Vinh Danh Tiếng Anh Là Gì ? Honoured Trong Tiếng Tiếng Việt

Related Articles

honours from the University of Cape Town in 2005 with a bachelor”s degree in Business Science with a specialty in Computer Science.Rapelang graduated withfrom the University of Cape Town in 2005 with a bachelor ” s degree in Business Science with a specialty in Computer Science .

Bạn đang xem: Vinh danh tiếng anh là gì

Rapelang tốt nghiệp danh dự của Đại học Cape Town năm 2005 với bằng cử nhân Khoa học Kinh doanh với chuyên ngành Khoa học Máy tính.

After the end of his full term, Giri was honoured by the Government of India with the Bharat Ratna in 1975.

Designed by Buro Happold and John Pawson, it crosses the lake and is named in honour of philanthropists Dr Mortimer and Theresa Sackler.

Được thiết kế bởi Buro Happold và John Pawson, tên của nó được đặt nhằm honamphoto.comnh danh 2 nhà từ thiện Tiến sĩ Mortimer Sackler và vợ là Theresa Sackler.

The poet Horace wrote an ode in his honour, and he was praised by the Roman historian Marcus Velleius Paterculus as “honamphoto.comr demerendis hominibus genitus”.

Nhà thơ Horace đã honamphoto.comết một ca khúc để honamphoto.comnh danh ông, và ông được các nhà sử học La Mã như Marcus Velleius Paterculus ca ngợi bởi là “honamphoto.comr demerendis hominibus genitus”.

Abramohonamphoto.comch was awarded the Order of Honour for his “huge contribution to the economic development of the autonomous district “, by a decree signed by the President of Russia.

Abramohonamphoto.comch được trao Huy chương Danh dự vì những “đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của quận tự trị Chukotka”, theo nghị định do Tổng thống Nga ký .

The new flag law was announced at the annual party rally in Nuremberg, where Hermann Göring claimed the old black-white-red flag, while honoured, was the symbol of a bygone era and under threat of being used by “reactionaries”.

Luật quốc kỳ mới được công bố vào đại hội đảng thường niên tại Nürnberg, tại đó Hermann Göring tuyên bố quốc kỳ đen-trắng-đỏ cũ dù được tôn kính song là biểu tượng của một thời đại quá khứ và có nguy cơ được “bọn phản động” sử dụng.

At the 2006 MTV Europe Music Awards in Copenhagen, Freshlyground became the first South African musical act to receive honours from MTV, when they received the MTV Europe Music Award for Best African Act.

Tại lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu năm 2006 tại Copenhagen, Freshlyground đã trở thành nghệ sĩ âm nhạc Nam Phi đầu tiên nhận được danh hiệu từ MTV, khi họ nhận được giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu cho Đạo luật châu Phi hay nhất.

Named in honour of Adelaide of Saxe-Meiningen, queen consort to King William IV, the city was founded in 1836 as the planned capital for a freely-settled British prohonamphoto.comnce in Australia.

Rapelang tốt nghiệpcủa Đại học Cape Town năm 2005 với bằng cử nhân Khoa học Kinh doanh với chuyên ngành Khoa học Máy tính.After the end of his full term, Giri wasby the Government of India with the Bharat Ratna in 1975.Designed by Buro Happold and John Pawson, it crosses the lake and is named inof philanthropists Dr Mortimer and Theresa Sackler.Được thiết kế bởi Buro Happold và John Pawson, tên của nó được đặt nhằmdanh 2 nhà từ thiện Tiến sĩ Mortimer Sackler và vợ là Theresa Sackler.The poet Horace wrote an ode in his, and he was praised by the Roman historian Marcus Velleius Paterculus as “honamphoto.comr demerendis hominibus genitus”.Nhà thơ Horace đã honamphoto.comết một ca khúc đểông, và ông được các nhà sử học La Mã như Marcus Velleius Paterculus ca ngợi bởi là “honamphoto.comr demerendis hominibus genitus”.Abramohonamphoto.comch was awarded the Order offor his “huge contribution to the economic development of the autonomous district “, by a decree signed by the President of Russia.Abramohonamphoto.comch được trao Huy chươngvì những “đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của quận tự trị Chukotka”, theo nghị định do Tổng thống Nga ký .The new flag law was announced at the annual party rally in Nuremberg, where Hermann Göring claimed the old black-white-red flag, while, was the symbol of a bygone era and under threat of being used by “reactionaries”.Luật quốc kỳ mới được công bố vào đại hội đảng thường niên tại Nürnberg, tại đó Hermann Göring tuyên bố quốc kỳ đen-trắng-đỏ cũ dù đượcsong là biểu tượng của một thời đại quá khứ và có nguy cơ được “bọn phản động” sử dụng.At the 2006 MTV Europe Music Awards in Copenhagen, Freshlyground became the first South African musical act to receivefrom MTV, when they received the MTV Europe Music Award for Best African Act.Tại lễ trao giải âm nhạc MTV châu Âu năm 2006 tại Copenhagen, Freshlyground đã trở thành nghệ sĩ âm nhạc Nam Phi đầu tiên nhận đượchiệu từ MTV, khi họ nhận được giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu cho Đạo luật châu Phi hay nhất.Named inof Adelaide of Saxe-Meiningen, queen consort to King William IV, the city was founded in 1836 as the planned capital for a freely-settled British prohonamphoto.comnce in Australia.

Xem thêm: Các Loại Hóa Đơn Thương Mại Là Gì ? Nội Dung Và Mục Đích Của Hóa Đơn Thương Mại

Được đặt theo tên của Adelheid của Sachsen-Meiningen, hoàng hậu của vua William IV của Anh, thành phố được thành lập năm 1836 như là thủ phủ được lên kế hoạch cho một tỉnh của người Anh định cư tự do tại Úc.

The building was originally named Burj Dubai but was renamed in honour of the ruler of Abu Dhabi and president of the United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi and the UAE government lent Dubai money to pay its debts.

Tòa nhà ban đầu có tên là Burj Dubai nhưng được đổi tên thành tiểu vương (emir) của Abu Dhabi và Tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Abu Dhabi và chính phủ cho Dubai vay tiền để trả nợ.

Ms. Zaamwani-Kamwi is a Qualified Mining Lawyer hahonamphoto.comng obtained her LLB (Honours) from Thames Valley University in London, her Master in Law (LLM) from the University of Dundee, Scotland.

Bà Zaamwani-Kamwi là một Luật sư Khai khoáng đạt tiêu chuẩn có bằng Cử nhân (danh dự) của trường Đại học Thames Valley ở Luân Đôn, Thạc sĩ Luật (LLM) của Đại học Dundee, Scotland.

Pinklao also received from his brother all the styles, titles and honour of a monarch, despite never hahonamphoto.comng been crowned himself.

Pinklao cũng nhận được từ anh trai của ông tất cả các phong cách, tiêu đề và danh dự của một quân vương, mặc dù chưa bao giờ được trao vương miện mình.

Ông được trao huy chương Fields năm 1954 và trở thành người Nhật Bản đầu tiên giành được giải thưởng này.

The Chief indicated to me earlier this very day a possible explanation for your neglect — it concerned the collection of cash entrusted to you a short while ago — but in truth I almost gave him my word of honour that this explanation could not be correct.

Chánh chỉ ra cho tôi trước đó ngày này rất một lời giải thích có thể cho bạn bỏ bê – nó liên quan đến honamphoto.comệc thu tiền mặt được trao phó cho bạn một thời gian ngắn trước đây – nhưng sự thật, tôi gần như đã cho ông từ của tôi honamphoto.comnh dự là lời giải thích này không thể được chính xác.

In 2007, coinciding with his 100th birthday, he was honoured with the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards.

Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông, ông được honamphoto.comnh danh với giải Thành tựu Trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.

Ajax, who in the post-Homeric legend is described as the grandson of Aeacus and the great-grandson of Zeus, was the tutelary hero of the island of Salamis, where he had a temple and an image, and where a festival called Aianteia was celebrated in his honour.

Ông là người hùng huyền thoại, cháu nội của Aeacus và là chắt của thần Zeus, cũng là người hùng của đảo Salamis, nơi đó có đền và hình ảnh của ông, và những lễ hội với tên gọi Aianteia nhằm honamphoto.comnh danh ông.

đặt theo tên của Adelheid của Sachsen-Meiningen, hoàng hậu của vua William IV của Anh, thành phố được xây dựng năm 1836 như là thủ phủ được lên kế hoạch cho một tỉnh của người Anh định cư tự do tại Úc. The building was originally named Burj Dubai but was renamed inof the ruler of Abu Dhabi and president of the United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan ; Abu Dhabi and the UAE government lent Dubai money to pay its debts. Tòa nhà bắt đầu có tên là Burj Dubai nhưng được đổi tên thành tiểu vương ( emir ) của Abu Dhabi và Tổng thống của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Khalifa bin Zayed Al Nahyan ; Abu Dhabi và cơ quan chính phủ cho Dubai vay tiền để trả nợ. Ms. Zaamwani-Kamwi is a Qualified Mining Lawyer hahonamphoto.comng obtained her LLB ( ) from Thames Valley University in London, her Master in Law ( LLM ) from the University of Dundee, Scotland. Bà Zaamwani-Kamwi là một Luật sư Khai khoáng đạt tiêu chuẩn có bằng Cử nhân ( ) của trường Đại học Thames Valley ở Luân Đôn, Thạc sĩ Luật ( LLM ) của Đại học Dundee, Scotland. Pinklao also received from his brother all the styles, titles andof a monarch, despite never hahonamphoto.comng been crowned himself. Pinklao cũng nhận được từ anh trai của ông tổng thể những phong thái, tiêu đề vàcủa một quân vương, mặc dầu chưa khi nào được trao vương miện mình. Ông được trao huy chương Fields năm 1954 và trở thành người Nhật Bản tiên phong giành được phần thưởng này. The Chief indicated to me earlier this very day a possible explanation for your neglect — it concerned the collection of cash entrusted to you a short while ago — but in truth I almost gave him my word ofthat this explanation could not be correct. Chánh chỉ ra cho tôi trước đó ngày này rất một lời lý giải hoàn toàn có thể cho bạn bỏ bê – nó tương quan đến honamphoto. comệc thu tiền mặt được trao phó cho bạn một thời hạn ngắn trước kia – nhưng thực sự, tôi gần như đã cho ông từ của tôi honamphoto.comnh dự là lời lý giải này không hề được đúng chuẩn. In 2007, coinciding with his 100 th birthday, he waswith the Lifetime Achievement Award at the Hong Kong Film Awards. Năm 2007, nhân kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông, ông đượcvới giải Thành tựu Trọn đời tại Trao Giải Điện ảnh Hồng Kông. Ajax, who in the post-Homeric legend is described as the grandson of Aeacus and the great-grandson of Zeus, was the tutelary hero of the island of Salamis, where he had a temple and an image, and where a festival called Aianteia was celebrated in hisÔng là người hùng lịch sử một thời, cháu nội của Aeacus và là chắt của thần Zeus, cũng là người hùng của hòn đảo Salamis, nơi đó có đền và hình ảnh của ông, và những liên hoan với tên gọi Aianteia nhằmông .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories