văn học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Trong đo lường của thiên văn học đó là một lỗ đen rất nhỏ.

On an astronomical scale that’s a very small black hole .

QED

Nó được đặt tên cho nhà thiên văn học George O. Abell.

His graduate adviser was George O. Abell .

WikiMatrix

Ví dụ của các con sông dưới lòng đất cũng xảy ra trong thần thoại và văn học.

Examples of subterranean rivers also occur in mythology and literature.

WikiMatrix

Các nhà thiên văn học sẽ biết thêm nhiều thứ từ ánh sáng phản chiếu của hành tinh

Next astronomers must study the light reflected by the planet.

OpenSubtitles2018. v3

Ông được đề cử cho giải Nobel Văn học năm 1943 và cho giải Nobel Hòa bình năm 1950.

He was nominated for the Nobel Prize in Literature in 1943 and for the Nobel Peace Prize in 1950.

WikiMatrix

Văn học Latin phát triển mạnh trong sáu thế kỷ tiếp theo.

Latin literature would flourish for the next six centuries.

WikiMatrix

Bấy giờ, người ta hay nghĩ người Nigeria không đọc sách văn học.

Now, the conventional wisdom was that Nigerians don’t read literature.

ted2019

học văn học Anh tại Cairo.

She studied English literature in Cairo.

WikiMatrix

Chúng ta thậm chí đã khiến cho nghiên cứu văn học thành tối nghĩa.

We have even managed to make the study of literature arcane.

QED

“Local Amateur nhà thiên văn học Honoured”.

“Space Artists Honored“.

WikiMatrix

Trong văn học Ấn Độ, các hình thức truyền khẩu và viết đều quan trọng.

In Indian literature, oral and written forms are both important.

WikiMatrix

Nhìn từ quan điểm của văn học, cậu ta phù hợp với các tiêu chí.

From the literary point of view, he fits the bill.

OpenSubtitles2018. v3

Georg Brandes (1842 – 1927) là nhà phê bình văn học nổi tiếng.

Georg Brandes (1842–1927) – Danish literary critic.

WikiMatrix

Cha ông là giáo sư Ca Văn Thỉnh, một nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học.

His father was professor Ca Văn Thỉnh, a teacher, literature researcher.

WikiMatrix

Trong văn học Puranic và Epic, vị thần Brahma xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng không nhất quán.

In the Puranic and the Epics literature, deity Brahma appears more often, but inconsistently.

WikiMatrix

” Không thể gọi đó là văn học

” You deliberately wrote a non-book… “

OpenSubtitles2018. v3

Cô bị thu hút bởi văn học Ý.

She is fascinated by Italian literature.

WikiMatrix

Điều đó cũng có nghĩa là dẹp Văn học sang một bên.

It would mean setting aside literature.

Literature

Văn học Nhật Bản Thiền thi Danh sách các tác giả Nhật Bản ^ Sato, Hiroaki (1995).

Japanese literature Buddhist poetry List of Japanese authors Sato, Hiroaki (1995).

WikiMatrix

Một lượng lớn văn học đã được viết để hỗ trợ cho nhiều phía.

A vast amount of literature has been written in support of one side or the other.

WikiMatrix

Trầm mặc nhận được Giải thường Tanizaki cho tác phẩm văn học đầy đủ hay nhất năm.

Silence received the Tanizaki Prize for the year’s best full-length literature.

WikiMatrix

Bortolotto Possati trao Giải thưởng Ca ‘Foscari tại lễ hội văn học quốc tế của Venice.

Bortolotto Possati presents the Ca’ Foscari Award at Venice’s international literary festival.

WikiMatrix

Chính bạn cũng có thể hưởng lợi từ thiên văn học kĩ thuật số.

You too can benefit from digital astronomy.

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi giai đoạn đều sản sinh nền văn học đặc trưng của mình.

Each stage brought forth its characteristic literature.

Literature

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories