“disposal” là gì? Nghĩa của từ disposal trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Related Articles

disposal

disposal /dis’pouzəl/

 • danh từ
  • sự sắp đặt, sự sắp xếp, sự bố trí, cách sắp xếp, cách bố trí
  • sự vứt bỏ đi, sự bán tống đi
  • sự bán, sự chuyển nhượng, sự nhượng lại
   • for disposal: để bán
   • disposal of property: sự chuyển nhượng tài sản
  • sự tuỳ ý sử dụng
   • at one’s disposal: tuỳ ý sử dụng
   • to place something at someone’s disposal: để cái gì cho ai tuỳ ý sử dụng
   • to have entire disposal of something: có toàn quyền sử dụng cái gì
   • I am at your disposal: ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi sẵn sàng phục vụ ngài


 sự bố trí sự khử

 • refuse disposal: sự khử bỏ chất thải
 • sewage disposal: sự khử bỏ nước thải
 • sewage disposal: sự khử độc
 • sewage water disposal: sự khử bỏ nước thải
 • waste disposal: sự khử bỏ chất thải
 •  sự loại

 • sewage disposal: sự loại bỏ nước thải
 • sewage water disposal: sự loại bỏ nước thải
 • underground wastewater disposal: sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)
 • waste disposal: sự loại bỏ rác thải
 • wastewater disposal: sự loại bỏ nước thải
 •  sự loại bỏ

 • sewage disposal: sự loại bỏ nước thải
 • sewage water disposal: sự loại bỏ nước thải
 • underground wastewater disposal: sự loại bỏ nước thải ngầm (xuống lớp nền)
 • waste disposal: sự loại bỏ rác thải
 • wastewater disposal: sự loại bỏ nước thải
 •  sự tiêu hủy

 • garbage disposal: sự tiêu hủy chất thải
 • garbage disposal: sự tiêu hủy rác
 • refuse disposal: sự tiêu hủy rác
 •  sự xắp xếp sự xếp đặtLĩnh vực: cơ khí & công trình sự thải

 • nuclear waste disposal: sự thải hạt nhân
 • rubbish disposal: sự thải rác
 • Lĩnh vực: toán & tin sự xắp đặtbrine disposal well lỗ khoan tháo nước muốidefrost water disposal đường xả nước phá băngdefrost water disposal system hệ thống xả nước phá băngdefrost water disposal system hệ xả nước phá băngdisposal area bãi chứa bã quặngdisposal area bãi rácdisposal area xỉ quặng (mỏ)disposal area with bridge loader bãi thải có cầudisposal site bãi phế liệudisposal site bãi rácdisposal site chỗ đổ rácdisposal site, dumping site bãi thảidisposal unit bộ khửdisposal unit bộ xảdisposal well giếng hútdisposal well giếng tháo (nước)disposal well giếng tháo nướcdisposal zone vùng chôn lấpdisposal zone vùng tiêu hủydry-sludge disposal site chỗ thải bùn cặn khôfacilities for disposal of tailing thiết bị đào quặng ở đuôi hầmfood waste disposal unit bộ phận thải rác thực phẩmfood waste disposal unit bộ xả rác thực phẩmgarbage disposal sự thanh lý rácgarbage disposal plant bãi xử lý rácgarbage disposal plant nhà máy xử lý phế thảigarbage disposal plant nhà máy xử lý rác bán

 • disposal of assets: sự bán tài sản
 • disposal of securities: sự bán chứng khoán
 • loss on disposal (on a noncurrent asset): lỗ bán tài sản cũ
 •  bán tống đi bố trí chuyển nhượng loại bỏ thanh lý nhượng lại sự bán đi sự sắp đặt sự vứt bỏ đi thanh lý

 • assets disposal account: tài khoản thanh lý tài sản
 • disposal costs: phí tổn thanh lý
 •  tùy ý sử dụngassets disposal sự xử trí tài sảnconcessional disposal xử lý ưu đãicost of waste disposal phí xử lý phế phẩmdisposal value giá trị thanh toánhazardous-vast disposal sự loại bỏ chất độc hạihazardous-waste disposal sự loại bỏ chất thải độc hạitarget for disposal of production kế hoạch tiêu thụ sản phẩmwaste disposal xử lý phế liệu

  o   sự tách bỏ; sự sắp xếp;sự chuyển nhượng; sự xử lý

  §   salt water disposal : sự xử lý nước muối (tách từ dầu ra)

  §   sewage disposal : sự tách bỏ nước thải

  §   waste disposal : sự xử lý chất thải, sự xử lý cặn bã

  §   water disposal : sự tách nước, sự xử lý nước

  §   disposal pile : ống xử lý

  Một ống hở đầu có đường kính rộng dùng để xả nước sản xuất đã xử lý và để tháo những trên sàn xuống biển

  §   disposal well : giếng xử lý

  Giếng dùng để bơm nước muối trong dầu

  Từ điển chuyên ngành Môi trường

  Disposal: Final placement or destruction of toxic, radioactive, or other wastes; surplus or banned pesticides or other chemicals; polluted soils; and drums containing hazardous materials from removal actions or accidental releases. Disposal may be accomplished through use of approved secure landfills, surface impoundments, land farming, deep-well injection, ocean dumping, or incineration.

  Hủy rác : Công việc cuối hay sự tàn phá những chất thải ô nhiễm, phóng xạ và những chất thải khác ; thuốc trừ sâu bị cấm hoặc còn thừa hoặc những hoá chất khác ; đất trồng bị ô nhiễm ; những thùng chứa chất thải nguy cơ tiềm ẩn từ hoạt động giải trí quét dọn hay phát thải do sự cố. Việc hủy rác hoàn toàn có thể đạt được nhờ sử dụng những bãi rác đạt bảo đảm an toàn, bãi rào, canh tác đất, giải quyết và xử lý chất thải bằng giếng sâu, đổ rác xuống biển, hoặc đốt thành tro .

  Xem thêm: administration, disposition, electric pig, garbage disposal

  More on this topic

  Comments

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Advertismentspot_img

  Popular stories