thủ tướng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Tôi báo cáo với Thủ tướng, chứ không phải Hanka.

I’m accountable to the Prime Minister, not to Hanka.

OpenSubtitles2018. v3

Từ ngày 21 tháng 11 năm 2002 đến ngày 7 tháng 12 năm 2004, Viktor Yanukovych là Thủ tướng Ukraine.

From 21 November 2002 until 7 December 2004, Viktor Yanukovych was Prime Minister of Ukraine.

WikiMatrix

Ông đã làm Thủ tướng Nga từ 23 tháng 3 đến 23 tháng 8 năm 1998 dưới quyền Tổng thống Boris Yeltsin.

Previously he served as the 30th Prime Minister of Russia from 23 March to 23 August 1998 under President Boris Yeltsin.

WikiMatrix

Nó đúng là một chương trình dài, một vài người chỉ xem một phần, như ngài Thủ tướng.

But it’s a long program, so some watched part of it, like the Prime Minister.

ted2019

Hơn thế nữa, vai trò của Thủ tướng không được nhắc đến trong Hiến pháp của Canada.

The position of the Premier is not described in Canadian constitutional statutes.

WikiMatrix

Thủ tướng, thật mừng vì có ngài đứng sau Liên Bang.

Prime Minister, it’s a delight to have you back in the States.

OpenSubtitles2018. v3

Trong chính trị Samoa, thủ tướng là người đứng đầu chính phủ.

In Samoan politics, the Prime Minister of Samoa is the head of government.

WikiMatrix

Thủ tướng cũng có thể giải tán Knesset.

The Prime Minister may also dissolve the Knesset.

WikiMatrix

Tổng thống Trump cũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 27/2.

President Trump also had a meeting with Vietnamese Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc on February 27.

WikiMatrix

Kính thưa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng,

Deputy Prime Minister Trinh Dinh Dung,

worldbank.org

1947) Aly Lotfy Mahmoud, Thủ tướng thứ 44 của Ai Cập (s.

1947) Aly Lotfy Mahmoud, 44th Prime Minister of Egypt (b.

WikiMatrix

Thủ tướng Nga định lui binh đến bao giờ nữa? ”

” How long will the Supreme Ruler of Russia continue to retreat? “

OpenSubtitles2018. v3

Mọi người nhìn vào thủ tướng của nước đó và anh ta nói, “Vâng.”

Everybody looks at this prime minister of that country, and he says, “Yes.”

ted2019

Khoan đã thủ tướng.

Hold it, minister.

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó ông là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2006 đến năm 2008.

Later he was Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs from 2006 to 2008.

WikiMatrix

Ai là thủ tướng của hàn quốc?

Who’s the president of Korea ?

QED

Ronald Reagan đã hỏi Olof Palme, Thủ tướng Thụy Điển rằng,

Ronald Reagan asked Olof Palme, the Social Democratic Prime Minister of Sweden,

QED

Chúng tôi thấy ngài Thủ Tướng rồi.

We have eyes on the Prime Minister.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta phải bắt Thủ Tướng

We have to take the Prime Minister.

OpenSubtitles2018. v3

Vào ngày 10 tháng 6, Kim đến Singapore và gặp Thủ tướng Lý Hiển Long.

On 10 June, Kim arrived in Singapore and met with Prime Minister Lee Hsien Loong.

WikiMatrix

Derby được phục chức Thủ tướng.

Derby was reinstated as prime minister.

WikiMatrix

Sau vụ ám sát ông vào ngày 04 tháng 11 năm 1995, Peres đã đảm nhận chức vụ thủ tướng.

After his assassination on 4 November 1995, Peres took over as prime minister.

WikiMatrix

Chỉ trong thời gian ông vắng mặt là Thủ tướng quyền Chủ tịch Hội đồng.

Only during his absence was the Premier the acting Chairman of the Council.

WikiMatrix

Kings, ngài thủ tướng.

Kings, prime ministers.

OpenSubtitles2018. v3

Thủ tướng có thể bị bãi nhiệm bằng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

The prime minister can be removed by a vote of no confidence.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories