Vat Number Là Gì, Nghĩa Của Từ Vat Reference Number, Vat Identification Number

Related Articles

Mã số thuế ( tiếng Anh : Tax identification number, viết tắt : TIN ) là một dãy số, vần âm hoặc kí tự khác do cơ quan quản lí thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lí thuế. Việc cấp mã số thuế được pháp lý về quản lí thuế qui định .Bạn đang xem : Vat number là gì

Mã số thuế (Tax identification number)

Mã số thuế – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Tax identification number, viết tắt TIN.

“Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc kí tự khác do cơ quan quản lí thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lí thuế.” (Theo Luật quản lí thuế năm 2006)

“Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc kí tự do cơ quan quản lí thuế cấp cho người nộp thuế theo qui định của Luật quản lí thuế. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế (bao gồm cả người nộp thuế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu) và được quản lí thống nhất trên phạm vi toàn quốc.” (Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng kí thuế)

Cấu trúc của mã số thuếN1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13Trong đó :- Hai chữ số đầu N1N2là số phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế được qui định theo danh Mục mã phân Khoảng tỉnh ( so với mã số thuế cấp cho người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể và cá thể kinh doanh thương mại ) hoặc số không phân Khoảng tỉnh cấp mã số thuế ( so với mã số thuế cấp cho những cá thể khác ) .- Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9được qui định theo một cấu trúc xác lập, tăng dần trong Khoảng từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10là chữ số kiểm tra .- Ba chữ số N11N12N13là những số thứ tự từ 001 đến 999 .- Dấu gạch ngang là kí tự để phân tách nhóm 10 số đầu và nhóm 3 số cuối .

Qui định về việc cấp mã số thuế

a) Tổ chức kinh tế và tổ chức khác được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng kí thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp qui định của pháp luật.

b ) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc sống của cá thể đó. Người phụ thuộc vào của cá thể được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá thể. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc vào đồng thời cũng là mã số thuế của cá thể khi cá thể phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm với ngân sách nhà nước .Xem thêm : Free Download Coreldraw Graphich Suite X5 Portable, Download Coreldraw X5 Portablec ) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác .d ) Mã số thuế của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác sau khi quy đổi mô hình, bán, Tặng Ngay cho, thừa kế được giữ nguyên .đ ) Mã số thuế cấp cho hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại là mã số thuế cấp cho cá thể là đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại. Khi đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại chết, mất tích, mất năng lượng hành vi dân sự, hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại được cấp mã số thuế theo mã số thuế của đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại mới .Trường hợp hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại ngừng hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, mã số thuế của đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại được sử dụng là mã số thuế của cá thể đó .e ) Hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại khi biến hóa đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại phải thông tin với cơ quan thuế để cấp lại mã số thuế. Trường hợp đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại mới đã được cấp mã số thuế cá thể thì sử dụng mã số thuế đó .g ) Mã số thuế 10 số được cấp cho những doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác có rất đầy đủ tư cách pháp nhân và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trước pháp lý ; đại diện thay mặt hộ kinh doanh thương mại và cá thể khác theo qui định .

h) Mã số thuế 13 số được cấp cho:

– Các Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị chức năng nhờ vào của doanh nghiệp theo qui định của Luật doanh nghiệp ; những đơn vị chức năng phụ thuộc vào của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác được xây dựng theo qui định của pháp lý và có phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm thuế .

– Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng, hiệp định dầu khí, Công ty mẹ – Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng, hiệp định dầu khí theo qui định.

– Các địa Điểm kinh doanh thương mại của hộ mái ấm gia đình, nhóm cá thể, cá thể kinh doanh thương mại trong trường hợp những địa Điểm kinh doanh thương mại trên cùng địa phận cấp huyện nhưng khác địa phận cấp xã. ( TheoThông tư 95/2016 / TT-BTC hướng dẫn về đăng kí thuế )

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories