‘buồn bã’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” buồn bã “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ buồn bã, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ buồn bã trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Đừng buồn bã.

2. Kẻ tội lỗi luôn phạm tội lỗi, kẻ buồn bã luôn gặp buồn bã.

3. □ Mình luôn buồn bã.

4. Có tí buồn bã.

5. Bồi lắc đầu buồn bã.

6. Đừng buồn bã thế, Shingen.

7. Nhưng nó không quá buồn bã.

8. Jack buồn bã về lại Texas.

9. Làm sao để hết buồn bã?

10. Một chú gấu lớn, buồn bã

11. Đức Vua buồn bã khôn nguôi.

12. Điều gì khiến cho Phao-lô buồn bã, và cũng làm chúng ta ngày nay buồn bã nữa?

13. “Dạ không”, Werner buồn bã đáp.

14. Nhìn ủ rũ trong buồn bã

15. Giờ là tới sự buồn bã.

16. • “Làm sao để hết buồn bã?”

17. An ủi những người buồn bã,

18. Bạn buồn bã tiễn chân người.

19. Buồn bã, Vito lên giường ngủ.

20. Cô chị đầu luôn buồn bã.

21. Cha tôi bàng hoàng và buồn bã.

22. Điệu nhạc của ngươi buồn bã quá

23. Đó là sự buồn bã… trong cổ.

24. Bệ hạ[ thì buồn bã một mình.

25. Còn cô bé vô cùng buồn bã.

26. Khi buồn bã, hãy đi bộ nhanh.

27. Bệ hạ thì buồn bã một mình.

28. Người trai trẻ buồn bã bỏ đi.

29. Người ta đáng ra phải buồn bã.

30. Màu xanh là màu của sự buồn bã

31. Cô buồn bã lên xe buýt về nhà.

32. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ buồn bã.

33. Tomoko cảm thấy cô đơn và buồn bã.

34. ♪ Nhìn ủ rũ trong buồn bã

35. Ngày chúng tôi rời Hiroshima thật buồn bã.

36. Nhưng anh ta lúc nào cũng buồn bã.

37. Trên thực tiễn, đôi lúc là cớ “ buồn-bã ” .

38. Cũng đừng quên buồn bã và hối hận nhé.

39. 17 Đa-ri-út buồn bã trở về cung.

40. Và nó thực sự mang ý nghĩa buồn bã.

41. ” Không phải về một năm “, ông buồn bã nói.

42. Đúng, và cậu là một tên ngốc buồn bã.

43. Người ấy có vẻ vui tươi hay buồn bã?

44. Người đàn ông thực sự buồn bã về tie đó.

45. Khó mà hình dung được một đám cưới buồn bã.

46. Tâm hồn ta có thất vọng và buồn bã không,

47. Mười một Sứ Đồ lấy làm buồn bã vô cùng.

48. Sống trong hoàn cảnh buồn bã, ông bệnh hoạn luôn.

49. Ông buồn bã nói: Ta ước được dùng người Triệu.

50. Cậu cảm thấy xấu hổ, đau đớn và buồn bã.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories