Tiêu chuẩn ISO 9000 là gì? Lịch sử hình thành ISO 9000

Related Articles

Trước khi mở màn tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng cho doanh nghiệp của mình, bạn hãy mua một bản sao Tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001 hoặc tải tiêu chuẩn ISO 9000 pdf và tiêu chuẩn ISO 9001 pdf trên mạng. Đọc cả hai cuốn tiêu chuẩn thì bạn sẽ thấy cuốn tiêu chuẩn ISO 9000 tương quan đến ISO 9001. Mặc dù hai cuốn tiêu chuẩn đó nó khá dài nhưng để đọc và hiểu được tiêu chuẩn ISO 9001 : năm ngoái thì có lẽ rằng cách tốt nhất là bạn nên đọc phối hợp với cuốn tiêu chuẩn ISO 9000 .

Tiêu chuẩn ISO 9000 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 9000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng – cơ sở và từ vựng. Nó đưa ra các khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản cho hệ thống quản lý chất lượng và đưa ra cơ sở cho các tiêu chuẩn khác về hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9000 không sử dụng cho việc nhìn nhận ghi nhận tương thích với mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng, nó cũng không xác lập những nhu yếu mà tổ chức triển khai phải cung ứng để đạt ghi nhận .

tiêu chuẩn iso 9000

Mục đích : Giúp người sử dụng hiểu những khái niệm, nguyên tắc và từ vựng cơ bản trong quản trị chất lượng để hoàn toàn có thể vận dụng một cách hiệu lực thực thi hiện hành và hiệu suất cao mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng và lôi cuốn được giá trị từ những tiêu chuẩn khác về mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng .

Trước khi mở màn tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng cho doanh nghiệp của mình, bạn hãy mua một bản sao Tiêu chuẩn ISO 9000 và ISO 9001 hoặc tải tiêu chuẩn ISO 9000 pdf và tiêu chuẩn ISO 9001 pdf trên mạng. Đọc cả hai cuốn tiêu chuẩn thì bạn sẽ thấy cuốn tiêu chuẩn ISO 9000 tương quan đến ISO 9001. Mặc dù hai cuốn tiêu chuẩn đó nó khá dài nhưng để đọc và hiểu được tiêu chuẩn ISO 9001 : năm ngoái thì có lẽ rằng cách tốt nhất là bạn nên đọc tích hợp với cuốn tiêu chuẩn ISO 9000 .

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm những tiêu chuẩn nào ?

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm những tiêu chuẩn sau :

 • ISO 9001 : năm ngoái : Hệ thống quản trị chất lượng – những nhu yếu

 • ISO 9000 : năm ngoái : Hệ thống quản trị chất lượng – Cơ sở và từ vựng

 • ISO 9004 : 2018 : Quản lý chất lượng – Chất lượng của một tổ chức triển khai – Hướng dẫn để đạt được thành công xuất sắc bền vững và kiên cố

 • ISO 19011 : 2018 : Hướng dẫn nhìn nhận mạng lưới hệ thống quản trị

Tiêu chuẩn ISO 9000 có tương quan như thế nào đến ISO 9001 ?

Bộ ( hay còn gọi là họ ) tiêu chuẩn ISO 9000 gồm những tiêu chuẩn quản trị chất lượng, trong khi ISO 9001 là một tiêu chuẩn trong họ. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cũng chứa một tiêu chuẩn riêng có tên là tiêu chuẩn ISO 9000. Tiêu chuẩn này đưa ra những nguyên tắc cơ bản và từ vựng về mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng ( QMS ) .

ISO 9000 lý giải những nguyên tắc của mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng trong khi ISO 9001 xác lập những nhu yếu mà một tổ chức triển khai phải phân phối để đạt được ghi nhận .

ISO 9000 gồm có những định nghĩa và thuật ngữ khác nhau không hề thiếu để tăng trưởng sự hiểu biết đúng đắn về những khái niệm quản trị chất lượng được sử dụng bởi ISO 9001 .

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9000 là làm tăng nhận thức của tổ chức về các nghĩa vụ và cam kết của mình trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm của tổ chức và trong việc đạt được sự thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.

Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 9000 ?

ISO 9000 được công bố lần tiên phong vào tháng 3 năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế – ISO, một cơ quan quốc tế chuyên trách về tiêu chuẩn hoá gồm có những cơ quan tiêu chuẩn vương quốc của hơn 160 vương quốc. Các tiêu chuẩn đã trải qua những lần sửa đổi lớn vào năm 2000 và 2005. Phiên bản sửa đổi gần đây nhất là năm năm ngoái .

ISO 9000 : năm ngoái là phiên bản mới nhất của ISO 9000 được xuất bản vào tháng 9 năm năm ngoái .

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9000

 • ISO 9000 : 1987 – Các tiêu chuẩn về quản trị chất lượng và bảo vệ chất lượng – Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng

 • ISO 9000 : 2000 – Hệ thống quản trị chất lượng cơ sở và từ vựng

 • ISO 9000 : 2005 – Hệ thống quản trị chất lượng – cơ sở và từ vựng

 • ISO 9000 : năm ngoái – Hệ thống quản trị chất lượng – Cơ sở và từ vựng

iso-9000

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9000 : năm ngoái gồm có gì ?

Trong khi nội dung tiêu chuẩn ISO 9001 tập chung vào những nhu yếu và 10 lao lý thì nội dung tiêu chuẩn ISO 9000 lại chỉ tập chung vào những khái niệm, thuật ngữ và nguyên tắc. Nội dung chính của tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 4 phần chình : Phạm vi vận dụng ; những khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản trị chất lượng ; thuật ngữ và định nghĩa ; phụ lục A.

1. Phạm vi vận dụng

2. Các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản trị chất lượng

2.3 Các nguyên tắc quản trị chất lượng

2.4 Xây dựng mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng sử dụng những khái niệm và nguyên tắc cơ bản

3 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1 Thuật ngữ tương quan đến con người

3.2 Thuật ngữ tương quan đến tổ chức triển khai

3.3 Thuật ngữ liên quan đến hoạt động

3.4 Thuật ngữ tương quan đến quy trình

3.5 Thuật ngữ tương quan đến mạng lưới hệ thống

3.6 Thuật ngữ tương quan đến nhu yếu

3.7 Thuật ngữ tương quan đến tác dụng

3.8 Thuật ngữ tương quan đến tài liệu, thông tin và tài liệu

3.9 Thuật ngữ tương quan đến người mua

3.10 Thuật ngữ tương quan đến đặc tính

3.11 Thuật ngữ tương quan đến xác lập

3.12 Thuật ngữ tương quan đến hành vi

3.13 Thuật ngữ tương quan đến nhìn nhận

Phụ lục A ( tìm hiểu thêm ) Mối quan hệ giữa những khái niệm và trình diễn những mối quan hệ dưới dạng sơ đồ .

iso 9000

Các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000

Các nguyên tắc của ISO 9000 là không hề thiếu so với hầu hết mọi doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO 9000 tập chung vào 7 nguyên tắc :

 1. Đảm bảo tập trung chuyên sâu vào sự hài lòng của người mua

 2. Phát triển năng lực chỉ huy thôi thúc mục tiêu của tổ chức triển khai

 3. Thu hút tổng thể mọi người trong tổ chức triển khai

 4. Áp dụng giải pháp tiếp cận theo quá trình để quản trị những hoạt động giải trí và nguồn lực

 5. Áp dụng cách tiếp cận dựa trên mạng lưới hệ thống để quản trị những quy trình có tương quan với nhau

 6. Cải tiến liên tục ( để phân phối kỳ vọng của người mua và những nhu yếu của ISO 9001 )

 7. Sử dụng tài liệu để thôi thúc việc ra quyết định hành động

Các nguyên tắc này không phải là những yếu tố mà tổ chức triển khai hoàn toàn có thể được nhìn nhận trực tiếp hoặc ghi nhận nhưng tác động ảnh hưởng của chúng sẽ ảnh hưởng tác động đến việc triển khai những nhu yếu .

Ưu điểm của việc vận dụng ISO 9000 là gì ?

 • Các quyền lợi gồm có việc tạo ra và liên tục nâng cấp cải tiến tiến trình hoạt động giải trí hiệu suất cao và hiệu suất cao, giảm tiêu tốn lãng phí, tăng hiệu suất, tiếp thị tốt hơn và trên hết – tăng sự hài lòng và giữ chân người mua .
 • ISO 9000 hoàn toàn có thể giúp một công ty làm hài lòng người mua của mình, phân phối những nhu yếu pháp luật và đạt được sự nâng cấp cải tiến liên tục. Nó phải được coi là bước tiên phong hoặc mức cơ bản của mạng lưới hệ thống chất lượng .
 • Đạt ghi nhận ISO 9001 thường là điều kiện kèm theo tiên quyết khi đấu thầu những hợp đồng. Nó lan rộng ra khoanh vùng phạm vi thời cơ kinh doanh thương mại – được cho phép doanh nghiệp tăng thị trường và năng lực cạnh tranh đối đầu tổng thể và toàn diện .

ISO đại diện cho một tiêu chuẩn quản lý tối thiểu được chấp nhận cho một tổ chức được quản lý tốt. Cho dù bạn hoạt động trên phạm vi quốc tế hay muốn mở rộng trong nước, đạt chứng nhận ISO 9001 sẽ thể hiện cam kết của doanh nghiệp bạn về chất lượng.

Download ISO 9000 : năm ngoái PDF – Hệ thống quản trị chất lượng – Cơ sở và từ vựng

Để giúp quý độc giả trải nghiệm những kiến thức thực tế nhất, ISOCERT sẽ chia sẻ tài liệu cuốn tiêu chuẩn ISO 9000:2015 bản song ngữ đầy đủ nhất gồm 107 trang. Tải ISO 9000 PDF tại đây

Kết luận

Trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản nhất mà ISOCERT chia sẻ về ISO 9000. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 9000 là gì? Cũng như giúp bạn hiểu tất cả nội dung ISO 9000:2015 thông qua file PDF.

Chia sẻ bài viết này nếu như bạn thích nó. Chúc bạn thành công xuất sắc !

Nếu bạn muốn tìm kiếm một tổ chức chứng nhận ISO tại Việt Nam đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thì đừng quên ISOCERT. Chúng tôi sẽ giúp bạn đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 9001. 

Nếu bạn vẫn đang băn khoăn về chi phí triển khai dịch vụ chứng nhận ISO? Hãy liên hệ ngay ISOCERT để được hỗ trợ miễn phí!

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories