‘bế quan toả cảng’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Related Articles

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” bế quan toả cảng “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bế quan toả cảng, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bế quan toả cảng trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt1. Văn hóa của Microsoft lúc đó theo kiểu bế quan tỏa cảng — không có lợi cho việc học hỏi .

2. Vương quốc Triều Tiên bế quan tỏa cảng sau cuối đã mở cửa ra quốc tế bên ngoài vào cuối thế kỷ 19 .

3. Shohei Maru (1854) – Thuyền buồm chiến kiểu Tây đầu tiên của Nhật sau thời kì toả cảng.

4. Quốc sư hiện giờ đã bế quan .

5. Cần biết rằng trong quá trình bế quan tỏa cảng của Nước Hàn có nhiều người tử đạo vì đã giúp sức những giáo sĩ Công giáo .

6. Sự sống sót chuyến hải hành của Hasekura bị quên lãng tại Nhật cho tới khi vương quốc này Open sau chủ trương bế quan tỏa cảng Sakoku .

7. Quốc sư hiện đang bế quan, không tiếp khách .

8. Toả sáng .

9. Yokohama là một làng chài nhỏ cho đến cuối thời kỳ Edo, lúc Nhật Bản còn theo đuổi chủ trương bế quan tỏa cảng hạn chế thanh toán giao dịch với phương Tây .

10. Cả hai thành phố đều có hải cảng quan trọng : cảng Bruges-Zeebrugge và cảng Ostend .

11. Năm 1635 với sự sinh ra của Luật bế quan tỏa cảng ( Tỏa Quốc ), chỉ những chuyến tàu hồi hương mới được phép cập bờ, từ Trung Quốc, Triều Tiên và Hà Lan .

12. Bế quan bí thuật thường thì không được dạy cho học viên .

13. Nó lan toả.

14. ( Hãy toả sáng !

15. Bắc Carolina là một khu vực quan trọng của miền Nam vì ở đây có cảng biển trọng điểm Wilmington và quần đảo Outer Banks là địa thế căn cứ quan trọng so với những tàu thuyền trong việc chống lại cuộc phong toả của miền Bắc .

16. Phong toả chấm hết .

17. Cảng Kobe là một trong những cảng biển quan trọng nhất của Nhật Bản .

18. Phong toả khhu vực !

19. Bị phong toả rồi .

20. Thành phố này là một cảng quan trọng với một bến cảng không ngừng hoạt động .

21. Lão La đấy, y đã hẹn với lão Đặng đến bế quan đấu võ

22. Nó có toả sáng không?

23. Đó là lò toả nhiệt

24. Các Cảng Los Angeles và cảng Long Beach cùng nhau tạo thành cảng quan trọng ở Bắc Mỹ và là một trong những cảng quan trọng của quốc tế và có vai trò quan trọng so với thương mại trong Vành đai Thái Bình Dương .

25. 5. Giải toả stress

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories