Thuế giá trị gia tăng – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

Thuế giá trị gia tăng (VATValue-Added Tax), trước đây còn gọi là Thuế trị giá gia tăng là một dạng của thuế thương vụ và là một loại thuế gián thu được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các doanh nghiệp. Do VAT có mục đích là một khoản thuế đối với việc tiêu thụ, cho nên hàng xuất khẩu (theo định nghĩa này thì người tiêu dùng ở nước ngoài) thường không phải chịu thuế VAT hoặc cách khác, VAT đối với người xuất khẩu được hoàn lại.

Năm 1954, nhà kinh tế học người Pháp tên Maurice Lauré lúc đó đang là giám đốc cơ quan thuế của Pháp (Direction générale des impôts) nghĩ ra Thuế giá trị gia tăng dưới tên gọi taxe sur la valeur ajoutée (TVA trong tiếng Pháp) và áp dụng nó lần đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 1954 đối với các doanh nghiệp lớn, và mở rộng theo thời gian tới tất cả các bộ phận kinh tế. Tại Pháp, nó là nguồn thu quan trọng nhất của ngân khố quốc gia, chiếm tới khoảng 45% ngân quỹ này.

Người tiêu dùng ở đầu cuối của loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ không hề được hoàn trả Hóa Đơn đỏ VAT khi mua hàng, nhưng những doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể được hoàn trả Hóa Đơn đỏ VAT so với nguyên vật liệu và dịch vụ mà họ mua để tạo ra những loại sản phẩm hay dịch vụ tiếp theo để trực tiếp hay gián tiếp bán cho người sử dụng cuối. Theo cách này, tổng số thuế phải thu ở mỗi quy trình trong dây chuyền sản xuất kinh tế tài chính là một tỷ suất cố định và thắt chặt so với phần giá trị ngày càng tăng được quy trình kinh doanh thương mại thêm vào trong mẫu sản phẩm, và hầu hết ngân sách trong phần thu thuế được sinh ra bởi việc kinh doanh thương mại chứ không phải bởi nhà nước. VAT được nghĩ ra chính do những mức thuế suất đánh thuế trên doanh thu bán hàng rất cao là động cơ để người ta buôn lậu và gian lận. Nó bị phê phán vì nguyên do nó là một loại thuế lũy thoái .

So sánh với thuế doanh thu[sửa|sửa mã nguồn]

VAT khác với thuế thương vụ ở chỗ là VAT được áp dụng trên mọi lĩnh vực kinh doanh như là một phần của đơn giá của mỗi mặt hàng bán ra phải chịu thuế mà người ta đã thực hiện, nhưng ngược lại, người ta lại được hoàn lại VAT đối với các mặt hàng đã mua của mình, vì thế VAT được áp dụng đối phần giá trị thêm vào (gia tăng) cho sản phẩm tại mỗi công đoạn sản xuất.

Thuế doanh thu thường thì chỉ tính trên doanh thu bán hàng sau cuối cho người tiêu dùng : do có việc hoàn thuế nên Hóa Đơn đỏ VAT có cùng một hiệu ứng kinh tế tài chính tổng thể và toàn diện trên những đơn giá bán hàng ở đầu cuối. Khác biệt chính là người ta cần phải hoạch toán bổ trợ cho những quy trình trung gian trong chuỗi đáp ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ. Bất lợi này của Hóa Đơn đỏ VAT được cân đối bởi việc vận dụng cùng một mức thuế suất cho mỗi thành viên của chuỗi sản xuất, không phụ thuộc vào vào vị trí của họ trong chuỗi này cũng như vị trí của những người mua của họ, làm giảm những yên cầu cần có như kiểm tra và xác nhận vị thế của những người mua đó. Nếu Hóa Đơn đỏ VAT còn có ít những miễn giảm, nếu có, ví dụ điển hình như với GST tại New Zealand thì việc thanh toán giao dịch Hóa Đơn đỏ VAT thậm chí còn còn đơn thuần hơn .

Việc sản xuất và mua và bán bất kể mẫu sản phẩm nào trong ví dụ chung này đều được gọi là mẫu sản phẩm X .

Không có thuế doanh thu[sửa|sửa mã nguồn]

 • Người sản xuất mặt hàng X chi $1,00 để mua nguyên liệu và sử dụng nó để sản xuất ra mặt hàng này.
 • Mặt hàng X được bán buôn cho người bán lẻ mặt hàng X với giá $1,20, tạo ra lợi nhuận $0,20 cho mình.
 • Người bán lẻ mặt hàng X sau đó bán nó cho người tiêu thụ với giá $1,50, tạo ra lợi nhuận $0,30 cho mình.

Trong kiểu thuế lệch giá kiểu Mỹ[sửa|sửa mã nguồn]

Với 10 % thuế suất trên lệch giá :

 • Người sản xuất trả $1,00 để mua nguyên liệu, chứng nhận rằng nó không phải là mặt hàng tiêu dùng cuối cùng.
 • Người sản xuất tính giá với người bán lẻ $1,20, cần kiểm tra là người bán lẻ này không phải là người tiêu dùng cuối cùng, tạo ra cùng một lợi nhuận cho mình là $0,20.
 • Người bán lẻ tính giá cho người tiêu dùng $1,65 ($1,50 + 10% x 1,50) và nộp cho nhà nước $0,15, để lại cùng một lợi nhuận $0,30 cho chính mình.

Vì thế người tiêu dùng phải trả thêm 10 % ( USD 0,15 ), khi so sánh với mạng lưới hệ thống không có thuế, và nhà nước thu phần giá trị này trong mạng lưới hệ thống thuế của mình từ người kinh doanh bán lẻ. Những người kinh doanh nhỏ không mất gì từ thuế, nhưng họ phải làm thêm việc làm sách vở sao cho họ phải chuyển đúng mực vào ngân khố nhà nước những khoản thuế trên doanh thu họ đã bán ra. Các nhà sản xuất và sản xuất không bị ảnh hưởng tác động bởi thuế, nhưng họ phải kiểm tra vị thế những người mua của họ .

Với 10 % thuế Hóa Đơn đỏ VAT :

 • Người sản xuất trả $1 + $1 x 10% = $1,10 cho việc mua nguyên liệu, và người bán nguyên liệu phải nộp vào ngân khố $1 x 10% = $0,10 này
 • Nếu người sản xuất bán cho người bán lẻ với giá bán ra $1,20 + $1,20 x 10% = $1,32, thì người sản xuất phải nộp vào ngân khố $1,20 x 10% = $0,12, sau đó được hoàn lại từ ngân khố $0,10. Tổng cộng chi phí thuế VAT của người sản xuất là $0,12 – $0,10= $0,02, tạo ra lợi nhuận cho mình là $1,32 – $1,10 – $0,02 = $0,20.
 • Nếu người bán lẻ bán cho người tiêu dùng với giá bán ra $1,50 + $1,50 x 10% = $1,65, thì tiền người bán lẻ phải nộp vào ngân khố là $1,50 x 10% = $0,15, sau đó được hoàn lại từ ngân khố $0,12. Tổng cộng, người bán lẻ chi cho thuế VAT là $0,15 – $0,12 = $0,03, tạo lợi nhuận cho mình là $1,65 – $1,32 – $0,03 = $0,30.

Vì thế người tiêu dùng ở đầu cuối trên trong thực tiễn phải trả thêm 10 % ( USD 0,15 ), khi so sánh với mạng lưới hệ thống không có thuế, và nhà nước thu khoản tiền này trong mạng lưới hệ thống thuế ( USD 0,10 + USD 0,02 + USD 0,03 ). Việc kinh doanh thương mại không mất gì trực tiếp từ thuế, nhưng tổng thể những quy trình đều phải làm thêm việc làm sách vở sao cho họ chuyển đúng mực vào ngân khố số tiền còn lại sau khi đối trừ Hóa Đơn đỏ VAT ( giữa Hóa Đơn đỏ VAT đầu ra và Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào ) .Lưu ý rằng trong mỗi trường hợp thì Hóa Đơn đỏ VAT phải trả đều bằng 10 % đơn giá trước thuế .Ưu thế của mạng lưới hệ thống Hóa Đơn đỏ VAT so với mạng lưới hệ thống thuế doanh thu là việc kinh doanh thương mại không hề che giấu việc tiêu thụ ( ví dụ điển hình coi nó là phế liệu ) bằng việc xác nhận mình không phải là người tiêu dùng .

Các hạn chế của ví dụ và Hóa Đơn đỏ VAT[sửa|sửa mã nguồn]

Trong ví dụ trên, tất cả chúng ta giả sử có cùng số lượng mẫu sản phẩm được sản xuất và bán trước và sau khi có thuế. Điều này không có thực .Nguyên tắc cơ bản của cung và cầu cho rằng bất kỳ thuế nào cũng làm tăng giá thanh toán giao dịch cho ” người nào đó “, bất kể người bán hay người mua. Khi ngân sách tăng lên, hoặc đường cầu di dời qua bên trái, hoặc đường cung di dời qua bên trái. Hai điều này có công dụng tương tự với nhau. Kết quả là khối lượng sản phẩm & hàng hóa được mua và bán và giá cả giảm xuống .Chuyển dịch này trong cung và cầu không được sáp nhập vào ở trên ví dụ, ( cho ) tính bình dị và chính do những hiệu ứng này ( thì ) khác nhau ( cho ) mọi kiểu ( của ) quyền lợi. Ở trên ví dụ giả thiết thuế The green crops – the distortionary .Một thuế giá trị ngày càng tăng, cũng như như mọi thuế khác, bóp méo cái mà được có xảy ra không có nó. Vì giá ( cho ) người nào đó ( mọc ) lên, số lượng ( của ) sản phẩm & hàng hóa kinh doanh Giảm bớt. Tương ứng, người dân nào đó ( thì ) xấu hơn bên ngoài bởi nhiều hơn so với chính phủ nước nhà được làm tốt hơn hơn ra khỏi bởi thu nhập thuế. Điều đó, Nữa ( Thì ) bị mất vì những chuyển dời cung và cầu so với được kiếm được trong thuế .

TaxWithTax.svg

“Một sự phân tích nhu cầu Đồ tiếp tế (của) Một Thị trường được đánh thuế”

Trong biểu đồ trên ,

Khoản tổn thất vô ích: diện tích của tam giác giới hạn bởi phần thu nhập từ thuế của chính phủ, đường cung(cong), và đường cầu(cong)

Thu nhập từ thuế của chính phủ: phần màu xám

Tổng thặng dư tiêu dùng sau dịch chuyển: phần màu xanh

Tổng thặng dư sản xuất sau dịch chuyển: phần màu vàng

Khiếm khuyết của Hóa Đơn đỏ VAT[sửa|sửa mã nguồn]

Thuế Hóa Đơn đỏ VAT được cho là có khiếm khuyết là người tiêu dùng cá thể ở đầu cuối phải chịu gánh nặng thuế, và thế cho nên, giống như những thuế bán hàng khác được thống kê giám sát dựa trên tiêu thụ những loại sản phẩm nhu yếu, giảm dần ( người nghèo sẽ trả thuế nhiều hơn so với người giàu ). Tổng thống Pháp Jacques Chirac thường lôi kéo giảm thuế Hóa Đơn đỏ VAT của Cộng đồng châu Âu về nghành nghề dịch vụ nhà hàng để nhận được ủng hộ từ thành phần kinh tế tài chính này .Thu nhập từ thuế GTGT của chính phủ nước nhà thường thấp hơn so với kỳ vọng vì quản trị và thu thuế tương đối khó khăn vất vả và tốn kém. Tuy vậy, ở 1 số ít nước, nơi mà lệch giá về thuế thu nhập cá thể và thuế thu nhập doanh nghiệp thấp thì thuế Hóa Đơn đỏ VAT thành công xuất sắc hơn những loại thuế khác. Thuế Hóa Đơn Đỏ càng trở nên quan trọng hơn so với nhiều chính phủ nước nhà vì những mức thuế nhập khẩu bị giảm do tự do hóa thương mại và Hóa Đơn đỏ VAT sửa chữa thay thế lệch giá thuế nhập khẩu bị mất. Mặc dù người ta vẫn còn tranh cãi là liệu ngân sách và biến tướng của Hóa Đơn đỏ VAT có thấp hơn tính phi hiệu suất cao về kinh tế tài chính và những yếu tố về chống gian lận, những triết lý chỉ ra rằng Hóa Đơn đỏ VAT có hiệu suất cao hơn rất nhiều .Xuất phát từ trong thực tiễn là hàng xuất khẩu thường có thuế suất bằng không ( và Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào được hoàn trả hoặc khấu trừ vào thuế suất khoản thuế khác ), đây là nơi mà gian lận thuế Hóa Đơn đỏ VAT thường diễn ra. Ở những ngành hay vương quốc mà gian lận Hóa Đơn đỏ VAT trở thành thông dụng, những nỗ lực của cơ quan công quyền nhằm mục đích hạn chế gian lận hoàn toàn có thể tạo ra hậu quả không mong ước và tăng ngân sách cho những công ty ” ngay thật “. Tuy nhiên, yếu tố này cũng diễn ra với những loại thuế khác .Một số ngành công nghiệp ( ví dụ dịch vụ quy mô nhỏ ) thường Open trốn thuế, đặc biệt quan trọng nơi diễn ra nhiều thanh toán giao dịch bằng tiền mặt và thuế Hóa Đơn đỏ VAT thường được coi là khuyến khích điều này. Tuy nhiên, từ góc nhìn chính phủ nước nhà, Hóa Đơn đỏ VAT vẫn được yêu thích vì tối thiểu vẫn thu được một phần thuế giá trị ngày càng tăng. Ví dụ : người thợ mộc hoàn toàn có thể cung ứng dịch vụ bằng tiền mặt ( không hóa đơn và Hóa Đơn đỏ VAT ) so với chủ nhà người mà thường không hề hoàn thuế Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào. Chủ nhà thế cho nên chịu ngân sách thấp hơn và thợ mộc cũng hoàn toàn có thể tránh những loại thuế khác ( thu nhập ). Tuy vậy, cơ quan chính phủ vẫn hoàn toàn có thể đã nhận được Hóa Đơn đỏ VAT từ những nguồn vào khác gỗ, sơn, xăng, công cụ dụng cụ. Mặc dù tổng doanh thu về thuế hoàn toàn có thể thấp hơn so với việc ” tuân thủ rất đầy đủ “, Hóa Đơn đỏ VAT không hề thấp hơn bất kể hệ một thống đánh thuế khả thi nào khác .

Hóa Đơn đỏ VAT tại Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Công thức VAT được áp dụng lần đầu vào thời Việt Nam Cộng hòa đầu thập niên 1970 để gia tăng ngân sách quốc gia do Tổng trưởng Bộ Kinh tế Phạm Kim Ngọc đề xuất. Lúc bấy giờ VAT khá mới mẻ chỉ có vài nước ở Âu châu áp dụng trong khi Hoa Kỳ hoàn toàn không dùng VAT nên không thể góp ý. Danh từ “thuế trị giá gia tăng” được đưa vào tiếng Việt để dịch loại thuế này.[1]

Luật thuế tuy nhiên không được Quốc hội trải qua. nhà nước phải phát hành theo sắc lệnh tổng thống, đánh thuế 10 % trên mọi mẫu sản phẩm chỉ 1 số ít nhu yếu phấm và những dịch vụ thì miễn. Kết quả là tổng thu quốc gia tăng 70 %. [ 1 ]

Hóa Đơn đỏ VAT trong Cộng đồng châu Âu[sửa|sửa mã nguồn]

Hệ thống Hóa Đơn đỏ VAT chung và vận dụng bắt buộc với những vương quốc thành viên EU trong Cộng đồng châu Âu. Hệ thống Hóa Đơn đỏ VAT của EU được áp dặt theo một chuỗi thông tư của Cộng đồng châu Âu trong đó quan trọng nhất là thông tư Hóa Đơn đỏ VAT lần thứ 6 ( thông tư 77/388 / EC ). Tuy vậy, 1 số ít vương quốc thành viên đã đàm phán để có được miễn giảm Hóa Đơn đỏ VAT ở một số ít vùng hay chủ quyền lãnh thổ. Quần đảo Canaria, Ceuta và Melilla ( Tây Ban Nha ), Gibraltar ( Anh Quốc ) và Quần đảo Åland ( Phần Lan ) nằm ngoài khoanh vùng phạm vi vận dụng của mạng lưới hệ thống VAT EU trong khi Madeira ( Bồ Đào Nha ) được phép vận dụng tỉ lệ thuế khác .Hệ thống Hóa Đơn đỏ VAT của EU, khi một cá thể triển khai hành vi kinh tế tài chính và phân phối sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ cho người khác và giá trị sản phẩm & hàng hóa dịch vụ phân phối vượt quá một ngưỡng kinh tế tài chính đơn cử, người phân phối phải ĐK với cơ quan thuế vụ địa phương và tính thuế VAT và thanh toán giao dịch thuế Hóa Đơn đỏ VAT đó với cục thuế địa phương ( mặc dầu Ngân sách chi tiêu hoàn toàn có thể gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT hay không gồm có thuế Hóa Đơn đỏ VAT ) .Hóa Đơn đỏ VAT do doanh nghiệp tính và người mua trả được gọi là Hóa Đơn đỏ VAT đầu ra ( tức là VAT tính trên giá trị sản phẩm & hàng hóa dịch vụ bán ra ). VAT mà doanh nghiệp trả cho doanh nghiệp khác khi mua hàng được gọi là Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào ( tức là Hóa Đơn đỏ VAT trên trị giá sản phẩm & hàng hóa dịch vụ mua vào ). Doanh nghiệp thường hoàn toàn có thể khấu trừ Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào với những khoản Hóa Đơn đỏ VAT hài hòa và hợp lý tức là những khoản Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào cho sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để tạo ra đầu ra hoàn toàn có thể đánh thuế. VAT nguồn vào được khấu trừ từ thuế Hóa Đơn đỏ VAT đầu ra mà doanh nghiệp phải đóng cho cơ quan chính phủ, hoặc nếu lớn hơn thì sẽ được hoàn trả bằng tiền .Các tỉ suất Hóa Đơn đỏ VAT khác nhau được vận dụng ở những vương quốc thành viên EU. Tỉ suất tối thiểu là 15 % được vận dụng trên hàng loạt EU mặc dầu tỉ suất Hóa Đơn đỏ VAT hoàn toàn có thể được giảm tới 5 % hoàn toàn có thể được vận dụng ở nhiều nước khác nhau với những hàng háo dịch vụ khác nhau ( ví dụ xăng dầu và nguồn năng lượng tiêu thụ trong nước ở Anh Quốc. Tỉ suất Hóa Đơn đỏ VAT tối đa trong EU là 25 % .Chỉ thị Hóa Đơn đỏ VAT lần thứ 6 được cho phép một số ít sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được miễn thuế Hóa Đơn đỏ VAT ( ví dụ thư tín, chăm nom y tế, cho vay, bảo hiểm, cá độ ) và 1 số ít sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể được miễn thuế Hóa Đơn đỏ VAT tùy theo lựa chọn của nước thành viên có tính thiếu VAT không ( ví dụ như đất đai hay một vài dịch vụ kinh tế tài chính ). VAT nguồn vào tương ứng với sản phẩm & hàng hóa dịch vụ được miễn thuế Hóa Đơn đỏ VAT đầu ra sẽ không được khấu trừ hay hoàn trả. Tuy vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có thể tăng giá để người mua chịu ngân sách Hóa Đơn đỏ VAT này ( tỉ lệ thực tiễn hoàn toàn có thể thấp hơn tỉ lệ thường thì tùy thuộc vào thuế Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào phải chịu trước đó và ngân sách nhân công phát sinh trong quy trình tiến độ được miễn thuế. )

Cuối cùng, một số hàng hóa và dịch vụ được áp dụng mức thuế “không phần trăm”. Mức thuế không phần trăm là một mức thuế dương được tính với tỉ lệ 0%. Hàng hóa thuộc diện thuế 0% vẫn là hàng hóa chịu thuế, nghĩa là vẫn có thuế VAT tính trong giá hàng. Ở Anh Quốc, một số ví dụ điển hình là thực phẩm, sách, dược phẩm và một số loại hình vận tải. Chỉ thị VAT lần thứ 6 không nêu ra vấn đề không phần trăm này vì chỉ thị này nhắm tới tỉ lệ thuế VAT tối thiểu trên toàn EU là 5%. Tuy nhiên, không phần trăm vẫn tồn tại tại một số nước thành viên, điển hình là Anh Quốc, như là một di vật từ trước khi có luật của EU. Các quốc gia này được phép thực hiện áp dụng không phần trăm với các hàng hóa dịch vụ hiện tại nhưng không thể bổ sung thêm danh mục hàng hóa và dịch vụ thuộc diện này

Khi sản phẩm & hàng hóa được nhập khẩu vào EU từ những nước khác, thuế Hóa Đơn đỏ VAT được tính tại cửa khẩu cùng thời gian với thuế nhập khẩu. Khi sản phẩm & hàng hóa được nhập khẩu vào EU từ những nước khác, thường là bị tính thuế VAT tại biên giới, đây là trách nhiệm của hải quan. Thuế Hóa Đơn Đỏ mua lại được tính khi sản phẩm & hàng hóa được mua ở một nước thuộc EU từ một nước khác ( việc này được triển khai không phải tại biên giới mà trải qua chính sách kế toán ). Các doanh nghiệp thuộc EU thường phải tự tính Hóa Đơn đỏ VAT cho chính mình theo chính sách ” tính VAT nghịch ” khi dịch vụ được nhận từ một nước thành viên khác hoặc là từ một quốc tế EU .Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể phải ĐK Hóa Đơn đỏ VAT ở những nước thành viên, bên ngoài nước thì ĐK ở trụ sở chính nếu họ cung ứng sản phẩm & hàng hóa qua bưu điện tới những nước đó với quy mô vượt ngưỡng được cho phép. Các doanh nghiệp được xây dựng tại một nước thành viên nhưng mua sản phẩm & hàng hóa dịch vụ từ một nước thành viên khác hoàn toàn có thể xin hoàn trả thuế Hóa Đơn đỏ VAT do nước thứ hai tính theo những pháp luật của Chỉ thị lần thứ 8 về Hóa Đơn đỏ VAT ( Chỉ thị 79/1072 / EC ) Một thông tư tương tự như, Chỉ thị Hóa Đơn đỏ VAT lần thứ 13 ( Chỉ thị 86/560 / EC ) cũng được cho phép doanh nghiệp xây dựng bên ngoài EU hoàn thuế Hóa Đơn đỏ VAT theo một số ít điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng .Theo những sửa đổi vận dụng từ 1 tháng 7 năm 2003 ( theo Chỉ thị 2002 / 38 / EC ) những nước không phải thành viên EU phân phối những loại sản phẩm và dịch vụ tương quan tới thương mại điện tử và vui chơi phải ĐK với những nước thành viên và thu thuế Hóa Đơn đỏ VAT trên lệch giá sản phẩm & hàng hóa dịch vụ với tỉ lệ thích hợp tùy theo khu vực của người mua. Hoặc, theo một chính sách đặc biệt quan trọng, những vương quốc không phải thành viên EU này hoàn toàn có thể ĐK và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm thu thuế Hóa Đơn đỏ VAT trong một nước thành viên mà thôi. Điều này tạo ra những biến tướng vì tỉ suất Hóa Đơn đỏ VAT và tỉ suất thuế là thuộc nước ĐK chứ không phải nước của người tiêu dùng và thế cho nên những cách tiếp cận thay thế sửa chữa đang được đàm phán để tỉ lệ thuế Hóa Đơn đỏ VAT là của nước mà người tiêu dùng đang ở .Sự độc lạ giữa những mức thuế Hóa Đơn đỏ VAT khác nhau thường được lý giải là một số ít hàng ” xa xỉ ” thì sẽ chịu thuế Hóa Đơn đỏ VAT cao hơn trong khi những sản phẩm & hàng hóa ” thiết yếu ” sẽ có mức thuế thấp hơn. Tuy vậy, những mức thuế cao sống sót ngay cả khi sự lý giải trên không còn đúng nữa. Ví dụ, Pháp đánh thuế xe hơi như một loại sản phẩm xa xỉ ( 33 % ) tới tận thập kỷ 80 khi hầu hết những hộ mái ấm gia đình có hơn một xe hơi. Tương tự, ở Anh Quốc, quần áo trẻ nhỏ là có thuế ” không Tỷ Lệ ” trong khi quần áo cho người lớn chịu mức thuế Hóa Đơn đỏ VAT ở tỉ lệ tiêu chuẩn là 17.5 % .

Quy tắc định giá trong EU[sửa|sửa mã nguồn]

 • Nếu hầu hết trao đổi thương mại là B2C, giá phải bao gồm VAT.
 • Nếu hầu hết trao đổi thương mại là B2B, giá không bao gồm VAT.

Thuế Hóa Đơn đỏ VAT ở Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển ( MOMS )[sửa|sửa mã nguồn]

MOMS (tiếng Đan Mạch: Merværdi Omsætnings Skat, Tiếng Na Uy: merverdiavgift (được viết tắt là MVA), tiếng Thụy Điển: mervärdesskatt,

sớm hơn mervärdesomsättningsskatt) là tiếng Đan Mạch, Tiếng Na Uy và tiếng Thụy Điển thuế doanh thu. MOMS là theo tiếng Đan Mạch, Tiếng Na Uy và tiếng Thụy Điển thuật ngữ cho VAT. Giống như các quốc gia khác bán hàng và thuế VAT, MOMS là một loại thuế lũy thoái thuế gián tiếp.

Ở Đan Mạch, VAT chỉ được áp dụng ở một mức, và không được phân chia thành hai cấp độ, cũng như ở các quốc gia khác (ví dụ như Đức), nơi có thuế VAT là phân chia thành VAT cho thực phẩmVAT không phải là thực phẩm. Hiện nay là tỷ lệ phần trăm ở Đan Mạch là 25%.

Điều đó làm cho Đan Mạch một trong những quốc gia với những thuế giá trị gia tăng cao nhất, bên cạnh Na Uy, Thụy Điển và Hungary.

Ở Na Uy, thuế Hóa Đơn đỏ VAT được chia thành ba Lever : 25 % là tổng hợp thuế Hóa Đơn đỏ VAT, 13 % cho những nhà hàng quán ăn thức ăn và đưa ra ( thực phẩm ăn trong một nhà hàng quán ăn có 25 % ), 8 % cho người luân chuyển, vé xem phim, và những khách sạn ở. Hầu hết những yếu tố in ấn vẫn còn miễn thuế Hóa Đơn đỏ VAT .Trong Thụy Điển, thuế Hóa Đơn đỏ VAT được chia thành ba Lever : 25 % cho hầu hết những điều, 12 % cho những loại thực phẩm và 6 % cho những yếu tố in ấn .

MOMS thay thế OMS (tiếng Đan Mạch “Omsætningsafgift“, tiếng Thụy Điển “omsättningsskatt“) trong năm 1967, đó là một áp dụng thuế độc quyền cho các nhà bán lẻ.

Năm

Cấp độ thuế

OMS/MOMS

19629%OMS

196710%MOMS

196812,5%MOMS

197015%MOMS

197718%MOMS

197820.25%MOMS

198022%MOMS

199225%MOMS

Thuế Hóa Đơn đỏ VAT ở Ấn Độ[sửa|sửa mã nguồn]

Ở Ấn Độ, thuế Hóa Đơn đỏ VAT đã được thay cho thuế bán hàng vào 4 tháng 1 2005. Mặc dù 1 số ít tiểu bang đã không chọn thuế Hóa Đơn đỏ VAT ( bởi nguyên do chính trị ), nhưng hầu hết những bang đều vận dụng Hóa Đơn đỏ VAT, và bang Haryana là được vận dụng tiên phong. Ủy ban chính quyền sở tại được xây dựng bởi nhà nước Ấn Độ, đã cung ứng bộ khung luật cơ bản về thuế Hóa Đơn đỏ VAT cho những bang do đặc thù liên bang của hiến pháp Ấn Độ lao lý những bang không có quyền tự do riêng để đặt giá cho thuế Hóa Đơn đỏ VAT ở trong chủ quyền lãnh thổ của mình .

Thuế Hóa Đơn đỏ VAT – Các kinh nghiệm tay nghề của A.P[sửa|sửa mã nguồn]

Ở Andhra Pradesh luật thuế giá trị ngày càng tăng khởi đầu có hiệu lực thực thi hiện hành vào 4 tháng 1 2005 và có 6 phần. Phần thứ nhất là sản phẩm & hàng hóa thường thì được miễn thuế. Phần thứ hai là sử dụng thuế suất bằng 0 so với thanh toán giao dịch giống như xuất khẩu và phần thứ ba là những sản phẩm & hàng hóa chịu thuế suất 1 %, là đồ trang sức đẹp làm từ vàng thỏi và đá quý. Những sản phẩm & hàng hóa chịu thuế suất 4 % được kê ở phần thứ tư. Đa số là những loại hạt ( hạt lúa ) và những sản phẩm & hàng hóa có tầm quan trọng với vương quốc, như là sắt và thép có list ở bên dưới. Phần thứ năm để nói về tiêu chuẩn nhìn nhận thuế suất cho sản phẩm & hàng hóa, chịu thuế ở 12,5 %. Tất cả những sản phẩm & hàng hóa không được liệt kê ở những phần khác trong luật đạo tiên phong này. Phần thứ 6 là bánh mỳ và bơ của những vương quốc Govts. Phần này nói về những sản phẩm & hàng hóa chịu thuế suất đặc biệt quan trọng ( hơn 50 % ), như rượu mạnh và những mẫu sản phẩm xăng dầu. Như vậy thuế suất của ba loại thuế ở Ấn Độ lần lượt là 1 %, 4 %, 12.5 % .Đạo luật có chỉ định ngưỡng số lượng giới hạn để ĐK thuế đại lý với lệch giá chịu thuế của phần cống phẩm theo quy mô ( RS_Returns to scale ). 40.00 lacs, trong một khoảng chừng thời hạn nộp thuế là 12 tháng, là bắt buộc ĐK làm thuế đại lý VAT. Các đại lý với lệch giá chịu thuế, trong một khoảng chừng thời hạn nộp thuế là 12 tháng, giữa Rs. 5.00 đến 40,00 lacs được ĐK như thuế doanh thu ( TOT ) đại lý. Trong khi những hạng mục những đại lý cũ có vừa đủ điều kiện kèm theo cho những tín dụng thanh toán thuế nguồn vào, sau đó những loại của đại lý là không đủ điều kiện kèm theo cho những tín dụng thanh toán thuế nguồn vào. Một đại lý trả tiền thuế Hóa Đơn đỏ VAT ở tỷ suất đơn cử trong tiến trình. Việc bán hàng của một đại lý TOT tổng thể được chịu tại thuế 1 %. Một đại lý đã có thuế Hóa Đơn đỏ VAT có tài liệu để bật mý một tháng trở lại mua và bán. Một TOT đại lý đã có một tài liệu để nói về một quý trở lại cho biết chỉ có lệch giá bán hàng. Trong khi một đại lý thuế Hóa Đơn đỏ VAT hoàn toàn có thể mua hàng hoá cho những doanh nghiệp từ bất kể nơi nào trong cả nước, một đại lý TOT bị cấm mua từ bên ngoài .Các luật thuế VAT AP Open là hầu hết những lao lý pháp lý thuế Hóa Đơn đỏ VAT thoáng đãng tại Ấn Độ. Nó có đơn giản hoá những thủ tục ĐK và phân phối cho trên bảng tài liệu vào thuế tín dụng thanh toán ( với 1 số ít trường hợp ngoại lệ ) so với những thanh toán giao dịch kinh doanh thương mại. Một tính năng độc lạ ĐK trong AP là thiết bị tự nguyện của thuế Hóa Đơn đỏ VAT nguồn vào và ĐK thuế cho những tín dụng thanh toán khởi đầu thực thi .Các AP luật thuế Hóa Đơn đỏ VAT cũng cung ứng cho chuyển relief ( TR ) so với sản phẩm & hàng hóa trên bàn tay như của 2005/4/1. Tuy nhiên, những sản phẩm & hàng hóa nên đã được ĐK mua từ đại lý giữa 2005/4/1 đến 2005/3/31. Đây là một bước đậm so với 3 tháng TR phân phối bởi 1 số ít những vương quốc tăng trưởng .Các AP VAT luật không riêng gì phân phối được hoàn trả tiền thuế cho những nhà xuất khẩu ( hoàn trả tiền thuế trả tiền nguồn vào được sử dụng trong sản xuất hàng hoá xuất khẩu ), nó cũng phân phối cho hoàn trả tiền thuế trong trường hợp thuế nguồn vào là 12,5 % và ở đầu ra là thuế tại 4 % .Các luật thuế Hóa Đơn đỏ VAT trong AP được quản trị bởi một đội ngũ trình độ cao của người cán bộ đã được huấn luyện và đào tạo tốt của PMT ( Quản lý dự án Bất Động Sản đội ) trước khi luật mở màn có hiệu lực hiện hành. Các thương mại Cục Thuế ( bộ phận thu thuế Hóa Đơn đỏ VAT và những loại thuế ) cũng đã đưa ra trong một ứng dụng pacakage gọi là VATIS ( tăng trưởng của TCS ) với nội mạng trên đường dây liên kết đến toàn bộ những văn phòng ở của Nhà nước. Tất cả những tài liệu và hình thức nhận được từ những đại lý được công nhận và fed trong VATIS để tạo và cấp giấy ghi nhận ĐK thuế theo nhu yếu thông tin .Thuế Hóa Đơn đỏ VAT, để thành công xuất sắc, dựa vào tự nguyện nộp thuế tuân thủ. Từ thuế Hóa Đơn đỏ VAT tin rằng trong tự nhìn nhận, đại lý được nhu yếu phải duy trì hồ sơ thích hợp, yếu tố hóa đơn thuế, tập tin đúng thuế vv Các đối lập có vẻ như xảy ra tại Ấn Độ. Các doanh nghiệp vẫn đang chạy trên đường dây truyền thống cuội nguồn. Tiền mặt là thứ tự của những thanh toán giao dịch trong ngày. Các nghành nghề dịch vụ unorganised chi phối thị trường. Với mong ước sẽ cao hơn và tuân thủ thuế thấp evasion vẫn là một xa khóc trong AP này được phản ánh trong những cao % của doanh thu defaulters ( 14 % ), cao % của mức tín dụng thanh toán trả lại ( 35 % ) và cao % của doanh thu không ( 20 % ). Tức là, khoảng chừng 70 % thuế Hóa Đơn đỏ VAT đại lý đang có lúc bấy giờ không phải trả tiền thuế nào. Nộp hồ sơ trả lại tín dụng thanh toán là rampant giữa những FMCG, Consumer Durables, Drugs và Medicines và Fertilizers. Số dư thường thấp trong nghành nghề dịch vụ này ( khác nhau gồm có từ 2 đến 5 % ). Ngoài ra giá trị là không đủ để sản lượng thu nhập như của giờ đây. Tín dụng được phân phối bởi yếu tố đơn vị sản xuất compounds. Các câu hỏi là – trong một điển hình như walmart mua và bán ngữ cảnh, hoàn toàn có thể có được nhiều hiệu quả là thuế xuất khẩu hơn thuế nhập khẩu không ? Khi mua hàng vượt quá giá bán hàng thích hợp, hoàn toàn có thể vượt quá thuế suất thuế nhập ? Nếu một đại lý thuế Hóa Đơn đỏ VAT hoàn toàn có thể cân đối giữa mua và bán của ông ấy / của bà ấy, hoàn toàn có thể có được một mạng thuế so với Nhà nước ? Có một quy mô toán học hoặc dạng mẫu mà hoàn toàn có thể cung ứng giá trị ngày càng tăng và thuế hoàn toàn có thể giảm % của doanh thu tín dụng thanh toán ? Không có sự chuẩn bị sẵn sàng vấn đáp thắc mắc cho những truy vấn này. Chỉ có giải pháp có vẻ như khắc phục là sự hạn chế nguồn vào thuế tương ứng để mua hàng giá trị của hàng hoá đưa vào bán hàng. Trong thực tiễn, hai tầng mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể được sử dụng để cập thẻ tín dụng thanh toán trả lại – được cho phép thuế nhập khẩu không thiếu cho nhà phân phối và hạn chế thuế nhập khẩu để tăng giá trị của hàng hoá để kinh doanh thương mại dịch vụ để kinh doanh. Hạn chế thuế đầu vào đến 4 % trong trường hợp bán hàng của nhà nước và trong trường hợp của những mẫu sản phẩm chịu thuế ở 12,5 % có vẻ như là một giải pháp .

Hóa Đơn đỏ VAT ở Mexico[sửa|sửa mã nguồn]

Impuesto al Valor Agregado (IVA, ” value-added tax” trong tiếng Tây Ban Nha) là một loại thuế được áp dụng ở México và nhiều quốc gia khác ở Châu Mỹ Latin và Tây Ban Nha. Ở Chile nó được gọi là Impuesto a las Ventas y Servicios, ở Tây Ban Nha được gọi là Impuesto sobre el Valor Añadido và ở Peru nó được gọi là Impuesto General a las Ventas hoặc IGV.

Trước khi IVA, tương tự như thuế được gọi là impuesto a las ventas (“sales tax” trong tiếng Tây Ban Nha) đã được áp dụng ở México. Trong tháng 9 năm 1966, là nơi đầu tiên cố gắng áp dụng các IVA thu nhập đã diễn ra khi các chuyên gia tuyên bố rằng các IVA phải là một hiện đại, tương đương của thuế bán hàng như nó đã xảy ra ở Pháp. Ở hiệp ước Inter-American Center and Revenue Administrators trong tháng 4 và tháng 5 năm 1967, đại diện của Mexico tuyên bố rằng việc áp dụng một giá trị gia tăng thuế sẽ không được có thể có trong thời gian tại Mexico. Trong tháng 11 năm 1967, các chuyên gia tuyên bố rằng mặc dù đây là một trong những công hầu hết các loại thuế gián tiếp, các ứng dụng ở Mexico có thể không diễn ra.

Để phản ứng lại những lời tuyên bố, lấy mẫu trực tiếp của các thành viên trong khu vực tư nhân đã diễn ra cũng như các chuyến tham quan đến lĩnh vực Châu Âu một quốc gia này đã được áp dụng thuế hay nó đã được sớm để được áp dụng. Trong 1969, là nước đầu tiên cố gắng để thay thế việc thuế thu nhập buôn bán cho các giá trị gia tăng thuế đã diễn ra. Ngày 29 tháng 12 năm 1978 chính phủ Liên bang công bố chính thức áp dụng thuế bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1980 trong Official Journal of the Federation.

Hóa Đơn đỏ VAT ở Hoa Kỳ[sửa|sửa mã nguồn]

Ở Hoa Kỳ, bang Michigan sử dụng hình thức thuế Hóa Đơn đỏ VAT như thể ” Single Business Tax ” ( SBT ) như thể hình thức thuế kinh doanh thương mại tổng hợp. Đó là chỉ có tiểu bang ở Hoa Kỳ sử dụng một thuế VAT. Khi nó đã được trải qua vào năm 1975, nó sửa chữa thay thế bảy loại thuế kinh doanh thương mại, gồm có thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo pháp luật hiện tại Michigan, SBT được dự tính hoàn tất quy trình tiến độ vào năm 2009 .

Tỷ suất thuế GTGT[sửa|sửa mã nguồn]

Các nước EU[sửa|sửa mã nguồn]

Kê khai thuế GTGT[sửa|sửa mã nguồn]

Kê khai thuế GTGT có nghĩa kê khai cho các mục đích liên quan đến thuế GTGT, như đến 1 cơ quan kê khai thuế GTGT ở 1 nước. Cá nhân và pháp nhân đều có thể là đối tượng kê khai thuế GTGT. Các nước đang sử dụng thuế GTGT đã thiết lập các ngưỡng khác nhau để thu được thù lao của người bình thường / pháp luật đơn vị trong thời gian một năm (hoặc một khoảng thời gian khác nhau) mà là bắt buộc đăng ký thuế VAT. Người bình thường / pháp nhân có đăng ký thuế VAT có nghĩa vụ thuế VAT tính toán trên một số hàng hóa / dịch vụ mà họ cung cấp và phải trả thuế VAT đặc biệt vào ngân sách nhà nước. Đăng ký thuế VAT người / đơn vị có quyền khấu trừ thuế VAT theo lập pháp quy định của các quốc gia cụ thể.

 • Politikens Nudansk Leksikon 2012, ISBN 87-604-1578-9

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories