Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Related Articles

” Thành phố trực thuộc trung ương ” đổi hướng tới đây. Đối với những định nghĩa khác, xem Thành phố trực thuộc trung ương ( xu thế )

Thành phố trực thuộc trung ương là một loại hình đơn vị hành chính cấp tỉnh của Việt Nam. Đây là các thành phố nằm dưới sự quản lý của trung ương, khác với các thành phố thuộc tỉnh nằm dưới sự quản lý của tỉnh, chỉ tương đương cấp huyện.

Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam) trên bản đồ Việt NamThành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam)Thành phố trực thuộc trung ương (Việt Nam) Red pog.svg Vị trí địa lý các thành phố trực thuộc trung ươngThành phố trực thuộc trung ương là những đô thị loại đặc biệt quan trọng hoặc đô thị loại I, và được xác lập là những đô thị TT cấp vương quốc. Đây là những thành phố lớn, có nền kinh tế tài chính tăng trưởng, là khu vực quan trọng về quân sự chiến lược, chính trị, văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính, xã hội là động lực tăng trưởng cho cả vương quốc chứ không còn nằm bó hẹp trong một tỉnh, hay một vùng ( liên tỉnh ) nữa. Các thành phố này có hạ tầng và khoa học công nghệ tiên tiến tăng trưởng, có nhiều cơ sở giáo dục bậc cao, dân cư đông, thuận tiện về giao thông vận tải vận tải đường bộ .

Dưới thành phố trực thuộc trung ương có các đơn vị hành chính cấp huyện gồm huyện tại vùng nông thôn và quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương tại vùng đô thị.

Hiện nay, thủ đô hà nội TP. Hà Nội là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất có thị xã trực thuộc ( thị xã Sơn Tây ). Trước đây, Kiến An và Đồ Sơn cũng đã từng là hai thị xã trực thuộc thành phố Hải Phòng Đất Cảng, nhưng nay đã trở thành những Q. của TP. Hải Phòng .Ngày 1 tháng 1 năm 2021, thành phố Quận Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương tiên phong được xây dựng tại Nước Ta. [ 1 ]

Quy định trong pháp luật[sửa|sửa mã nguồn]

Cấp hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

  • Trong Hiến pháp 2013, Chương IX: Chính quyền địa phương[2], Khoản 1 Điều 110 có viết:

1. Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được phân định như sau:

Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương;

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành phường và xã; quận chia thành phường.

Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

  • Trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015[3] (sửa đổi, bổ sung 2019[4]), quy định tại Điều 2: Đơn vị hành chính, Chương I: Những quy định chung:

Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

1. Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

2. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện);

3. Xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã);

4. Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Như vậy, thành phố trực thuộc trung ương nằm ở cấp hành chính thứ nhất trong 3 cấp hành chính ( cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ) của Nước Ta .

Tiêu chuẩn của đơn vị chức năng hành chính[sửa|sửa mã nguồn]

Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13[5] của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2016, tại Điều 4, Mục 2: Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị, Chương I: Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính thì một thành phố trực thuộc trung ương cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc trung ương

1. Quy mô dân số từ 1.500.000 người trở lên.

2. Diện tích tự nhiên từ 1.500 km² trở lên.

3. Đơn vị hành chính trực thuộc:

a) Số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc có từ 11 đơn vị trở lên;

b) Tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên.

4. Đã được công nhận là đô thị loại đặc biệt hoặc loại I; hoặc khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại đặc biệt hoặc loại I.

5. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Các thành phố trực thuộc trung ương[sửa|sửa mã nguồn]

Hiện nay Nước Ta có 5 thành phố trực thuộc trung ương .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories