viêm dạ dày trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

8- OHdG là hậu quả do ROS tăng vì viêm dạ dày mãn tính.

8-OHdG resulting from ROS is increased in chronic gastritis.

WikiMatrix

Có lẽ là viêm dạ dày-ruột và mất nước.

It sounds like gastroenteritis and dehydration.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không chắc lắm về chuyện viêm dạ dày.

I’m not so sure about gastroenteritis.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiễm Rotavirus là nguyên nhân gây viêm dạ dày – ruột do vi – rút thường thấy ở trẻ .

Rotavirus infection is a frequent cause of viral gastroenteritis in kids .

EVBNews

Viêm dạ dày.

Gastritis.

OpenSubtitles2018. v3

Luc đầu Miguel nghĩ mình bị viêm dạ dày ruột hoặc bị nhiễm trùng dạ dày ruột .

At first Miguel thought he had a gastroenteritis or gastrointestinal infection .

EVBNews

Điều này thúc đẩy viêm, cuối cùng dẫn đến viêm dạ dày và ung thư .

This promotes inflammation, eventually leading to gastritis and cancer .

EVBNews

Bị viêm dạ dày ruột đòi hỏi phải nhập viện, anh rời cuộc đua vài ngày sau đó.

Suffering from gastroenteritis requiring hospitalization, he left the race a few days later.

WikiMatrix

Chúng tôi điều trị cho cô bệnh sốt rét, thương hàn và viêm dạ dày.

We were treating her for malaria, typhoid and gastroenteritis.

ted2019

Cô ấy đồng ý với anh rằng ca này có thể là gì đó nặng hơn viêm dạ dày-ruột?

She agrees with you that this is something more than gastroenteritis?

OpenSubtitles2018. v3

Viêm dạ dày mãn tính do H. pylori gây ra thường kéo dài nếu không được điều trị kịp thời.

Chronic gastritis (inflammation) caused by H. pylori is often long-standing if not treated.

WikiMatrix

Năm 1973, Ruth Bishop miêu tả các vi rút liên quan được tìm thấy ở trẻ em bị viêm dạ dày ruột.

In 1973, Ruth Bishop and colleagues described related viruses found in children with gastroenteritis.

WikiMatrix

Ba ngày sau, cô được đưa vào Bệnh viện Hoàng gia Glasgow được chẩn đoán bị viêm dạ dày và bị sốc.

Three days later, she was admitted to the Glasgow Royal Infirmary and diagnosed with severe gastroenteritis and shock.

ted2019

” Việc giảm khả năng làm việc bao gồm các bệnh đau nửa đầu, viêm dạ dày, vấn đề tâm thần đã tăng 15%. ”

” Attrition due to stress-related illnesses, including migraines, ulcers, and mental health problems have increased by 15%. “

OpenSubtitles2018. v3

Anh của Dalí cũng mang tên Salvador (sinh ngày 12 tháng 10 năm 1901), đã chết do viêm dạ dày chính tháng trước đó ngày 01 tháng 8 năm 1903.

Dalí’s older brother, who had also been named Salvador (born 12 October 1901), had died of gastroenteritis nine months earlier, on 1 August 1903.

WikiMatrix

Chúng có thể được sử dụng cho những trường hợp nặng của viêm dạ dày ruột, đặc biệt là khi bệnh nhân bị mất nước.

They may be used for severe cases of gastroenteritis, especially if the patient is dehydrated.

WikiMatrix

Trong nhiều tuần lễ, người đàn ông ấy dần dần mất máu qua đường ruột, và bác sĩ xác định bệnh là viêm dạ dày.

The man had been slowly losing blood through his bowels for several weeks, and the problem had been diagnosed as inflammation of the stomach, or gastritis.

jw2019

Trong thực tế, không con chuột nào trong số đó bị ung thư, mặc dù chúng đều bị viêm dạ dày trước khi được điều trị .

In fact, none of those mice developed cancer, even though they all had gastritis before receiving treatment .

EVBNews

Lần đó, khi chúng tôi gần đến đường bay của thị trấn Kandrian ở New Britain, viên phi công bị ngất xỉu vì viêm dạ dày nặng.

On that occasion, our pilot collapsed from severe gastritis while we were approaching Kandrian airstrip in New Britain .

jw2019

Trong trường hợp bị viêm dạ dày – ruột do vi – rút thì ban đầu trẻ thường bị sốt và ói mửa, tiếp sau đó là tiêu chảy .

In cases of viral gastroenteritis, kids often develop fever and vomiting first, followed by diarrhea .

EVBNews

Các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Massachusetts cho thấy ét-xtrô-gien bảo vệ phụ nữ khỏi viêm dạ dày có thể dẫn đến ung thư .

MIT researchers show how estrogen protects women from the gastric inflammation that can lead to cancer .

EVBNews

Nguồn gốc của chứng ngộ độc thịt cũng như hàng triệu độc tố khác gây ra viêm dạ dày-ruột non, triệu chứng tim và rối loạn tâm thần.

Source of botulism, as well as a million other toxins… that cause gastroenteritis, cardiac symptoms and mental confusion.

OpenSubtitles2018. v3

Người ta lo rằng nếu không có nghĩa vụ quan tâm thì sẽ có bao nhiêu người có thể mắc bệnh viêm dạ dày ruột trước khi Stevenson ngừng kinh doanh.

Indeed, one wonders that without a duty of care, how many people would have had to suffer from gastroenteritis before Stevenson eventually went out of business.

ted2019

Trong nghiên cứu mới mà Fox là tác giả chính, các nhà nghiên cứu chờ đến khi chuột đã bị viêm dạ dày trước khi đưa ét-xtrô-gien vào cơ thể chúng .

In the new study, of which Fox is senior author, the researchers waited until the mice had already developed gastritis before giving them estrogen .

EVBNews

Do sự tương đồng của FCV với norovirus, một nguyên nhân phổ biến của viêm dạ dày ruột ở người, FCV đã được sử dụng như một đại diện cho norovirus trong nghiên cứu.

Because of the similarity of FCV to norovirus, a common cause of gastroenteritis in humans, FCV has been used as a surrogate for it in research.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories