This Là Gì ? This Là Gì, Nghĩa Của Từ This

Related Articles

This – That – These –Those là biểu lộ một sự việc nào đóvà nó được sử dụng để hiển thị khoảng cách tương đối giữa người nói và danh từ.

Bạn đang xem: This là gì

I. Đại từ nhân xưng

Chúng ta sử dụngthis (số ít) vàthese (số nhiều) để chỉ cái gì đóở đây/ gần đây.

Ví dụ:

Thisis my car. (Đâylà chiếc xe của tôi.(số ít))Theseare our children. (Đâylà những đứa con của chúng ta.(số nhiều))is my car. ( là chiếc xe của tôi. ( số ít ) ) are our children. ( là những đứa con của tất cả chúng ta. ( số nhiều ) )

Chúng ta sử dụngthat(số ít) vàthose(số nhiều) để ám chỉ cái gì đó làở đó/ nơi xa.

Ví dụ:

Thatis our house. (Đólà nhà của chúng tôi.(số ít))Thoseare my shoes. (Đólà đôi giày của tôi.(số nhiều))is our house. ( là nhà của chúng tôi. ( số ít ) ) are my shoes. ( là đôi giày của tôi. ( số nhiều ) )Lưu ý rằng động từ biến hóa ( tức là số ít / số nhiều ) tùy thuộc vào đại từ mà tất cả chúng ta sử dụng .Chúng ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng Đại từ đại diện thay mặt cho chính họ :Did you dothat? (Bạn đã làm điềuđó?)I”d like to buythese? (Tôi muốn muanhững thứ này?)Which ofthosewould you like? (Bạn thích cái nào trong sốđó?)Did you do ? ( Bạn đã làm điều ? ) I ” d like to buy ? ( Tôi muốn mua ? ) Which ofwould you like ? ( Bạn thích cái nào trong số ? )*

Thatis our house.

II. Tính từ biểu đạt

Chúng cũng hoàn toàn có thể sử dụng những từ miêu tả trước một danh từ. Đây được gọi là tính từ diễn đạt hay tính từ miêu tả .

Tính từ diễn đạt cần phải đồng nghĩa (= cùng dạng) với danh từ.

Ví dụ về tính từ diễn tả:

Thisparty is boring. (Bữa tiệc này thật nhàm chán.(số ít))Thatcity is busy. (Thành phốđólà nơi bận rộn.(số ít))Thesechocolatesare delicious. (Nhữngsô cô lanàythật ngon.(số nhiều))Thoseflowersare beautiful. (Nhữngbông hoakia thậtlà đẹp.(số nhiều))party is boring. ( thật nhàm chán. ( số ít ) ) city is busy. ( Thành phốlà nơi bận rộn. ( số ít ) ) chocolateare delicious. ( sô cô lanàythật ngon. ( số nhiều ) ) flowerare beautiful. ( bông hoakia thậtlà đẹp. ( số nhiều ) )

III. Tóm tắt – Sự khác biệt giữa tính từ diễn tả và đại từ diễn đạt là gì?

Tính từ diễn tả và Đại từ diễn đạt sử dụng cùng một từ.Cách dễ nhất để biết sự khác biệt đó là tính từ diễn tả luôn ở trước danh từ trong khi Đại từ diễn đạt là trước một động từ hoặc một mình.

Xem thêm: Ad Có Nghĩa Là Gì – Giải Đáp Ad Trên Facebook Nghĩa Là Gì

Thisbook is old. (Đâycuốn sách là cũ.(Tính từ diễn tả + Danh từ)).Thisis new. (Đâylà mới.(Đại từ diễn đạt + động từ)).Did you likethat? (Bạn có thíchđiều đókhông?(Đại từ đại diện của chính nó)).book is old. ( cuốn sách là cũ. ( Tính từ diễn đạt + Danh từ ) ). is new. ( là mới. ( Đại từ diễn đạt + động từ ) ). Did you like ? ( Bạn có thíchkhông ? ( Đại từ đại diện thay mặt của chính nó ) ) .Mọi thứ khác là như nhau. Ví dụ, cả Tính từ diễn đạt và Đại từ diễn đạt đều sử dụng từ này ( số ít ) để nói về điều gì đó thân mật với bạn và số nhiều của THIS là THESE. .*

Thisbook is old.

IV. Hiện tại so với quá khứ

Nếu một hành độngnear in time (gần đúng lúc)chúng ta có xu hướng sử dụngthis/ these. Nếu một hành động đãfinished(hoàn thành)hoặctrong quá khứchúng ta sử dụngthat/ those.

Ví dụ:

Thisis a good meal. (Đâylà một bữa ăn ngon.(tại thời điểm ăn)).

Xem thêm:

Thosegirls we met last night were silly. (Nhữngcô gái chúng tôi gặp nhau tối hôm qua thật ngớ ngẩn.(một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ).)

V. This is – Đây là

Biểu thứcThis isthường được sử dụng khi bạn nói chuyện trên điện thoại hoặc giới thiệu mọi người.

is a good meal. (là một bữa ăn ngon.(tại thời điểm ăn)).Xem thêm: Đau Răng Khôn Uống Thuốc Gì Để Giảm Đau ? Đau Răng: Dùng Thuốc Giảm Đau Nào Tốt Nhất girls we met last night were silly. (cô gái chúng tôi gặp nhau tối hôm qua thật ngớ ngẩn.(một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ).)

Ví dụ:

“Hello,this isPeter.” (“Xin chào,đây làPeter.”)Carol,this ismy friend Simon. Simon,this isCarol. (Carol,đây làbạn của tôi Simon.Simon,đây làCarol.)” Hello, Peter. ” ( ” Xin chào, Peter. ” ) Carol, my friend Simon. Simon, Carol. ( Carol, bạn của tôi Simon. Simon, Carol. )

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories