Doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Vốn điều lệ doanh nghiệp bao hiểm –

Related Articles

Doanh nghiệp bảo hiểm là gì? Mỗi một thương nhân khi tiến hành kinh doanh đều phải đảm bảo được nguồn vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, gọi là vốn điều lệ của thương nhân. Vậy đối với doanh nghiệp bảo hiểm thì vốn điều lệ được quy định như thế nào?

1 Doanh nghiệp bảo hiểm là gì?

– Theo lao lý pháp lý kinh doanh thương mại bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí theo pháp luật để hoàn toàn có thể triển khai những hoạt động giải trí tương quan đến kinh doanh thương mại bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm .

– Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động giải trí phát sinh doanh thu từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, theo đó thì doanh nghiệp gật đầu rủi ro đáng tiếc của người được bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trên cơ sở đóng phí bảo hiểm .

– Hoạt động kinh doanh thương mại tái bảo hiểm là hoạt động giải trí mà doanh nghiệp bảo hiểm nhận khoản phí của doanh nghiệp khác để bồi thường những nghĩa vụ và trách nhiệm khi nhận bảo hiểm nhằm mục đích mục tiêu phát sinh doanh thu .

Tổ chức kinh doanh thương mại bảo hiểm gồm có những hình thức sau :

 • Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm.
 • Hợp tác xã bảo hiểm.
 • Tổ chức tương hỗ về bảo hiểm.

Khi những tổ chức triển khai kinh doanh thương mại bảo hiểm muốn hoạt động giải trí trên thực tiễn thì phải được Bộ Tài chính cấp phép xây dựng và hoạt động giải trí bảo hiểm theo pháp luật .

Việc cấp phép hoạt động phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển bảo hiểm, thị trường tài chính tại Việt Nam.

2. Vốn điều lệ đối với doanh nghiệp bảo hiểm

– Vốn điều lệ của một doanh nghiệp là vốn góp vốn đầu tư vào hoạt động giải trí của doanh nghiệp, nguồn vốn để bảo vệ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Ngoài ra nó còn là sự cam kết về mức nghĩa vụ và trách nhiệm so với những đối tác chiến lược, người mua khi có đủ nguồn kinh phí đầu tư để thực thi hoạt động giải trí đó cũng như là cơ sở để phân loại doanh thu trong kinh doanh thương mại .

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm cũng vậy, doanh nghiệp bảo hiểm cũng phải bảo vệ nguồn vốn nhất định để triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình. Vì kinh doanh thương mại bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo nên phải bảo vệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do pháp lý pháp luật .

Theo quy định pháp luật hiện hành thì mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm được ghi nhận như sau:– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ :

 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm hàng không thì mức vốn pháp định là 350 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm vệ tinh và hàng không thì mức vốn pháp định là 400 tỷ VNĐ.

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ :

 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe (trừ bảo hiểm liên kết, hưu trí) thì mức vốn pháp định là 600 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết hoặc hưu trí thì mức vốn pháp định là 800 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết và hưu trí thì mức vốn pháp định là 1.000 tỷ VNĐ.

– Đối với doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe thì mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ.

– Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế :

 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thì mức vốn pháp định là 200 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không hoặc vệ tinh thì mức vốn pháp định là 250 tỷ VNĐ.
 • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và vệ tinh thì mức vốn pháp định là 300 tỷ VNĐ.

Để bảo vệ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm không được thấp hơn mức vốn pháp định so với mỗi ngành nghề nêu trên .

Nếu bạn còn những do dự, vướng mắc nào về yếu tố này, liên hệ luật sư tư vấn mở công ty liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn đơn cử .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories