vì sao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi không biết vì sao nhưng có lẽ không tập hợp được cả đội rồi.

And I don’t know why, but the team’s not back yet.

OpenSubtitles2018. v3

Vì sao Bảng nhãn Đào Công Chính vắng bóng một thời?!

And why is Sermon on the Mount completely omitted?

WikiMatrix

Đó là lý do vì sao, với ánh sáng, đỏ cộng với xanh lá ra màu vàng.

That’s why, for light, red plus green equals yellow.

QED

Vì sao đổi mới là cần thiết?

Why is it important to reboot?

ted2019

Anh có biết vì sao anh ấy lại chết không?

Do you know why he died?

OpenSubtitles2018. v3

Vì sao mày đuổi theo tao đến tận đây?

Why the hell did you chase me all the way out here for?

OpenSubtitles2018. v3

Chả hiểu vì sao tôi đến đây nữa.

I don’t even know why I came.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng vì sao?

But why?

ted2019

Vì sao lại khó?

Here’s why.

QED

Tôi không biết vì sao cậu ta lại vui thế.

I don’t know why he’s so happy.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là vì sao sẽ không sao cả nếu cậu giết cô ta.

Which is why it would mean nothing if we were to kill her.

OpenSubtitles2018. v3

Cố gắng tìm ra vì sao Chúa lại giết chết chống tôi.

Trying to figure out why God killed my husband.

QED

Bạn có thể sẽ thắc mắc, vì sao tôi lại mặc bộ Âu Phục này?

You might wonder, why are you wearing these Western clothes?

QED

Bố không biết vì sao con không hiểu được.

I don’t know why you don’t understand that.

OpenSubtitles2018. v3

Ông nghĩ vì sao chúng ta ở đây?

Why do you even think we’re here today?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do vì sao Hunter tuyển một đội.

That’s why Hunter’s recruited a team.

OpenSubtitles2018. v3

Amanda này, cho chúng tôi biết vì sao cô mất cánh tay nhé?

So Amanda, would you please tell us how you lost your arm ?

QED

Cô nghĩ vì sao anh ta nhận ca này?

Why do you thinkhe took this case?

OpenSubtitles2018. v3

Đó là lý do vì sao họ gọi anh ta là Deacon.

That’s why they call him The Deacon.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, hãy nhớ vì sao chúng ta có sự phân tách?

Now, remember how we though about why we get segregation.? Cause we think that, well, people are, you know, people don’t wanna hang out with poor people.

QED

“Đó là lý do vì sao tôi ở đây,” cô nói với theo anh.

“””It’s the reason I’m here,”” she called after him.”

Literature

Không rõ vì sao có sự biến âm Lang Tài và Lương Tài.

It is unclear why so much time passed between the commutation and the final release.

WikiMatrix

Vậy vì sao việc tập trung lại khó đến vậy?

So why is it so hard to pay attention?

ted2019

Anh nghĩ vì sao tôi lại chọn anh làm đồng nghiệp chứ?

Why do you think I brought you on as my partner?

OpenSubtitles2018. v3

Ai thèm quan tâm vì sao?

Who cares why you’re here?

OpenSubtitles2018. v3

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories