Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Related Articles

Kế toán đã và đang là lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi tầm quan trọng của nó đối với các đơn vị đang hoạt động. Kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực như: kế toán doanh nghiệp; kế toán ngân hàng; kế toán HCSN… Mỗi lĩnh vực kế toán sẽ có một đặc trưng riêng. Có nhiều kế toán không thể phân biệt được sự khác nhau giữa kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán doanh nghiệp với các loại hình khác. Vậy kế toán hành chính sự nghiệp gồm những gì?

ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-la-gi

1. Khái niệm đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp

Đơn vị hành chính sự nghiệp thực ra là tên gọi chung của hai cụm từ : cơ quan hành chính và đơn vị chức năng sự nghiệp .

–  Các cơ quan hành chính: là hệ thống các cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; bao gồm cả các Viện kiểm sát đến các Toà án nhân dân các cấp. Ví dụ: Quốc hội, UBND các cấp,…

– Các đơn vị chức năng sự nghiệp : là những đơn vị chức năng do những cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng ; để triển khai tính năng riêng của từng ban, ngành, nghành. Ví dụ : bệnh viện, trường học, Ủy Ban Nhân Dân …

2. Phân loại đơn vị chức năng kế toán hành chính sự nghiệp

Có nhiều tiêu chuẩn để phân loại những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, để tương thích với việc hạch toán kế toán trong những loại đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp ; thì cách phân loại theo đặc trưng riêng của từng đơn vị chức năng là thông dụng nhất, gồm có :

– Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu :

Là những đơn vị chức năng HCSN có phát sinh những khoản thu bù đắp ngân sách ngoài nguồn thu từ Chi tiêu Nhà nước. Ví dụ : bệnh viện có thu khoản viện phí, trường học có thu học phí, …

– Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần :

Là những đơn vị chức năng có nguồn thu đa phần là từ giá thành Nhà nước ; và dùng khoản thu đó để trang trả ngân sách. Ví dụ : Sở kinh tế tài chính, phòng ban những cấp Huyện, xã, …

– Đơn vị hành chính sự nghiệp SXKD :

Là những đơn vị chức năng có sử dụng kinh phí đầu tư của NSNN ; nhưng có triển khai thêm hoạt động giải trí SXKD nữa. Ví dụ : Trung tâm giống cây xanh vật nuôi của tỉnh, huyện, …

– Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án Bất Động Sản :

Là những đơn vị chức năng có sử dụng kinh phí đầu tư Nhà nước cấp để thực thi những dự án Bất Động Sản mang đặc thù xã hội ; như : dự án Bất Động Sản tuyên truyền sức khoẻ sinh sản vị thành niên của TT y tế, …

Ngoài ra còn có những cách phân loại theo mạng lưới hệ thống dọc của cùng 1 ngành ; gồm có đơn vị chức năng dự trù những cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp cơ sở ; hay cách phân loại theo nguồn gốc của nguồn kinh phí đầu tư của đơn vị chức năng gồm có : đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp tự chủ trọn vẹn ; tự chủ 1 phần và sử dụng trọn vẹn kinh phí đầu tư của Ngân sách chi tiêu Nhà nước .

Hệ thống chứng từ trong đơn vị chức năng HCSN so với mỗi mô hình trên đều có đặc trưng riêng ; tương thích với nguyên tắc hoạt động giải trí của những đơn vị chức năng đó ; nhưng vẫn bảo vệ theo pháp luật chung .

3. Nội dung kế toán đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp

Là việc vận dụng những chính sách kế toán hiện hành ; vào việc hạch toán những nhiệm vụ tương quan đến những hoạt động giải trí trong đơn vị chức năng như : những hoạt động giải trí thu – chi Ngân sách chi tiêu, nhận – rút dự trù .

Hiện nay những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp vận dụng chính sách kế toán ; cũng như mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản hành chính sự nghiệp theo QĐ 19/2006 QĐ – BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính .

Xem thêm: Kế toán nguồn dự toán chi hoạt động hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp có những phần hành nội dung cơ bản sau :

–  Kế toán tiền và vật tư:

Phản ánh tình hình giao nhận dự trù, thu, chi giá thành Nhà nước ; tình hình tăng, giảm vật tư và những cách giải quyết và xử lý Nguồn kinh phí đầu tư đã nhận trong kỳ .

–  Kế toán tài sản cố định:

Hạch toán những nhiệm vụ tương quan đến gia tài cố định và thắt chặt như : shopping, được cấp trên cấp, tính hao mòn gia tài cố định và thắt chặt, thanh lý tài sản cố định và thắt chặt, … Đặc biệt thấy rõ sự khác nhau giữa tính hao mòn gia tài cố định và thắt chặt trong đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp và tính khấu hao gia tài cố định và thắt chặt trong những doanh nghiệp đó là :

+ Khấu hao gia tài cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp tính theo từng tháng ( 1 lần / tháng vào cuối mỗi tháng )

+ Hao mòn gia tài cố định và thắt chặt trong đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp tính theo năm ( 1 lần / năm vào cuối mỗi năm )

–  Kế toán các khoản thu:

Là những nhiệm vụ cho thấy sự khác nhau trong cách hạch toán những khoản thu giữa đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp có thu ( là những khoản thu sử dụng thông tin tài khoản 511 ) và đơn vị chức năng hành chính có sản xuất kinh doanh thương mại ( là những khoản phải thu và sử dụng thông tin tài khoản 311 ) còn trong những doanh nghiệp những khoản phải thu sử dụng thông tin tài khoản 131 .

–   Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm:

Hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

–   Kế toán các khoản phải trả:

Phản ánh những khoản phải trả cho những đối tượng người dùng trong đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp như : nhà phân phối, học viên sinh viên, và những đối tượng người dùng khác .

–   Kế toán các nguồn kinh phí:

Là những bút toán kế toán về việc nhận dự trù do Ngân sách chi tiêu Nhà nước cấp là tăng những loại nguồn kinh phí đầu tư như : nguồn kinh phí đầu tư hoạt động giải trí, nguồn kinh phí đầu tư dự án Bất Động Sản, …

–   Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh:

Cho biết những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh thương mại nhận nguồn kinh phí đầu tư từ đâu ? sử dụng nguồn kinh phí đầu tư đó như thế nào ? hạch toán nó có khác gì so với việc hạch toán nguồn vốn kinh doanh thương mại trong những doanh nghiệp hay không ?

–   Kế toán các khoản chi:

Việc chi cho những hoạt động giải trí tiếp tục, hoạt động giải trí không tiếp tục, chi dự án Bất Động Sản hay chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước có sự khác nhau như thế nào ? sử dụng nguồn kinh phí đầu tư chi như thế nào cho hài hòa và hợp lý, dự trù của nó ra làm sao ?

–   Kế toán các khoản doanh thu:

Phản ánh những khoản lệch giá trong những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh thương mại .

–   Kế toán các khoản chi phí:

Thực chất là những khoản chi phí sản xuất kinh doanh thương mại trong đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp như : chi lương, tiền công, phụ cấp, chi nguyên vật liệu sản xuất, chi phân chia công cụ dụng cụ, chi tính hao mòn gia tài cố định và thắt chặt, …

–   Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ:

Là những trường hợp cơ bản để giải quyết và xử lý những loại dự trù, những loại nguồn kinh phí đầu tư cũng như những khoản chi vào cuối niên độ kế toán .

–   Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính:

Liệt kê những loại sổ sách cần in ra vào cuối niên độ kế toán, mục tiêu in từng loại sổ ; và những báo cáo giải trình kinh tế tài chính cần lập và mỗi loại báo cáo giải trình kinh tế tài chính sẽ phân phối thông tin gì cho những đối tượng người dùng bên trong và ngoài đơn vị chức năng .

Nội dung cụ thể của từng phần hành kế toán mời bạn đọc tham khảo tại khoá học Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp của lamketoan.vn

0

0

Bình chọn

Bình chọn

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories