Mục đích nguyên tắc hoạt động CTĐ VN

Related Articles

I. Mục đích:

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội của quần chúng, hoạt động vì mục tiêu nhân đạo – hòa bình – hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hội và 7 nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu.

II.Các nguyên tắc hoạt động

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế:

* Nhân đạo : Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ với lòng mong ước được trợ giúp không phân biệt những người bị thương trên mặt trận, sẽ nỗ lực với năng lực vương quốc và quốc tế của mình ngăn ngừa và giảm bớt đau thương nhân loại bất kể ở nơi nào .Mục đích của Phong trào là để bảo vệ tính mạng con người và sức khỏe thể chất cho con người và bảo vệ tôn trọng nhân phẩm .

Phong trào giúp cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự hợp tác, hữu nghị, hòa bình bền vững giữa các dân tộc.

* Vô tư : Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế không phân biệt dân tộc bản địa, giống nòi, tôn giáo, những tầng lớp và quan điểm chính trị. Phong trào nỗ lực để giảm nhẹ nỗi đau của mọi cá thể và dành ưu tiên cho những người thiệt thòi nhất .* Trung lập : Để giữ niềm tin của nhân dân, Phong trào không đứng về phe nào trong những cuộc xung đột hoặc không tham gia vào những yếu tố xích míc về chính trị, chủng tộc, tôn giáo hoặc lý tưởng .

* Độc lập: Phong trào hoàn toàn độc lập. Các Hội quốc gia, trong khi trợ giúp cho chính phủ của mình về các hoạt động nhân dạo vừa tuân theo luật pháp của Nhà nước mình, vừa phải duy trì quyền tự chủ để có thể hoạt động phù hợp với những nguyên tắc của Phong trào.

* Tự nguyện : Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ là tổ chức triển khai nhân đạo hoạt động giải trí tự nguyện, không dùng bất kỳ hình thức xúi giục, ép buộc nào để đạt được mục đích .* Thống nhất : Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải lan rộng ra so với toàn bộ mọi người. Hội phải triển khai sức mạnh nhân đạo của mình trên khoanh vùng phạm vi toàn chủ quyền lãnh thổ .* Toàn cầu : Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế là tổ chức triển khai thoáng rộng có khoanh vùng phạm vi toàn thế giới, trong đó toàn bộ những Hội vương quốc đều bình đẳng, san sẻ nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm trong việc trợ giúp lẫn nhau .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories