Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

Related Articles

Con người sáng tạo ra lịch sử của mình, song vai trò quyết định sự phát triển xã hội là thuộc về quần chúng nhân dân hay của các cá nhân có phẩm chất đặc biệt – vĩ nhân, lãnh tụ là câu hỏi được đặt ra nghiên cứu với nhiều quan điểm khác nhau. Qua nội dung bài viết này, chúng tôi xin giải đáp vấn đề vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân đến bạn đọc quan tâm

Quần chúng nhân dân là gì?

Căn cứ vào điều kiện kèm theo lịch sử vẻ vang xã hội và những trách nhiệm đặt ra của mỗi thời đại mà quần chúng nhân dân bao hàm những thành phần, những tầng lớp xã hội và giai cấp khác nhau .

Quần chúng nhân dân là bộ phận có cùng chung quyền lợi cơ bản, gồm có những thành phần, những những tầng lớp và những giai cấp, link lại thành tập thể dưới sự chỉ huy của một cá thể, tổ chức triển khai hay đảng phái nhằm mục đích xử lý những yếu tố kinh tế tài chính, chính trị, xã hội của một thời đại nhất định .

Quần chúng nhân dân không phải là một cộng đồng bất biến mà trái lại, luôn thay đổi cùng với sự biến đổi của những nhiệm vụ lịch sử ở mỗi thời đại, mỗi giai đoạn phát triển nhất định. Quần chúng nhân dân là một phạm trù lịch sử, vận động biến đổi theo sự phát triển của lịch sử xã hội.

Quần chúng nhân dân được xác lập bởi những nội dung sau đây :

+ Đây là những người lao động sản xuất ra của cải vật chất và những giá trị niềm tin, đóng vai trò là hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân .

+ Những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trị áp bức, bóc lột, đối kháng với nhân dân .

+ Những giai cấp, những những tầng lớp xã hội thôi thúc sự văn minh xã hội trải qua hoạt động giải trí của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp trên những nghành của đời sống xã hội .

Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân

Tất cả các nhà triết học trong lịch sử triết học trước Mác đều không nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong trong tiến trình phát triển của lịch sử. Phải đến khi Mác nhận thức và chỉ rõ vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân là hết sức quan trọng. Quần chúng nhân dân luôn đóng vai trò quyết định trong lịch sử. Vai trò chủ thể sáng tạo ra lịch sử, quyết định tiến trình phát triển lịch sử của quần chúng nhân dân được phân tích từ ba góc độ sau đây:

Thứ nhất: Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của xã hội, trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Con người muốn tồn tại phải có các điều kiện vật chất cần thiết, mà những nhu cầu đó chỉ có thể đáp ứng được thông qua sản xuất. Lực lượng sản xuất cơ bản là đông đảo quần chúng nhân dân lao động bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc. Cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Thứ hai: Quần chúng nhân dân là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng không có một cuộc cách mạng hay cuộc cải cách xã hội nào có thể thành công nếu nó không xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Nguyên nhân của mọi cuộc cách mạng là bắt đầu từ sự phát triển của lực lượng sản xuất, dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất, nghĩa là bắt đầu từ hoạt động sản xuất vật chất của quần chúng nhân dân. Bởi vậy, nhân dân lao động là chủ thể của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội, đóng vai trò là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội.

Thứ ba: Cùng với quá trình sáng tạo ra của cải vật và động lực của mọi cuộc cách mạng thì quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần. Quần chúng nhân dân đóng vai trò to lớn trong sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, văn học, đồng thời, áp dụng những thành tựu đó vào hoạt động thực tiễn. Những sáng tạo về văn học, nghệ thuật, khoa học, y học, quân sự, kinh tế, chính trị, đạo đức… của nhân dân vừa là cội nguồn, vừa là điều kiện để thúc đẩy sự phát triển nền văn hóa tinh thần của các dân tộc trong mọi thời đại.

Tùy vào điều kiện kèm theo lịch sử dân tộc mà vai trò chủ thể của quần chúng nhân dân cũng bộc lộ khác nhau. Chỉ có trong chủ nghĩa xã hội, quần chúng nhân dân mới có đủ điều kiện kèm theo để phát huy kĩ năng và trí phát minh sáng tạo của mình .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về vấn đề Vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân đến bạn đọc.

Trong quy trình điều tra và nghiên cứu và tìm hiểu và khám phá về yếu tố này nếu có bất kể vướng mắc nào, Quý khách hàng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi tương hỗ tốt nhất .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories