cái trán trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Cậu tốt hơn nên giấu cái trán to đùng đi.

You better hide that big-ass forehead.

OpenSubtitles2018. v3

Cái vòm trán, cái vòm trán nhỏ đó, đang phát triển rất nhanh.

The dome, that little dome, is growing really fast .

QED

Cái trán bằng này… Cả đôi mắt trông như buồn ngủ nữa… Không tệ đâu.

This flat forehead… and the slightly sleepy looking eyes… they’re not bad.

QED

Tôi có thể sờ mó cái trán mịn màng của anh ta hàng giờ liền.

I could rub his gentle brow for hours.

OpenSubtitles2018. v3

Cái trán bằng này… Cả đôi mắt trông như buồn ngủ nữa… Không tệ chút nào.

This flat forehead, and those slightly sleepy looking eyes… they’re not bad.

QED

Cô có một cái trán cao và rộng.

You have a high, round forehead.

OpenSubtitles2018. v3

Ông dựa lưng và chống ngón tay lên cái trán nhỏ như thể đang sắp xem một trận bóng.

He leans back and laces his fingers behind his tiny head, as if he were about to watch a ball game.

Literature

Điều này sẽ xảy ra khi một con ngựa cái sinh ra một con ngựa con với cái trán trắng.”

This will happen when a mare bears a pony with a white forehead.”

WikiMatrix

Ban đầu, Lý Cảo do dự, song Tống đã khuyên ông chấp nhận, nói với ông rằng một con ngựa với cái trán trắng vừa mới được sinh ra.

Initially, Li Gao was hesitant, but Song advised him to accept, stating to him that a pony with a white forehead had just recently been born.

WikiMatrix

Chúng là loài có chiều cao trung bình từ 28–30 cm (11,0-11,8 in), với sắc màu chủ đạo là màu xanh lá cây cùng với cái trán đỏ và vòng trắng quanh mắt.

Measuring 28–30 cm (11.0–11.8 in), the bird is a predominantly green parrot with a red forehead and white rings around the eyes.

WikiMatrix

Hơn nữa ông còn được mô tả trong hình ảnh cổ xưa như một người có cái trán, mũi và hàm nhô lên; triệu chứng của một hình thức phát triển quá mức.

He is, moreover, depicted in ancient imagery as a man with a prominent brow, nose, and jaw; symptoms of acromegaly.

WikiMatrix

Cứ giữ cái trên trán nhé.

Keep this on your forehead.

OpenSubtitles2018. v3

Và nếu chúng ta xem xét con Pachycephalosaurus, Pachycephalosaurus có một cái vòm trán đặc và những cái bướu nhỏ phía sau đầu cũng đang thu hồi lại.

And if we look at Pachycephalosaurus, Pachycephalosaurus has a solid dome and its little bumps on the back of its head were also resorbing.

ted2019

Theo như một truyền thuyết, có thể tắt hắn ta đi nếu mình xóa một trong những chữ cái trên trán hắn

According to one legend, um it can be shut down if you erase one of the letters off its forehead.

OpenSubtitles2018. v3

Việc nhìn thấu vào bên trong này thường đi kèm với việc cái sẹo trên trán Harry nổi cơn đau.

This insight is usually accompanied by pain in the scar on Harry’s forehead.

WikiMatrix

Cái gai trên lưng của con Stygimoloch thì thực ra đang thu hồi lại, tức là chúng đang nhỏ dần đi trong khi cái vòm trán thì đang lớn dần lên.

The spikes on the back of the Stygimoloch are actually resorbing, which means they’re getting smaller as that dome is getting bigger.

ted2019

Một cái xương trán gắn liền với một phần của một con hươu lạ, một loài chưa từng được biết đã được tìm thấy khi thủy triều xuống trên bãi biển tại Happisburgh, Norfolk.

A frontal bone attached to part of an antler of a previously unknown species of deer was found at low tide on the beachfront at Happisburgh, Norfolk, in the “Forest Bed”.

WikiMatrix

Thời xưa, các nô lệ thường được nhận biết qua cái dấu ghi trên trán họ.

(Ezekiel 9:4) In ancient times slaves were often marked on the forehead to be clearly identified.

jw2019

Em có cái vết nhăn trên trán ở ngay đây này.

You get this crease in your forehead right there.

OpenSubtitles2018. v3

Elizabeth Taylor có một cái sẹo rất nhỏ trên trán ” .

Elizabeth Taylor has a tiny scar on her forehead ” .

EVBNews

Ông đẩy cái mũ cao bồi lên trán và nhìn Nathan qua nóc xe.

He pushed his cowboy hat up his forehead and gazed at Nathan over the top of the car.

Literature

Cái dấu đặc biệt trên trán hoặc nơi khác cũng giúp nhận biết một người thờ thần nào.

Distinctive marks on the forehead and elsewhere might also show that a person worshiped a certain deity.

jw2019

Chúng có một cái sừng đen ở giữa trán

They have a single large black horn in the middle of the forehead

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories