hitch tiếng Anh là gì?

Related Articles

hitch tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng hitch trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ hitch tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm hitch tiếng Anh

hitch

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ hitch

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

hitch tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ hitch trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hitch tiếng Anh nghĩa là gì.

hitch /hitʃ/

* danh từ

– cái giật mạnh bất ngờ, cái đẩy mạnh bất ngờ, cái kéo mạnh bất ngờ

– (hàng hải) nút thòng lọng, nút dây

– sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở

=everything went off without a hitch+ mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc, bước đi tập tễnh

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuốc đi xe boóng, cuốc đi nhờ xe

– (quân sự), (từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân

* ngoại động từ

– giật mình, kéo mạnh; (+ up) giật lên, kéo mạnh lên

=to hitch (up) one’s trousers+ kéo quần lên

– buộc vào, buộc móc vào, buộc thòng lọng, buộc vòng vào

=to hitch a horse to a fence+ buộc ngựa vào hàng rào

– cố lồng (một ý gì…) vào (câu chuyện)

* nội động từ

– chạy giật lên

– bị buộc vào, bị buộc móc vào, bị buộc thòng lọng

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi cà nhắc, đi tập tễnh

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (+ together) ăn ý với nhau; ăn cánh với nhau

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lấy vợ, cưới vợ

Thuật ngữ liên quan tới hitch

Tóm lại nội dung ý nghĩa của hitch trong tiếng Anh

hitch có nghĩa là: hitch /hitʃ/* danh từ- cái giật mạnh bất ngờ, cái đẩy mạnh bất ngờ, cái kéo mạnh bất ngờ- (hàng hải) nút thòng lọng, nút dây- sự ngưng tạm thời; sự bế tắc tạm thời; sự vướng mắc, sự khó khăn, sự cản trở=everything went off without a hitch+ mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc, bước đi tập tễnh- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuốc đi xe boóng, cuốc đi nhờ xe- (quân sự), (từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân* ngoại động từ- giật mình, kéo mạnh; (+ up) giật lên, kéo mạnh lên=to hitch (up) one’s trousers+ kéo quần lên- buộc vào, buộc móc vào, buộc thòng lọng, buộc vòng vào=to hitch a horse to a fence+ buộc ngựa vào hàng rào- cố lồng (một ý gì…) vào (câu chuyện)* nội động từ- chạy giật lên- bị buộc vào, bị buộc móc vào, bị buộc thòng lọng- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi cà nhắc, đi tập tễnh- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (+ together) ăn ý với nhau; ăn cánh với nhau- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lấy vợ, cưới vợ

Đây là cách dùng hitch tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ hitch tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

hitch /hitʃ/* danh từ- cái giật mạnh bất ngờ tiếng Anh là gì?

cái đẩy mạnh bất ngờ tiếng Anh là gì?

cái kéo mạnh bất ngờ- (hàng hải) nút thòng lọng tiếng Anh là gì?

nút dây- sự ngưng tạm thời tiếng Anh là gì?

sự bế tắc tạm thời tiếng Anh là gì?

sự vướng mắc tiếng Anh là gì?

sự khó khăn tiếng Anh là gì?

sự cản trở=everything went off without a hitch+ mọi việc đề trôi chảy không có gì vướng mắc- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) bước đi cà nhắc tiếng Anh là gì?

bước đi tập tễnh- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?

(từ lóng) cuốc đi xe boóng tiếng Anh là gì?

cuốc đi nhờ xe- (quân sự) tiếng Anh là gì?

(từ lóng) thời gian đăng ký tòng quân* ngoại động từ- giật mình tiếng Anh là gì?

kéo mạnh tiếng Anh là gì?

(+ up) giật lên tiếng Anh là gì?

kéo mạnh lên=to hitch (up) one’s trousers+ kéo quần lên- buộc vào tiếng Anh là gì?

buộc móc vào tiếng Anh là gì?

buộc thòng lọng tiếng Anh là gì?

buộc vòng vào=to hitch a horse to a fence+ buộc ngựa vào hàng rào- cố lồng (một ý gì…) vào (câu chuyện)* nội động từ- chạy giật lên- bị buộc vào tiếng Anh là gì?

bị buộc móc vào tiếng Anh là gì?

bị buộc thòng lọng- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) đi cà nhắc tiếng Anh là gì?

đi tập tễnh- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?

(thông tục) (+ together) ăn ý với nhau tiếng Anh là gì?

ăn cánh với nhau- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?

(từ lóng) lấy vợ tiếng Anh là gì?

cưới vợ

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories