dry tiếng Anh là gì?

Related Articles

dry tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dry trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ dry tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm dry tiếng Anh

dry

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ dry

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

dry tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ dry trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ dry tiếng Anh nghĩa là gì.

dry /drai/

* tính từ

– khô, cạn, ráo

=a spell of dry cold+ đợt rét khô

=dry eyes+ mắt ráo hoảnh

=a dry leaf+ lá khô

=a dry well+ giếng cạn

=to die a dry death+ chết khô ráo (không chết đuối, không đổ máu)

– khô nứt; (thông tục) khô cổ, khát khô cả cổ

=to feel dry+ khát khô cổ

– cạn sữa, hết sữa (bò cái…)

– khan (ho)

=dry cough+ ho khan

– nhạt, không bơ

=dry bread+ bánh nhạt, bánh không bơ

– nguyên chất, không pha, không thêm nước ngọt (rượu)

– khô khan, vô vị, không thú vị

=a dry subject+ một vấn đề khô khan

– vô tình, lãnh đạm, lạnh nhạt, lạnh lùng; cứng nhắc, cụt lủn, cộc lốc; tỉnh khô, phớt lạnh

=a dry reception+ cuộc đón tiếp lạnh nhạt

=a dry jest+ lời nói đùa tỉnh khô

=dry thanks+ lời cảm ơn cụt lủn

– không thêm bớt; rành rành

=dry facts+ sự việc không thêm bớt; sự việc rành rành

– khô cứng, sắc cạnh, sắc nét (nét vẽ…)

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cấm rượu

=a dry country+ xứ cấm rượu

=to go dry+ chấp nhận (tán thành) luật cấm rượu

– khách quan, không thành kiến, vô tư

=dry light+ quan niệm khách quan

!not dry hebind the ears

– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) non nớt, chưa ráo máu đầu

* danh từ, số nhiều drys, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

– vật khô; nơi khô

– người tán thành cấm rượu

* ngoại động từ

– làm khô, phơi khô, sấy khô, lau khô; làm cạn, làm khô cạn

=to dry one’s tears+ lau khô nước mắt

– làm cho (bò cái…) hết sữa

* nội động từ

– khô đi, khô cạn đi

!to dry up

– làm cạn ráo, làm khô cạn; khô cạn đi, cạn ráo (giếng nước…)

– (thông tục), (thường), lời mệnh lệnh không nói nữa, im miệng, thôi không làm nữa

=dry up!+ thôi đi!, im đi!

– (sân khấu) quên vở (diễn viên)

dry

– khô ráo // làm khô

Thuật ngữ liên quan tới dry

Tóm lại nội dung ý nghĩa của dry trong tiếng Anh

dry có nghĩa là: dry /drai/* tính từ- khô, cạn, ráo=a spell of dry cold+ đợt rét khô=dry eyes+ mắt ráo hoảnh=a dry leaf+ lá khô=a dry well+ giếng cạn=to die a dry death+ chết khô ráo (không chết đuối, không đổ máu)- khô nứt; (thông tục) khô cổ, khát khô cả cổ=to feel dry+ khát khô cổ- cạn sữa, hết sữa (bò cái…)- khan (ho)=dry cough+ ho khan- nhạt, không bơ=dry bread+ bánh nhạt, bánh không bơ- nguyên chất, không pha, không thêm nước ngọt (rượu)- khô khan, vô vị, không thú vị=a dry subject+ một vấn đề khô khan- vô tình, lãnh đạm, lạnh nhạt, lạnh lùng; cứng nhắc, cụt lủn, cộc lốc; tỉnh khô, phớt lạnh=a dry reception+ cuộc đón tiếp lạnh nhạt=a dry jest+ lời nói đùa tỉnh khô=dry thanks+ lời cảm ơn cụt lủn- không thêm bớt; rành rành=dry facts+ sự việc không thêm bớt; sự việc rành rành- khô cứng, sắc cạnh, sắc nét (nét vẽ…)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cấm rượu=a dry country+ xứ cấm rượu=to go dry+ chấp nhận (tán thành) luật cấm rượu- khách quan, không thành kiến, vô tư=dry light+ quan niệm khách quan!not dry hebind the ears- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) non nớt, chưa ráo máu đầu* danh từ, số nhiều drys, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)- vật khô; nơi khô- người tán thành cấm rượu* ngoại động từ- làm khô, phơi khô, sấy khô, lau khô; làm cạn, làm khô cạn=to dry one’s tears+ lau khô nước mắt- làm cho (bò cái…) hết sữa* nội động từ- khô đi, khô cạn đi!to dry up- làm cạn ráo, làm khô cạn; khô cạn đi, cạn ráo (giếng nước…)- (thông tục), (thường), lời mệnh lệnh không nói nữa, im miệng, thôi không làm nữa=dry up!+ thôi đi!, im đi!- (sân khấu) quên vở (diễn viên)dry- khô ráo // làm khô

Đây là cách dùng dry tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ dry tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

dry /drai/* tính từ- khô tiếng Anh là gì?

cạn tiếng Anh là gì?

ráo=a spell of dry cold+ đợt rét khô=dry eyes+ mắt ráo hoảnh=a dry leaf+ lá khô=a dry well+ giếng cạn=to die a dry death+ chết khô ráo (không chết đuối tiếng Anh là gì?

không đổ máu)- khô nứt tiếng Anh là gì?

(thông tục) khô cổ tiếng Anh là gì?

khát khô cả cổ=to feel dry+ khát khô cổ- cạn sữa tiếng Anh là gì?

hết sữa (bò cái…)- khan (ho)=dry cough+ ho khan- nhạt tiếng Anh là gì?

không bơ=dry bread+ bánh nhạt tiếng Anh là gì?

bánh không bơ- nguyên chất tiếng Anh là gì?

không pha tiếng Anh là gì?

không thêm nước ngọt (rượu)- khô khan tiếng Anh là gì?

vô vị tiếng Anh là gì?

không thú vị=a dry subject+ một vấn đề khô khan- vô tình tiếng Anh là gì?

lãnh đạm tiếng Anh là gì?

lạnh nhạt tiếng Anh là gì?

lạnh lùng tiếng Anh là gì?

cứng nhắc tiếng Anh là gì?

cụt lủn tiếng Anh là gì?

cộc lốc tiếng Anh là gì?

tỉnh khô tiếng Anh là gì?

phớt lạnh=a dry reception+ cuộc đón tiếp lạnh nhạt=a dry jest+ lời nói đùa tỉnh khô=dry thanks+ lời cảm ơn cụt lủn- không thêm bớt tiếng Anh là gì?

rành rành=dry facts+ sự việc không thêm bớt tiếng Anh là gì?

sự việc rành rành- khô cứng tiếng Anh là gì?

sắc cạnh tiếng Anh là gì?

sắc nét (nét vẽ…)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) cấm rượu=a dry country+ xứ cấm rượu=to go dry+ chấp nhận (tán thành) luật cấm rượu- khách quan tiếng Anh là gì?

không thành kiến tiếng Anh là gì?

vô tư=dry light+ quan niệm khách quan!not dry hebind the ears- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?

(thông tục) non nớt tiếng Anh là gì?

chưa ráo máu đầu* danh từ tiếng Anh là gì?

số nhiều drys tiếng Anh là gì?

(từ Mỹ tiếng Anh là gì?

nghĩa Mỹ)- vật khô tiếng Anh là gì?

nơi khô- người tán thành cấm rượu* ngoại động từ- làm khô tiếng Anh là gì?

phơi khô tiếng Anh là gì?

sấy khô tiếng Anh là gì?

lau khô tiếng Anh là gì?

làm cạn tiếng Anh là gì?

làm khô cạn=to dry one’s tears+ lau khô nước mắt- làm cho (bò cái…) hết sữa* nội động từ- khô đi tiếng Anh là gì?

khô cạn đi!to dry up- làm cạn ráo tiếng Anh là gì?

làm khô cạn tiếng Anh là gì?

khô cạn đi tiếng Anh là gì?

cạn ráo (giếng nước…)- (thông tục) tiếng Anh là gì?

(thường) tiếng Anh là gì?

lời mệnh lệnh không nói nữa tiếng Anh là gì?

im miệng tiếng Anh là gì?

thôi không làm nữa=dry up!+ thôi đi! tiếng Anh là gì?

im đi!- (sân khấu) quên vở (diễn viên)dry- khô ráo // làm khô

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories