Tổng hợp be in charge of là gì

Related Articles

Trong tiếng anh, khi muốn miêu tả hành vi phó thác việc làm cho một người nào đó, bạn sẽ phải dùng một động từ để hoàn toàn có thể lột tả được hàng loạt hàm ý câu nói của mình để tránh gây nhầm lẫn cho người nghe. Tuy nhiên, rất nhiều bạn sẽ bồn chồn không biết nên sử dụng từ nào cho hài hòa và hợp lý. Trong những trường hợp như vậy, cụm từ In charge of thật sự sẽ có ích so với bạn. Để hiểu hơn về In charge of là gì thì bạn đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây nhé !

1. In Charge Of nghĩa là gì ?

In Charge Of là một cụm từ ghép được tạo bởi hai phần In charge ( chủ quản ) và Of, thường có nghĩa là chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, đảm nhiệm .

in charge of là gì

In charge of là gì ?

In Charge of được phát âm theo hai cách như sau trong tiếng anh :

Theo Anh – Anh : [ ɪn tʃɑːdʒ ɒv ]

Theo Anh – Mỹ : [ ɪn tʃɑːrdʒ əv ]

2. Cấu trúc và cách dùng từ In Charge Of

Trong câu tiếng anh, In Charge of thường được dùng để miêu tả về chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, hoặc đảm nhiệm một yếu tố nào đó, be in charge of doing something = Put someone on a charge of ( đặt một người nào đó đảm nhiệm )

be + in charge of + doing + something

Ví dụ :

 • She is in charge of John’s work after he leaves.
 • Cô ấy phụ trách công việc của John sau khi anh ấy rời đi

Ngoài ra ý nghĩa chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hoặc đảm nhiệm việc gì thì cấu trúc còn được sử dụng khi giao trách nhiệm, phân công hoặc ủy thác việc làm cho ai đó với nghĩa vụ và trách nhiệm thao tác gì .

Các từ đồng nghĩa tương quan của In Charge of hoàn toàn có thể kể đến như : Undertake ( đảm nhiệm ), Be reponsible for ( chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về ), …

in charge of là gì

Cấu trúc và cách dùng từ In charge of trong câu tiếng anh

3. Ví dụ Anh Việt về từ In Charge Of

Như vậy, với những thông tin trên bạn đã hiểu In Charge of là gì ? Để hiểu sâu hơn về ngữ nghĩa cũng như cách dùng cụm từ này thì bạn đừng bỏ lỡ những ví dụ đơn cử dưới đây nhé !

 • From now on, she will be in charge of all recruitment, management and the right to fire employees in this department.
 • Kể từ bây giờ, cô ấy sẽ phụ trách toàn bộ việc tuyển dụng, quản lý và có quyền sa thải nhân viên trong bộ phận này.
 • Communication department will be in charge of marketing, advertising and spreading the brand to customers, especially potential customers.
 • Bộ phận truyền thông sẽ phụ trách marketing, quảng cáo và truyền bá thương hiệu đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng tiềm năng.
 • I will be in charge of design and liaison with the company’s partners on this project.
 • Tôi sẽ phụ trách thiết kế và liên lạc với các đối tác của công ty về dự án này.
 • She will take in charge of the entire workshop when the director is away next week.
 • Cô sẽ phụ trách toàn bộ xưởng khi giám đốc đi vắng vào tuần sau.
 • The director has assigned me to be in charge of project organization, at the same time planning and working for each department.
 • Giám đốc đã giao cho tôi phụ trách tổ chức dự án, đồng thời lên kế hoạch và công việc cho từng bộ phận.
 • These are the people who are in charge of checking quality, assigning production and agreeing on magazine printing.
 • Đây là những người chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, phân công sản xuất và thống nhất việc in tạp chí.
 • The principal will assign an experienced teacher to take in charge of the class and control the children.
 • Hiệu trưởng sẽ phân công một giáo viên có kinh nghiệm phụ trách lớp và kiểm soát bọn trẻ.
 • She is a convenience store employee, she is in charge of controlling all goods entering and leaving the store.
 • Cô là nhân viên cửa hàng tiện lợi, cô phụ trách kiểm soát tất cả hàng hóa ra vào cửa hàng.
 • He said he wouldn’t be in charge of the department’s work because besides him there were 2 other people who did better than him.
 • Anh ấy nói anh ấy sẽ không phụ trách công việc của bộ phận vì ngoài anh ấy ra còn có 2 người khác làm tốt hơn anh ấy.
 • I think you can do a good job as in charge of this, because you have the expertise and experience for 5 years.
 • Tôi nghĩ rằng bạn có thể làm tốt công việc phụ trách này, bởi vì bạn có chuyên môn và kinh nghiệm trong 5 năm.
 • Your responsibility now is to take in charge of the human resources department, to recruit and control the work involved.
 • Trách nhiệm của bạn lúc này là phụ trách bộ phận nhân sự, tuyển dụng và kiểm soát các công việc liên quan.

in charge of là gì

Ví dụ về In charge of trong tiếng anh

4. Một số cụm từ khác tương quan

 • to be accountable for something / to be responsible for something: chịu trách nhiệm cho điều gì
 • to be accountable/ answerable to somebody: chịu trách nhiệm với ai
 • to be liable for something: trách nhiệm pháp lý
 • to be liable to do something / to be likely to do something: nhiều khả năng sẽ làm gì
 • to take charge of something hoặc to take/bear/ assume the full responsibility for something: nhận lấy trách nhiệm

Với những san sẻ trong bài viết trên, Studytienganh mong rằng bạn đã hiểu rõ In charge of là gì và những dạng câu trúc, cách dùng từ trong thực tiễn. Đây là một cụm từ hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bởi nhiều từ đồng nghĩa tương quan khác. Vì thế, bạn hãy cố gắng nỗ lực nắm rõ ngữ nghĩa để sử dụng một cách tương thích và đúng chuẩn nhé !

Bạn thấy bài viết thế nào ?

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories