Thành Tiền Tiếng Anh Là Gì, Chữ Thành Tiền Trong Tiếng Anh

Related Articles

Bạn đang xem:

Tham gia ngày 18 Tháng mười hai 2006 Bài viết 11 Được thích 1 Điểm 0

22 Tháng mười hai 2008 #1

Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự toán.

Tham gia ngày 30 Tháng năm 2006 Bài viết 2,632 Được thích 14,430 Điểm 4,418 Nơi ở Ho Chi Minh City, Vietnam

22 Tháng mười hai 2008 #2

Tham gia ngày 3 Tháng bảy 2007 Bài viết 4,947 Được thích 23,146 Điểm 0 Tuổi 52 Nơi ở Dalat

22 Tháng mười hai 2008 #3

Tham gia ngày 2 Tháng một 2008 Bài viết 674 Được thích 1,335 Điểm 0 Nơi ở …..

22 Tháng mười hai 2008 #4

Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự toán.

Nếu là cột Thành tiền (trong hóa đơn) thì bạn dùng Total amount , còn số tiền viết bằng chữ bạn dùng in word nhé!

Tham gia ngày 30 Tháng năm 2006 Bài viết 2,632 Được thích 14,430 Điểm 4,418 Nơi ở Ho Chi Minh City, Vietnam

22 Tháng mười hai 2008 #5

Tham gia ngày 18 Tháng mười hai 2006 Bài viết 11 Được thích 1 Điểm 0

22 Tháng mười hai 2008 #6

Tham gia ngày 4 Tháng mười một 2007 Bài viết 10,395 Được thích 30,651 Điểm 9,718 Tuổi 59 Nơi ở Gò Vấp

22 Tháng mười hai 2008 #7

ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount|

1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00|

2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00|

| | | | | |

| | |Sub Total | | | 4.001,00|

| | |VAT (10%) | | | 400,10|

| | |Grand Total | | | 4.401,10|

Xem thêm:

Tham gia ngày 13 Tháng sáu 2006 Bài viết 4,374 Được thích 9,890 Điểm 2,868 Nơi ở Hà Nội

22 Tháng mười hai 2008 #8

Tham gia ngày 10 Tháng một 2008 Bài viết 70 Được thích 141 Điểm 0

31 Tháng mười hai 2008 #9

ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount|

1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00|

2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00|

| | | | | |

| | |Sub Total | | | 4.001,00|

| | |VAT (10%) | | | 400,10|

| | |Grand Total | | | 4.401,10|

Tham gia ngày 4 Tháng mười một 2007 Bài viết 10,395 Được thích 30,651 Điểm 9,718 Tuổi 59 Nơi ở Gò Vấp

31 Tháng mười hai 2008 #10

Tham gia ngày 8 Tháng tám 2010 Bài viết 394 Được thích 1,004 Điểm 1,018

Tham gia ngày 29 Tháng tư 2011 Bài viết 207 Được thích 104 Điểm 368

Tiếng Việt “nếu có” dịch sang tiếng Anh có khi là là “if any”, có khi là “if available”, có khi là “if you have”. Tuỳ từng ngữ cảnh.

Ví dụ 1: You should take your ID card and other documents, if any, with you to show that you was born in Vinh city”.

Ví dụ 2: You should give your name, address in Alberta, telephone number, fax number, if any, and if available, an email address .

Tham gia ngày 12 Tháng bảy 2018 Bài viết 1 Được thích 0 Điểm 0 Tuổi 24

Facebook Twitter Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Chia sẻ Link

Trang chủ Ngoại ngữ English – Vietnamese Excel translation Ngoại ngữ English – Vietnamese Excel translation

Nội quy diễn đàn Chính sách bảo mật Trợ giúp Trang chủ RSS

Xem thêm:

Website này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang này, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận website sử dụng cookies.

Chuyên mục:

Bạn đang xem: Thành tiền tiếng anh là gì Tham gia ngày 18 Tháng mười hai 2006 Bài viết 11 Được thích 1 Điểm 022 Tháng mười hai 2008 #1Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự toán.Tham gia ngày 30 Tháng năm 2006 Bài viết 2,632 Được thích 14,430 Điểm 4,418 Nơi ở Ho Chi Minh City, Vietnam22 Tháng mười hai 2008 #2Tham gia ngày 3 Tháng bảy 2007 Bài viết 4,947 Được thích 23,146 Điểm 0 Tuổi 52 Nơi ở Dalat22 Tháng mười hai 2008 #3Tham gia ngày 2 Tháng một 2008 Bài viết 674 Được thích 1,335 Điểm 0 Nơi ở …..22 Tháng mười hai 2008 #4Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự toán.Nếu là cột Thành tiền (trong hóa đơn) thì bạn dùng, còn số tiền viết bằng chữ bạn dùngnhé!Tham gia ngày 30 Tháng năm 2006 Bài viết 2,632 Được thích 14,430 Điểm 4,418 Nơi ở Ho Chi Minh City, Vietnam22 Tháng mười hai 2008 #5Tham gia ngày 18 Tháng mười hai 2006 Bài viết 11 Được thích 1 Điểm 022 Tháng mười hai 2008 #6Tham gia ngày 4 Tháng mười một 2007 Bài viết 10,395 Được thích 30,651 Điểm 9,718 Tuổi 59 Nơi ở Gò Vấp22 Tháng mười hai 2008 #7ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount| 1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00| 2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00| | | | | | | | | |Sub Total | | | 4.001,00| | | |VAT (10%) | | | 400,10| | | |Grand Total | | | 4.401,10|Xem thêm: Renewal Là Gì Tham gia ngày 13 Tháng sáu 2006 Bài viết 4,374 Được thích 9,890 Điểm 2,868 Nơi ở Hà Nội22 Tháng mười hai 2008 #8Tham gia ngày 10 Tháng một 2008 Bài viết 70 Được thích 141 Điểm 031 Tháng mười hai 2008 #9ID Number| Items| Description| Units||Unit Price| Amount| 1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00| 2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00| | | | | | | | | |Sub Total | | | 4.001,00| | | |VAT (10%) | | | 400,10| | | |Grand Total | | | 4.401,10|Tham gia ngày 4 Tháng mười một 2007 Bài viết 10,395 Được thích 30,651 Điểm 9,718 Tuổi 59 Nơi ở Gò Vấp31 Tháng mười hai 2008 #10Tham gia ngày 8 Tháng tám 2010 Bài viết 394 Được thích 1,004 Điểm 1,018Tham gia ngày 29 Tháng tư 2011 Bài viết 207 Được thích 104 Điểm 368Tiếng Việt “nếu có” dịch sang tiếng Anh có khi là là “if any”, có khi là “if available”, có khi là “if you have”. Tuỳ từng ngữ cảnh. Ví dụ 1: You should take your ID card and other documents, if any, with you to show that you was born in Vinh city”. Ví dụ 2: You should give your name, address in Alberta, telephone number, fax number, if any, and if available, an email address .Tham gia ngày 12 Tháng bảy 2018 Bài viết 1 Được thích 0 Điểm 0 Tuổi 24Facebook Twitter Reddit Pinterest Tumblr WhatsApp Email Chia sẻ LinkTrang chủ Ngoại ngữ English – Vietnamese Excel translation Ngoại ngữ English – Vietnamese Excel translationNội quy diễn đàn Chính sách bảo mật Trợ giúp Trang chủ RSSXem thêm: Inductive Là Gì – Nghĩa Của Từ Inductive Website này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang này, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận website sử dụng cookies.Chuyên mục: Hỏi Đáp

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories