VN-Index là gì? Cách tính chỉ số VN-Index

Related Articles

VN-Index là gì ? Cách tính chỉ số VN-IndexVN – Index là chỉ số đại diện thay mặt cho tổng thể CP niêm yết tại HOSE, còn VN30 – Index là chỉ số đại diện thay mặt cho nhóm 30 CP Bluechip đứng đầu .

  1. VN-Index là gì?

VN-Index là chỉ số đại diện thay mặt cho Sở HOSE từ khi kinh doanh thị trường chứng khoán đi vào hoạt động giải trí, đại diện thay mặt cho toàn bộ CP được niêm yết và thanh toán giao dịch trên HoSE .

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) là đơn vị tổ chức giao dịch chứng khoán tập trung đầu tiên của Việt Nam và tổ chức phiên giao dịch lần thứ nhất vào ngày 28/7/2000, đánh dấu sự ra đời chính thức của Thị trường Chứng khoán (TTCK) tại Việt Nam.

VN-Index có giá trị cơ sở bắt đầu là 100 điểm, vào ngày cơ sở là ngày tiên phong thị trường đi vào hoạt động giải trí 28/7/2000 .

Ví dụ : chỉ số Vn-Index ngày 10/8/2021 đang là 1362.79 điểm. Điều này có nghĩa là tổng giá trị thị trường của tổng thể những CP đang niêm yết trên sàn HOSE có giá trị gấp 13.6279 lần giá trị gốc ngày 28/7/2000 .

  1. Cách tính chỉ số VNINDEX:

Chỉ số VN – index được tính theo chiêu thức trọng số giá trị thị trường, dựa vào mức độ chi phối của từng CP được sử dụng .

VN-Index được tính theo công thức :

VN-Index = (Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết hiện tại / Tổng giá trị của các cổ phiếu niêm yết cơ sở) x 100

Chỉ số được giám sát và đổi khác trong thời hạn diễn ra thanh toán giao dịch. Trong quy trình đó, sự dịch chuyển về giá CP sẽ làm đổi khác giá trị chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm so với phiên thanh toán giao dịch trước bằng % .

Ngoài ra, một số ít tác nhân khác làm đổi khác cơ cấu tổ chức số CP niêm yết là khi thêm, bớt CP thanh toán giao dịch vào cơ cấu tổ chức giám sát. Điều này sẽ làm phát sinh tính không liên tục của chỉ số, những trọng số và cơ sở để xác lập trung bình thị trường số chia đã biến hóa. Do đó, số chia mẫu số trong công thức tính chỉ số trên phải được kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích duy trì tính liên tục cần có của chỉ số .

Theo Bộ quy tắc thiết kế xây dựng và quản trị Bộ chỉ số HOSE-Index phiên bản 3.0 của HOSE update tháng 11/2020, những chỉ số ( gồm có VN-Index, VN30-Index, VN Midcap, VN100 … ) sẽ được thống kê giám sát dựa trên chiêu thức giá trị vốn hóa kiểm soát và điều chỉnh free-float .

Chỉ số = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại / Hệ số chia

cách tính vnindex

Trong đó :

CMV – Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại được tính theo công thức :

– i = 1, 2, 3, .. n

– n : Số CP trong rổ chỉ số

– pi : Giá CP i tại thời gian giám sát

– si: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán

– fi : Tỷ lệ free-float làm tròn của CP i trong rổ chỉ số tại thời gian giám sát

– ci : Tỷ lệ số lượng giới hạn tỷ trọng vốn hóa ( chỉ tiêu này để tránh thực trạng một CP đơn lẻ hay một nhóm CP có tương quan chiếm tỷ trọng vốn hóa quá lớn )

Với mỗi bộ chỉ số, những cấu phần trong công thức sẽ có sự biến hóa hoặc vận dụng những quy tắc giám sát riêng .

Với hệ số chia, trong trường hợp có sự tăng hoặc giảm giá trị vốn hóa thị trường mà nguyên do không phải do sự dịch chuyển giá thị trường mà do những sự kiện doanh nghiệp hoặc những biến hóa về số lượng CP thành phần, số chia cần phải kiểm soát và điều chỉnh. Nguyên tắc là làm cho chỉ số trước và sau khi có dịch chuyển là bằng nhau .

hệ số sau điều chỉnh VN-Index

Trong đó :

– Hệ số chia ( trước ) và CMV ( trước ) là hệ số chia và giá trị vốn hóa trước khi kiểm soát và điều chỉnh

– Hệ số chia ( sau ) và CMV ( sau ) là hệ số chia và giá trị vốn hóa sau khi kiểm soát và điều chỉnh

  1. Các yếu tố ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index:

– Tâm lý nhà đầu tư: Giá của cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng bởi quy luật cung – cầu trên thị trường, vì vậy tâm lý của nhà đầu tư sẽ gây ra ảnh hưởng tới chỉ số VN-Index.

– Sự biến động của nền kinh tế: Khi nền kinh tế có sự phát triển tốt, các doanh nghiệp có cơ cấu tài chính tốt và tăng trưởng đều đặn, có nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào cổ phiếu nhiều hơn các kênh đầu tư và tích luỹ tài chính khác, nhờ vậy chỉ số VN-Index tăng.

– Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: Doanh thu và tình hình tài chính của công ty là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, khi doanh thu và tài chính của doanh nghiệp tốt sẽ ảnh hưởng tích cực tới giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó và ngược lại. Theo đó, giá cổ phiếu của doanh nghiệp tác động cùng chiều tới chỉ số VN-Index.

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree không tính tiền trọn vẹn phí thanh toán giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất vay Margin 9 % / năm không kèm điều kiện kèm theo. Đây là mức phí tốt nhất kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ .

Truy cập Mở thông tin tài khoản sàn chứng khoán chỉ mất 3 phút .

———

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PINETREE

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories