Lacp Là Gì – Cấu Hình Etherchannel Giữa Các Switch Cisco

Related Articles

Bạn đang xem:

**1 ) Đặt yếu tố : Thiết bị Switch hoàn toàn có thể sử dụng những cổng Ethernet, Fast-Ethernet ( FE ), GigaEthernet ( GE ), 10 GigaEthernet ( 10GE ) để tăng vận tốc những link. Mỗi lần link bị quá tải ta hoàn toàn có thể tăng cấp những đường lên 10 lần, nhưng như vậy sẽ rất tốn kém trong việc mua module gắn vào và dây dẫn, cạnh bên đó, không phải switch nào cũng có module để bạn gắn cũng như tốn ngân sách về mua dây dẫn. Ví dụ : Ta có hai Switch đang liên kết với nhau bằng cổng Fast Ethe100 Mbit trong khi những PC Host liên kết Switch thì dùng cổng Fast với băng thông 1000 Mbit. Hiển nhiên khi mà PC muốn truyền tải một lượng lớn tài liệu hơn 100 Mbit đi thì tại Switch sẽ xảy ra hiện tượng kỳ lạ nghẽn Traffic, những gói tin trong hàng đợi khi quá ngưỡng Cache thi sẽ bị Drop bỏ. Bạn đang xem : Lacp là gì Khi mà tài liệu truyền tải quá lớn đến nỗi đường truyền không phân phối được thì thay vì ta phải tăng cấp hay mua thiết bị mới thì ta sẽ nghĩ tới việc mở thêm nhiều liên kết dây giữa những Switch để cân đối tải tài liệu. Ta hoàn toàn có thể liên kết thêm 3 đường dây nữa giúp tăng băng thông cân đối tải lên 400 Mbit. Tuy nhiên cách chữa cháy này sẽ bị STP chặn lại trọn vẹn nhằm mục đích chống hiện tượng kỳ lạ Loop .*Một chiêu thức khác tương thích hơn trong trường hợp này để tăng băng thông những link đó là tích hợp ( “ bó ” ) những link lại mà vẫn bảo vệ chống Loop. Công nghệ này được gọi là EtherChannel. 2 ) Giới thiệu về EtherChannel :

*

Xem thêm:

2.1. Điều kiện cấu hình EtherChannel:

Các Switch phải đều phải hỗ trợ kỹ thuật EtherChannel và phải được cấu hình EtherChannel đồng nhất giữa các Port kết nối với nhau.Các Port kết nối EtherChannel giữa 2 Switch phải tương đồng với nhau:Cấu hình (Configuration)Tốc độ (Speed)Băng thông (Bandwidth)Duplex (Full Duplex)Native VLAN và các VLANsSwitchport Mode (Trunking, Access)

2.2. Phân phối traffic trong EtherChannel – Load Balancing:

Switch lựa chọn đường link nào trong EtherChannel để forward frame dựa vào kết quả của thuật toán hash. Thuật toán có thể sử dụng source IP, destination IP (hoặc cả hai), source MAC, destination MAC (hoặc cả hai), TCP/UDP port number. Thuật toán hash sẽ cho ra một chuỗi số nhị phân (0 & 1).Nếu chỉ có source hoặc destination được hash (IP, MAC, port number) thì switch sẽ sử dụng một hoặc nhiều low-oder bits của giá trị hash để làm index lựa chọn link trong EtherChannel. Nếu cả source và destination được hash, switch sẽ thực hiện phép toán exclusive-OR (XOR) trên một hoặc nhiều low-order bits để làm index.

2.3. Bảng phân loại EtherChannel Load Balancing:

EtherChannel là một kỹ thuật nhóm hai hay nhiều đường liên kết truyền tải tài liệu vật lý ( Link Aggregation ) thành một đường ảo duy nhất ( Logic ) có Port ảo thậm chí còn cả MAC ảo nhằm mục đích mục tiêu tăng vận tốc truyền tài liệu và tăng năng lực dự trữ ( Redundancy ) cho mạng lưới hệ thống. Công nghệ EtherChannel hoàn toàn có thể bó từ 2 đến 8 link FE, GE, 10GE thành 1 link logical. Khi đó, switch đối xử những port thuộc EtherChannel như 1 port duy nhất. Switch hoặc thiết bị ở 2 đầu EtherChannel phải hiểu và sử dụng công nghệ EtherChannel để bảo vệ hoạt động giải trí đúng và chống loop. Nếu chỉ có 1 đầu sử dụng EtherChannel, còn đầu bên kia không sử dụng thì hoàn toàn có thể gây ra loop. Traffic không phải khi nào cũng được phân bổ đồng đều qua những đường link thuộc EtherChannel, mà nó nhờ vào vào giải pháp load balancing mà switch sử dụng và mẫu traffic trong mạng. Nếu một trong những link thuộc EtherChannel bị down thì traffic sẽ tự động hóa được chuyển sang link khác trong channel chỉ trong vòng vài miliseconds. Khi link up trở lại thì traffic được phân bổ lại như cũ. Xem thêm : Kỹ Năng Là Gì – Khái Niệm Vai Trò Của Những Kỹ Năng Các Switch phải đều phải tương hỗ kỹ thuật EtherChannel và phải được thông số kỹ thuật EtherChannel giống hệt giữa những Port liên kết với nhau. Các Port liên kết EtherChannel giữa 2 Switch phải tương đương với nhau : Cấu hình ( Configuration ) Tốc độ ( Speed ) Băng thông ( Bandwidth ) Duplex ( Full Duplex ) Native VLAN và những VLANsSwitchport Mode ( Trunking, Access ) Switch lựa chọn đường link nào trong EtherChannel để forward frame dựa vào hiệu quả của thuật toán hash. Thuật toán hoàn toàn có thể sử dụng source IP, destination IP ( hoặc cả hai ), source MAC, destination MAC ( hoặc cả hai ), TCP / UDP port number. Thuật toán hash sẽ cho ra một chuỗi số nhị phân ( 0 và 1 ). Nếu chỉ có source hoặc destination được hash ( IP, MAC, port number ) thì switch sẽ sử dụng một hoặc nhiều low-oder bits của giá trị hash để làm index lựa chọn link trong EtherChannel. Nếu cả source và destination được hash, switch sẽ triển khai phép toán exclusive-OR ( XOR ) trên một hoặc nhiều low-order bits để làm index .*

2.4. Bảng giá trị Load Balancing:

*

2.5. Phân loại EtherChannel:

Có 2 loại giao thức EtherChannel :

* LACP (Link Aggregation Control Protocol):

Là giao thức cấu hình EtherChannel chuẩn quốc tế IEEE 802.3ad và có thể dùng được cho hầu hết các thiết bị thuộc các hãng khác nhau, LACP hỗ trợ ghép tối đa 16 Link vật lý thành một Link luận lý (8 Port Active – 8 Port Passive).LACP có 3 chế độ:On: Chế độ cấu hình EtherChannel tĩnh, chế độ này thường không được dùng vì các Switch cấu hình EtherChannel có thể hoạt động được và cũng có thể không hoạt động được vì các Switch được cầu hình bằng tay phục thuộc vào con người nên hoàn toàn không có bước thương lượng trao đổi chính sách giừa bên dẫn đến khả năng Loop cao và bị STP Block.Active: Chế độ tự động – Tự động thương lượng với đối tácPassive: Chế độ bị động – Chờ được thương lượng*

* PAgP (Port Aggregation Protocol):

Là giao thức thông số kỹ thuật EtherChannel chuẩn quốc tế IEEE 802.3 ad và hoàn toàn có thể dùng được cho hầu hết những thiết bị thuộc những hãng khác nhau, LACP tương hỗ ghép tối đa 16 Link vật lý thành một Link luận lý ( 8 Port Active – 8 Port Passive ). LACP có 3 chính sách : On : Chế độ thông số kỹ thuật EtherChannel tĩnh, chính sách này thường không được dùng vì những Switch thông số kỹ thuật EtherChannel hoàn toàn có thể hoạt động giải trí được và cũng hoàn toàn có thể không hoạt động giải trí được vì những Switch được cầu hình bằng tay phục thuộc vào con người nên trọn vẹn không có bước thương lượng trao đổi chủ trương giừa bên dẫn đến năng lực Loop cao và bị STP Block. Active : Chế độ tự động hóa – Tự động thương lượng với đối tácPassive : Chế độ bị động – Chờ được thương lượngLà giao thức thông số kỹ thuật EtherChannel độc quyền của những thiết bị hãng Cisco và chỉ tương hỗ ghép tối đa 8 Link vật lý thành một Link luận lý .PAgP cũng có 3 chính sách tương tự như LACP :OnActivePassiveOnActivePassive*

3) Cấu hình EtherChannel:Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài lab nhỏ để tìm hiểu thêm về cách cấu hình EtherChannel trên thiết bị của Cisco.Sơ đồ như sau:

*Quy hoạch địa chỉ IP :

– SW1 – VLAN10: 192.168.10.11/24- SW2 – VLAN10: 192.168.10.12/24- SW3 – VLAN10: 192.168.10.13/24Cấu hình cơ bản: SW1#vlan 10 SW1#interface Vlan10 SW1#ip address 192.168.10.11 255.255.255.0 SW2#vlan 10 SW2#interface Vlan10 SW2#ip address 192.168.10.12 255.255.255.0 SW1#vlan 10 SW1#interface Vlan10 SW1#ip address 192.168.10.13 255.255.255.0Cấu hình PAgP:

Cấu hình PAgP trên SW1:Cấu hình PAgP trên SW1 :

SW1(config)#interface FastEthernet0/3SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#channel-group 1 mode desirableSW1(config)#interface FastEthernet0/4SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#channel-group 1 mode desirableSW1(config)#interface FastEthernet0/5SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#channel-group 1 mode desirableSW1(config)#interface FastEthernet0/7SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#channel-group 1 mode desirableSW1(config)#interface Port-channel1SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkCấu hình PAgP trên SW3:SW3(config)#interface FastEthernet0/3SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkSW3(config-if)#channel-group 1 mode autoSW3(config)#interface FastEthernet0/4SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkSW3(config-if)#channel-group 1 mode autoSW3(config)#interface FastEthernet0/5SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkSW3(config-if)#channel-group 1 mode autoSW3(config)#interface FastEthernet0/7SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkSW3(config-if)#channel-group 1 mode autoSW3(config)#interface Port-channel1SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkCấu hình LACP:

Cấu hình LACP trên SW1:Cấu hình LACP trên SW1 :

SW1(config)#interface FastEthernet0/1SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#channel-group 2 mode activeSW1(config)#interface FastEthernet0/2SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkSW1(config-if)#channel-group 2 mode activeSW1(config)#interface Port-channel2SW1(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW1(config-if)#switchport mode trunkCấu hình LACP trên SW2:SW2(config)#interface FastEthernet0/1SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW2(config-if)#switchport mode trunkSW2(config-if)#channel-group 2 mode passiveSW2(config)#interface FastEthernet0/2SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW2(config-if)#switchport mode trunkSW2(config-if)#channel-group 2 mode passiveSW2(config)#interface Port-channel2SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW2(config-if)#switchport mode trunk SW2(config)#interface FastEthernet0/3SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW2(config-if)#switchport mode trunkSW2(config-if)#channel-group 3 mode activeSW2(config)#interface FastEthernet0/4SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW2(config-if)#switchport mode trunkSW2(config-if)#channel-group 3 mode activeSW2(config)#interface Port-channel3SW2(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW2(config-if)#switchport mode trunkCấu hình LACP trên SW3:SW3(config)#interface FastEthernet0/1SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkSW3(config-if)#channel-group 3 mode passiveSW3(config)#interface FastEthernet0/2SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkSW3(config-if)#channel-group 3 mode passiveSW3(config)#interface Port-channel3SW3(config-if)#switchport trunk native vlan 10SW3(config-if)#switchport mode trunkKiểm tra:

Trên SW1:Trên SW1 :

SW1#show etherchannel summary Flags: D – down P – in port-channel I – stand-alone s – suspended H – Hot-standby (LACP only) R – Layer3 S – Layer2 U – in use f – failed to allocate aggregator u – unsuitable for bundling w – waiting to be aggregated d – default portNumber of channel-groups in use: 2Number of aggregators: 2Group Port-channel Protocol Ports——+————-+———–+———————————————-1 Po1(SU) PAgP Fa0/3(P) Fa0/4(P) Fa0/5(P) Fa0/7(P) 2 Po2(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Trên SW2:SW2#show etherchannel summary Flags: D – down P – in port-channel I – stand-alone s – suspended H – Hot-standby (LACP only) R – Layer3 S – Layer2 U – in use f – failed to allocate aggregator u – unsuitable for bundling w – waiting to be aggregated d – default portNumber of channel-groups in use: 2Number of aggregators: 2Group Port-channel Protocol Ports——+————-+———–+———————————————-2 Po2(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) 3 Po3(SU) LACP Fa0/3(P) Fa0/4(P) Trên SW3:SW3#show etherchannel summary Flags: D – down P – in port-channel I – stand-alone s – suspended H – Hot-standby (LACP only) R – Layer3 S – Layer2 U – in use f – failed to allocate aggregator u – unsuitable for bundling w – waiting to be aggregated d – default portNumber of channel-groups in use: 2Number of aggregators: 2Group Port-channel Protocol Ports——+————-+———–+———————————————-1 Po1(SU) PAgP Fa0/3(P) Fa0/4(P) Fa0/5(P) Fa0/7(P) 3 Po3(SU) LACP Fa0/1(P) Fa0/2(P) Ta thấy các interface vật lý đã được gộp lại thành Port Channel và đã được Up-link.

Xem thêm: Admin Là Gì – Công Việc Của

Ping từ SW1 sang SW2:Ping từ SW1 sang SW2 :SW1 # ping 192.168.10.12 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100 – byte ICMP Echos to 192.168.10.12, timeout is 2 seconds : ! ! ! ! ! Success rate is 100 percent ( 5/5 ), round-trip min / avg / max = 0/0/2 msPing từ SW1 sang SW3 : SW1 # ping 192.168.10.13 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100 – byte ICMP Echos to 192.168.10.13, timeout is 2 seconds : ! ! ! ! ! Success rate is 100 percent ( 5/5 ), round-trip min / avg / max = 0/0/1 msPing từ SW2 sang SW1 : SW2 # ping 192.168.10.11 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100 – byte ICMP Echos to 192.168.10.11, timeout is 2 seconds : ! ! ! ! ! Success rate is 100 percent ( 5/5 ), round-trip min / avg / max = 0/0/1 msPing từ SW2 sang SW3 : SW2 # ping 192.168.10.13 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100 – byte ICMP Echos to 192.168.10.13, timeout is 2 seconds : ! ! ! ! ! Success rate is 100 percent ( 5/5 ), round-trip min / avg / max = 0/0/1 msPing từ SW3 sang SW1 : SW3 # ping 192.168.10.11 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100 – byte ICMP Echos to 192.168.10.11, timeout is 2 seconds : ! ! ! ! ! Success rate is 100 percent ( 5/5 ), round-trip min / avg / max = 0/0/0 msPing từ SW3 sang SW2 : SW3 # ping 192.168.10.12 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100 – byte ICMP Echos to 192.168.10.12, timeout is 2 seconds : ! ! ! ! ! Success rate is 100 percent ( 5/5 ), round-trip min / avg / max = 0/0/1 msVậy là trong bài viết lần này, tất cả chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá về công nghệ EtherChannel và ứng dụng vào việc thông số kỹ thuật trên những thiết bị thuần Cisco. Ở những bài viết tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về những công nghệ tiên tiến của Cisco .

Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories