thiếu máu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Điều trị bệnh sốt thỏ có thể gây ra thiếu máu không tái tạo.

The treatment for tularemia can cause aplastic anemia.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể làm gì để giúp bệnh nhân bị thiếu máu?

What can be done to compensate for it?

jw2019

Nếu không chưa trị, nó có thể gây ra thiếu máu cục bộ.

If left untreated it could cause an ischemic stroke.

OpenSubtitles2018. v3

Thiếu máu.

Anaemia.

OpenSubtitles2018. v3

Ảo giác, thiếu máu, nhịp tim chậm.

Hallucinations, anemia, bradycardia,

OpenSubtitles2018. v3

Cụ thể, thực hành đất thoa có nhiều khả năng liên quan với thiếu máu hoặc hemoglobin thấp.

Specifically, practicing geophagy is more likely to be associated with anemia or low hemoglobin.

WikiMatrix

Bác sĩ cũng cố điều trị nguyên nhân tiềm ẩn của chứng thiếu máu này .

Doctors also try to treat the underlying cause of the anemia .

EVBNews

Với kiểu thiếu máu này, anh ta cần ổn định…

With that kind of anemia, he would have needed constant…

OpenSubtitles2018. v3

Không đau nhức, không thiếu máu.

No sores, no anemia.

OpenSubtitles2018. v3

Nguyên nhân gây thiếu máu ?

What causes anemia ?

EVBNews

Cơ thể con người chịu được sự thiếu máu đến mức nào?

How tolerable is it in humans?

jw2019

Có nhiều loại thiếu máu và các phương pháp điều trị cho từng loại cũng không giống nhau .

There are different types of anemia, and treatment varies .

EVBNews

Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ chết vì căn bệnh thiếu máu cục bộ ở tim?

Why are more and more women dying of ischemic heart disease ?

QED

Chẳng hạn, nếu bệnh nhân bị chứng thiếu máu cấp tính thì sao?

For example, what if a patient suffers from acute anemia?

jw2019

là bởi vì tình trạng hẹp động mạch đã gây nên thiếu máu cục bộ

And because of that, this cell won’t be able to help the heart pump properly

QED

Chỉ xét nghiệm máu thì không thể biết chắc là thiếu máu không tái tạo.

Blood tests alone can’t confirm aplastic anemia.

OpenSubtitles2018. v3

(7) Nguyên nhân nào gây ra tình trạng thiếu máu?

(7) What causes anemia?

jw2019

Ở người, các đột biến trong protein ribosome gây ra bệnh thiếu máu Diamond-Blackfan.

In humans, mutations in ribosomal proteins cause Diamond-Blackfan Anemia.

WikiMatrix

(7) Nguyên nhân nào gây ra bệnh thiếu máu?

(7) What causes anemia?

jw2019

Mày sẽ đã chết vì thiếu máu giống như cha của mày.

You would’ve died of anemia just like your father.

OpenSubtitles2018. v3

Những tế bào này sau đó được tiêm vào vùng cơ tim bị thiếu máu .

The cells were then injected into areas of heart muscle that had been starved of blood .

EVBNews

(7) Bệnh thiếu máu bởi đâu?

(7) What causes anemia?

jw2019

Một trong những mạch máu bị hẹp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ

Now if you have stenosis in one of your blood vessels, and it leads to ischemia then the muscles, and let’s just say this a coronary artery here … the muscle cells over here are going to get less oxygen .

QED

là những tế bào gây nên tình trạng thiếu máu hình liềm.

These are sickle cells and these are what cause the condition of sickle cell amenia.

QED

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories