Top 10 Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục

Related Articles

Các Thông Tin Và Kiến Thức Về Chủ Đề Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Hấp Dẫn Nhất Dưới Đây Do Chính Đội Ngũ Chúng Tôi Biên Soạn Và Tổng Hợp Từ Nhiều Nguồn.

Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục

Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục

 • Tác giả: sgddt.dongnai.gov.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 14119

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 221 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Số/Ký Hiệu: 3082/Sgdđt-Ttr Ngày Ban Hành: 13/11/2018: Ngày Ban Ký: 13/11/2018: Loại Văn Bản: Luật: Trích Yếu: Góp Ý Dự

 • Link bài viết: http://sgddt.dongnai.gov.vn/chi-dao/van-ban/gop-y-du-thao-luat-giao-duc-d211.html

Trường Chính Trị Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa

Trường Chính Trị Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa

 • Tác giả: tiengtrungquoc.edu.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 98525

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 329 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phụ Thuộc Vào Ngữ Cảnh Mà Vận Dụng Cho Linh Hoạt, Ví Dụ, Điểm A Khoản 1 Điều 27 Dự Thảo Nguyên Tắc Quy Định: “Giáo Dục Tiểu Học Tập Được

 • Link bài viết: https://tiengtrungquoc.edu.vn/gop-y-du-thao-luat-giao-duc/

Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Đại Học: Cần Thực Chất Và

Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Đại Học: Cần Thực Chất Và

 • Tác giả: www.sggp.org.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 42226

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 550 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục Đại Học: Cần Thực Chất Và Đổi Mới. Đã Qua 4 Lần Chỉnh Sửa Nhưng Dự Thảo Luật Giáo Dục Đại Học (Gdđh) Vẫn Né

 • Link bài viết: https://www.sggp.org.vn/gop-y-du-thao-luat-giao-duc-dai-hoc-can-thuc-chat-va-doi-moi-111820.html

Góp Ý Kiến Về Dự Thảo Chiến Lược Phát Triển

Góp Ý Kiến Về Dự Thảo Chiến Lược Phát Triển

 • Tác giả: www.hcmcbar.org

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 62400

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 87 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Góp Ý Kiến Về Dự Thảo Chiến Lược Phát Triển Giáo Dục 2011- 2020 Về Chiến Lược Phát Triển Giáo Dục, Đã Có Tiền Đề Quan Trọng Từ “Cương Lĩnh Xây

 • Link bài viết: http://www.hcmcbar.org/NewsDetail.aspx?CatPK=2&NewsPK=213

Trao Đổi “Góp Ý Dự Thảo Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Giáo

Trao Đổi “Góp Ý Dự Thảo Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Giáo

 • Tác giả: hcmulaw.edu.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 79307

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 820 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trao Đổi “Góp Ý Dự Thảo Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Luật Giáo Dục”. Trong Khuôn Khổ Nhiệm Vụ Kh&Cn Cấp Quốc Gia “Nghiên Cứu Luận Cứ Khoa Học

 • Link bài viết: https://hcmulaw.edu.vn/vi/du-thao-sua-doi-luat-giao-duc/trao-doi-gop-y-du-thao-luat-sua-doi-bo-sung-luat-giao-duc

Trên 1 Triệu Lượt Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Luật Giáo Dục

Trên 1 Triệu Lượt Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Luật Giáo Dục

 • Tác giả: dangcongsan.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 86104

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 837 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên 1 Triệu Lượt Ý Kiến Góp Ý Về Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa Đổi) Thứ Năm, 22:54 (Gmt+7) (Đcsvn) – Đa Số Ý Kiến Cho Rằng, Dự

 • Link bài viết: https://dangcongsan.vn/y-te/tren-1-trieu-luot-y-kien-gop-y-ve-du-thao-luat-giao-duc-sua-doi-514058.html

Việc Công Dân Đóng Góp Ý Kiến Vào Dự Thảo Luật Giáo Dục

Việc Công Dân Đóng Góp Ý Kiến Vào Dự Thảo Luật Giáo Dục

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 73154

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 705 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc Công Dân Đóng Góp Ý Kiến Vào Dự Thảo Luật Giáo Dục Là Thực Hiện Quyền Tham Gia Quant Lí Nhà Nước Và Xã Hội Ở Phạm Vi; Theo Yêu Cầu Của Quy Luật Giá

 • Link bài viết: https://hoc247.net/cau-hoi-viec-cong-dan-dong-gop-y-kien-vao-du-thao-luat-giao-duc-la-thuc-hien-quyen-tham-gia-quant-li-nha-nuo-qid162982.html

Học Sinh, Sinh Viên Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa Đổi)

Học Sinh, Sinh Viên Góp Ý Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa Đổi)

 • Tác giả: baochinhphu.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 36479

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 675 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sinh Viên Đại Học Xây Dựng Góp Ý Kiến Dự Thảo Luật Giáo Dục (Sửa Đổi). Ảnh: Vgp/Nhật Nam. Vụ Giáo Dục Chính Trị Và Công Tác Học Sinh, Sinh Viên

 • Link bài viết: https://baochinhphu.vn/hoc-sinh-sinh-vien-gop-y-du-thao-luat-giao-duc-sua-doi-102250698.htm

Phiếu Góp Ý Dự Thảo Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Nhà Trường

Phiếu Góp Ý Dự Thảo Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Nhà Trường

 • Tác giả: vndoc.com

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 94356

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 552 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Góp Ý Dự Thảo Xây Dựng Kế Hoạch Giáo Dục Nhà Trường. Để Hoàn Thiện Dự Thảo Mới Giúp Giáo Viên Tiểu Học Làm Căn Cứ Xây Dựng Kế Hoạch Bài

 • Link bài viết: https://vndoc.com/phieu-gop-y-du-thao-xay-dung-ke-hoach-giao-duc-nha-truong-232731

Góp Ý Dự Thảo Chiến Lược Phát Triển Giáo Dục Giai Đoạn

Góp Ý Dự Thảo Chiến Lược Phát Triển Giáo Dục Giai Đoạn

 • Tác giả: daibieunhandan.vn

 • Ngày đăng: 06/10/2022

 • Lượt xem: 85477

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 207 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Nguyễn Kim Sơn Cho Biết, Ban Soạn Thảo Sẽ Tiếp Thu Các Ý Kiến Tại Phiên Họp Để Hoàn Thiện Dự Thảo Chiến

 • Link bài viết: https://daibieunhandan.vn/Giao-duc--Y-te1/Gop-y-du-thao-Chien-luoc-phat-trien-giao-duc-giai-doan-2021--2030-i279675/

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories