tổ TK&VV đang hoạt động giải trí. [ 7 ]Tổ hoạt động giải trí theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa phần dưới sự điều hành quản lý của ban quản trị tổ ( một tổ trưởng và một tổ phó ). [ 9 ] Trong quá trình cho vay, họp bình xét cho vay là điều kiện kèm theo tiên quyết để xét cho vay. Sau khi tiếp đón đề xuất vay vốn từ phía hộ vay là thành viên của tổ ( nếu chưa thì cần được xét kết nạp vào tổ ), tổ trưởng tổ TK&VV chủ trì buổi họp bình xét cho vay, trong đó hộ vay có nhu yếu vay vốn nhất thiết phải được sự đồng ý chấp thuận bằng biểu quyết của tối thiểu 2/3 tổ viên tổ TK&VV hiện hữu tại buổi họp bình xét công khai minh bạch về vay vốn, với điều kiện kèm theo phải có tối thiểu 2/3 tổ viên tổ TK&VV đến dự buổi họp. Toàn bộ nội dung cuộc họp đều được ghi thành biên bản, gọi là biên bản họp tổ, do tổ phó là thư ký ghi chép lại. Buổi họp có sự tận mắt chứng kiến của đại diện thay mặt Hội, Đoàn thể nhận ủy thác quản trị tổ TK&VV đó và trưởng thôn / ấp / thành phố nơi tổ TK&VV hoạt động giải trí .Tổ TK&VV hoạt động giải trí không tách rời với ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức triển khai chính trị – xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng : [ 9 ]

 • Trong mối quan hệ với ủy ban nhân dân cấp xã: tổ chịu sự chỉ đạo, quản lý, kiểm tra trực tiếp của ủy ban nhân dân cấp xã. Việc thành lập, thay đổi ban quản lý tổ hoặc giải thể tổ đều phải có sự chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trong mối quan hệ với Hội, Đoàn thể nhận ủy thác: tổ phải phối hợp với Hội, Đoàn thể; chịu sự giám sát, theo dõi của Hội, Đoàn thể.
 • Trong mối quan hệ với Ngân hàng: Ngân hàng và đại diện ban quản lý tổ TK&VV ký kết hợp đồng ủy nhiệm quy định rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Ngân hàng có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của tổ, đồng thời phối hợp với UBND cấp xã và Hội, Đoàn thể nhận ủy thác tổ chức thực hiện việc đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý cho ban quản lý tổ. Đối với các ban quản lý tổ TK&VV được Ngân hàng ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm thì hàng tháng sẽ thực hiện thu tiền lãi vay và tiền gửi tiết kiệm của tổ viên trong tổ, sau đó nộp cho Ngân hàng vào ngày giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã.

Điểm thanh toán giao dịch xã[sửa|sửa mã nguồn]

Biển chỉ dẫn điểm thanh toán giao dịch xã NHCSXHĐể tương hỗ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những đối tượng người dùng chính sách khác tiếp cận thuận tiện với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng đưa những hoạt động giải trí nhiệm vụ về ship hàng ngay tại điểm thanh toán giao dịch xã ( xã / phường / thị xã ) trải qua hoạt động giải trí của tổ thanh toán giao dịch xã. [ 3 ] Điểm thanh toán giao dịch xã được hiểu là nơi Ngân hàng tổ chức triển khai thanh toán giao dịch với người mua, tổ chức triển khai, cá thể tương quan trên địa phận một xã, được đặt trong khuôn viên trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã. Phiên thanh toán giao dịch xã diễn ra vào ngày cố định và thắt chặt hàng tháng, kể cả dịp nghỉ lễ hoặc ngày nghỉ cuối tuần, và chỉ thực thi thanh toán giao dịch bù vào ngày khác nếu ngày thanh toán giao dịch cố định và thắt chặt tháng đó trùng vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Các ngày thanh toán giao dịch cố định và thắt chặt của từng xã được niêm yết trên website của Ngân hàng Chính sách xã hội. [ 11 ] Đến cuối 2017 Ngân hàng có trên 10.900 điểm thanh toán giao dịch xã .Hoạt động thanh toán giao dịch lưu động tại xã do một tổ thanh toán giao dịch thực thi. Tổ này là một bộ phận nhiệm vụ gồm tối thiểu ba nhân viên cấp dưới, có nghĩa vụ và trách nhiệm thông dụng, tuyên truyền và công khai minh bạch chính sách tín dụng thanh toán tặng thêm so với hộ nghèo, hộ cận nghèo và những đối tượng người dùng chính sách khác ; tiếp đón hồ sơ vay vốn, giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm ngân sách và chi phí và thực thi tiến trình giải quyết và xử lý nợ, họp giao ban với tổ trưởng tổ TK&VV và những tổ chức triển khai Hội, Đoàn thể nhận ủy thác. [ 3 ] [ 12 ] Việc tổ chức triển khai thanh toán giao dịch vào ngày cố định và thắt chặt tại điểm thanh toán giao dịch xã được xem là phát huy dân chủ, tạo điều kiện kèm theo cho những tổ chức triển khai chính trị – xã hội nhận ủy thác triển khai công dụng phản biện xã hội, tạo mối quan hệ thân thiện giữa nhân viên cấp dưới ngân hàng với người dân. [ 13 ]

Nghiệp vụ hiện hành[sửa|sửa mã nguồn]

 • Cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
 • Nhận tiền gửi tiết kiệm
 • Dịch vụ thanh toán ngân quỹ
 • Nhận vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
 • Giải ngân cho vay qua thẻ đối với chương trình cho vay học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
 • Phát hành trái phiếu được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh.

Các chương trình cho vay hiện hành[sửa|sửa mã nguồn]

Sổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hộiHiện nay Ngân hàng Chính sách đang thực thi cho vay những chương trình sau ( chỉ liệt kê chương trình nào dùng nguồn vốn Trung ương ) : [ 14 ] [ 15 ]

 1. Cho vay hộ nghèo theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ
 2. Cho vay hộ nghèo tại 64 huyện nghèo
 3. Cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg)
 4. Cho vay hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
 5. Cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
 6. Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
 7. Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
 8. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ
 9. Cho vay hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
 10. Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ
 11. Cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số
 12. Cho vay hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020
 13. Cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 14. Cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
 15. Cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc
 16. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 5 tháng 3 năm 2007 và Quyết định 306/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
 17. Cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
 18. Cho vay dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức – KfW)
 19. Cho vay dự án phát triển ngành lâm nghiệp (vay vốn của Ngân hàng Thế giới – WB)
 20. Cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ giai đoạn 2015-2020
 21. Cho vay đối với hộ gia đình và người có HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
 22. Cho vay dự án IFAD và dự án RIDP tại Tuyên Quang (vay vốn của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp – IFAD)
 23. Cho vay thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ
 24. Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
 25. Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Cho vay trả lương ngừng việc, trả lương hồi sinh sản xuất[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 2021, số ca mắc mới COVID-19 không ngừng ngày càng tăng ở Nước Ta khiến giới chức phải vận dụng giải pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, gây nhiều khó khăn vất vả cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của giới doanh nghiệp, hợp tác xã, … ( gọi chung là người sử dụng lao động – NSDLĐ ). Ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhà nước Nước Ta phát hành Nghị quyết 68 / NQ-CP, tiếp đó đến ngày 7 tháng 7 Thủ tướng nhà nước ra Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg, phát hành một số ít giải pháp tương hỗ người lao động và NSDLĐ. Trong số những chính sách này, có chính sách cho NSDLĐ vay tặng thêm lãi suất vay 0 % để NSDLĐ trả lương ngừng việc hoặc trả lương khi phục sinh sản xuất cho người lao động. NSDLĐ là bên lập hồ sơ ý kiến đề nghị vay vốn, gửi xác nhận tại Bảo hiểm Xã hội Nước Ta list người lao động dự kiến được trả lương từ vốn vay rồi gửi hồ sơ cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Dựa trên hồ sơ này, Ngân hàng kiểm tra và giải ngân cho vay nếu đạt nhu yếu .Chương trình này có một số ít đặc thù như sau : [ 16 ]

Nội dung

Hướng 1: Trả lương ngừng việc

Hướng 2: Trả lương phục hồi sản xuất

Loại 1: NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

Loại 2: NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Đối tượng vay

NSDLĐ có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 năm 2019 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

 • Bị tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022;
 • Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;
 • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
 • Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;
 • Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;
 • Đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020.

Tình trạng nợ xấu

Không có nợ xấu tại thời điểm đề nghị vay vốn (tra cứu CIC).

Thời hạn cho vay

Dưới 12 tháng, tính từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. Thời gian nhận hồ sơ đề nghị vay vốn chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Lãi suất cho vay

Trong hạn: 0%/năm; quá hạn: 12%/năm.

Mức cho vay

Được vay một hoặc nhiều lần nhưng tối đa là ba tháng/người lao động. Số tiền vay tối đa mỗi tháng ứng với mỗi lao động là bằng mức tiền lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Tổng số tiền vay mỗi tháng bằng tổng số tiền vay ứng với từng lao động trong danh sách đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác nhận.

Bảo đảm tiền vay

Không cần làm thủ tục bảo đảm tiền vay.

Giải ngân

Đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Cho vay nhà tại xã hội[sửa|sửa mã nguồn]

Cho vay nhà ở xã hội là chương trình mới của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, bắt đầu cho vay từ năm 2018 nhưng các bước chuẩn bị về nghiệp vụ đã thực hiện từ 2016. Theo số liệu của Bộ Xây dựng Việt Nam, nhu cầu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2011 – 2020 là khoảng 440.000 căn, tương ứng với hàng trăm ngàn hộ gia đình.[17] Năm 2018, tổng cộng nguồn vốn là 1.000 tỉ đồng, trong đó Chính phủ cấp 500 tỉ và Ngân hàng huy động 500 tỉ. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được cấp 50 tỉ đồng/đô thị, còn lại được phân cho các tỉnh thành khác. Dự kiến đến năm 2020 tổng nguồn vốn riêng chương trình Nhà ở xã hội là 2.263 tỉ đồng, nhưng lãnh đạo Ngân hàng thừa nhận theo tính toán cần có 18.000-19.000 tỉ đồng mới đáp ứng đủ nhu cầu.

Chương trình này có một số ít đặc thù như sau : [ 18 ]

Nội dung

Mua/thuê mua nhà ở xã hội để ở

Sửa chữa, xây mới nhà để ở

Đối tượng vay

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

Thời hạn cho vay

Thỏa thuận theo khả năng trả nợ nhưng không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên

Lãi suất cho vay

Được Thủ tướng Chính phủ ban hành từng thời kỳ. Lãi suất áp dụng đến hết năm 2022 là 4,8%/năm.[19]

Mức cho vay

Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội

Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay

Bảo đảm tiền vay

Bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật

Giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật

Cho vay HSSV có thực trạng khó khăn vất vả[sửa|sửa mã nguồn]

Tại Ngân hàng Chính sách xã hội, chương trình tín dụng thanh toán cho học viên, sinh viên khó khăn vất vả được gọi là Cho vay học viên, sinh viên có thực trạng khó khăn vất vả. Tiền thân của chương trình này là Chương trình cho vay từ Quỹ tín dụng đào tạo và giảng dạy do Ngân hàng Công thương Nước Ta ( Incombank ), nay là Ngân hàng Thương mại CP Công thương Nước Ta ( Vietinbank ) triển khai từ năm 1998 đến năm 2002. Quỹ tín dụng đào tạo và giảng dạy được xây dựng vào ngày 2 tháng 3 năm 1998 theo Quyết định số 51/1998 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước để cho vay với lãi suất vay tặng thêm so với sinh viên, học viên đang theo học ở những trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Ban đầu Quỹ này được nhà nước pháp luật quy mô 100 tỉ đồng, trong đó cấp ngân sách 30 tỉ đồng, còn lại do sự tự nguyện góp vốn của những ngân hàng thương mại, sự ủng hộ của những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước. Ngày 1 tháng 7 năm 1998, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 218 / 1998 / QĐ-NHNN1 giao Ngân hàng Công thương Nước Ta quản trị và cho vay từ Quỹ tín dụng đào tạo và giảng dạy ; Quyết định số 219 / 1998 / QĐ-NHNN1 về việc phát hành ” Thể lệ tín dụng thanh toán so với học viên, sinh viên những trường ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ” .Theo Ngân hàng Công thương, hầu hết ngân hàng thương mại không góp vốn cho Quỹ tín dụng huấn luyện và đào tạo. Tính đến tháng 4 năm 2002, nguồn vốn của Quỹ chỉ là 65,5 tỉ đồng ; dư nợ cho vay là 62 tỉ đồng. Vốn không quay vòng được do thời hạn cho vay đến 10 năm, trong khi theo nhìn nhận của Vụ Công tác Chính trị ( Bộ Giáo dục và Đào tạo ) thì không hiếm học viên, sinh viên ra trường nhưng không có sự tự giác trả nợ, góp thêm phần khiến nguồn vốn từ quỹ gần như hết sạch. [ 20 ]Tháng 5 năm 2003, Ngân hàng Công thương chuyển giao 76,37 tỉ đồng dư nợ chương trình Quỹ tín dụng đào tạo và giảng dạy cho Ngân hàng Chính sách xã hội. [ 21 ] Ngày 18 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng nhà nước ký Quyết định số 107 / 2006 / QĐ-TTg về tín dụng thanh toán so với học viên, sinh viên, thay thế sửa chữa Quyết định 51/1998 / QĐ-TTg. Đến ngày 27 tháng 9 năm 2007, Thủ tướng nhà nước ra Quyết định số 157 / 2007 / QĐ-TTg thay thế sửa chữa Quyết định số 107 / 2006 / QĐ-TTg. Qua một thập niên tiến hành, Ngân hàng đã cho vay hơn 3,5 triệu lượt học viên, sinh viên. Tuy nhiên, doanh thu cho vay có khuynh hướng suy giảm do mức cho vay thấp so với nhu yếu thực tiễn, hay do trường huấn luyện và đào tạo chậm trễ trong thủ tục xác nhận sinh viên. Vẫn có những trường hợp chây ỳ, đùn đẩy nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ hoặc trốn nợ đi làm ăn xa. [ 22 ]

Cơ cấu tổ chức triển khai[sửa|sửa mã nguồn]

Ngân hàng Chính sách xã hội có quy mô và mạng lưới hoạt động giải trí từ TW đến tỉnh, thành phố, Q., huyện theo địa giới hành chính, được tổ chức triển khai theo ba cấp : hội sở chính ở TW, Trụ sở ở cấp tỉnh / thành phố thường trực TW và phòng thanh toán giao dịch ở cấp Q. / huyện / thị xã / thành phố thường trực tỉnh. Ở mỗi cấp đều có cỗ máy quản trị và cỗ máy quản lý tác nghiệp. Cách tổ chức triển khai như vậy là để triển khai chủ trương xã hội hóa, dân chủ hóa, triển khai công khai minh bạch, minh bạch hoạt động giải trí tín dụng thanh toán chính sách. [ 3 ]

Bộ máy quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ máy quản trị của Ngân hàng Chính sách xã hội gồm có : Hội đồng quản trị tại Trung ương, 63 Ban đại diện thay mặt Hội đồng quản trị cấp tỉnh, thành phố và hơn 660 Ban đại diện thay mặt Hội đồng quản trị cấp Q., huyện .

Hội đồng quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Tại thời gian năm 2017, Hội đồng quản trị có 14 thành viên, gồm 12 thành viên kiêm nhiệm và 2 thành viên chuyên trách. [ 3 ] quản trị Hội đồng quản trị là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .

Ban đại diện thay mặt Hội đồng quản trị[sửa|sửa mã nguồn]

Ban đại diện thay mặt Hội đồng quản trị là đại diện thay mặt của Hội đồng quản trị, có công dụng giám sát việc thực thi điều lệ, nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị trên địa phận tỉnh, thành phố thường trực TW, Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chỉ huy việc gắn tín dụng thanh toán chính sách với kế hoạch giảm nghèo bền vững và kiên cố và dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội tại địa phương để nâng cao hiệu suất cao sử dụng nguồn vốn tặng thêm. [ 3 ] Ban đại diện thay mặt Hội đồng quản trị những cấp do quản trị Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định hành động cơ cấu tổ chức, thành phần nhân sự và quyết định hành động xây dựng. [ 24 ]

Bộ máy tác nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Điều hành hoạt động giải trí của mạng lưới hệ thống là Tổng Giám đốc, quản lý hoạt động giải trí tại Chi nhánh tỉnh, thành phố thường trực TW là Giám đốc Chi nhánh, còn quản lý hoạt động giải trí tại Phòng thanh toán giao dịch cấp Q. / huyện là Giám đốc Phòng thanh toán giao dịch .

 • Trụ sở một chi nhánh thành phố trực thuộc trung ương

 • Trụ sở một Trụ sở tỉnh
 • Trụ sở một phòng thanh toán giao dịch huyện

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories