Tổ chức tín dụng gồm những loại hình nào? – Luật Đại Phong

Related Articles

Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Trong đó, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: Nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Tổ chức tín dụng gồm 4 loại hình bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

1. Ngân hàng

Ngân hàng là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoàn toàn có thể được thực thi tổng thể những hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước. Theo đặc thù và tiềm năng hoạt động giải trí, những mô hình ngân hàng nhà nước gồm có ngân hàng nhà nước thương mại, ngân hàng nhà nước chủ trương và ngân hàng nhà nước hợp tác xã .

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng chính sách

Ngân hàng hợp tác xã

Là mô hình ngân hàng nhà nước được triển khai toàn bộ những hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác nhằm mục đích tiềm năng doanh thu .

Là mô hình ngân hàng nhà nước thuộc cơ quan chính phủ xây dựng để cho vay hộ nghèo và những đối tượng người dùng chủ trương khác. Được chính phủ nước nhà bảo vệ năng lực giao dịch thanh toán, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước, không nhằm mục đích mục tiêu doanh thu .

Là ngân hàng nhà nước của toàn bộ những quỹ tín dụng nhân dân do những quỹ tín dụng nhân dân và 1 số ít pháp nhân góp vốn xây dựng theo pháp luật nhằm mục đích tiềm năng đa phần là link mạng lưới hệ thống, tương hỗ kinh tế tài chính, điều hòa vốn trong mạng lưới hệ thống những quỹ tín dụng nhân dân .

2. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được triển khai một hoặc một số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước, trừ những hoạt động giải trí nhận tiền gửi của cá thể và đáp ứng dịch vụ giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản của người mua. Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước gồm có công ty kinh tế tài chính, công ty cho thuê kinh tế tài chính và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước khác .

Công ty tài chính

Công ty cho thuê tài chính

Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác

Công ty kinh tế tài chính là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước. Tổ chức này có công dụng là sử dụng vốn tự có, vốn kêu gọi và những nguồn vốn khác để cho vay, góp vốn đầu tư ; đáp ứng những dịch vụ tư vấn về kinh tế tài chính, tiền tệ và triển khai 1 số ít dịch vụ khác theo pháp luật của pháp lý .

Tuy nhiên, công ty kinh tế tài chính lại không được làm những dịch vụ giao dịch thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm .

Là mô hình công ty kinh tế tài chính có hoạt động giải trí chính là cho thuê kinh tế tài chính .

Ví dụ : Ngân hàng tăng trưởng ( quỹ tương hỗ tăng trưởng ), Tiết kiệm bưu điện .

3. Tổ chức tài chính vi mô

Tổ chức kinh tế tài chính vi mô là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hầu hết thực thi 1 số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước nhằm mục đích cung ứng nhu yếu của những cá thể, hộ mái ấm gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ .

4. Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán do những pháp nhân, cá thể và hộ mái ấm gia đình tự nguyện xây dựng dưới hình thức hợp tác xã để thực thi một số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước nhằm mục đích tiềm năng hầu hết là tương hỗ nhau tăng trưởng sản xuất, kinh doanh thương mại và đời sống .

Phương Hoài

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories