Tam Bảo là gì?

Related Articles

Câu hỏi hoàn toàn có thể coi là không đáng hỏi với những ai đã từng đến chùa nghe Kinh, lễ Phật, nhưng lại rất thiết thực với những ai mới lần đầu bước chân đến chốn thiền môn .>> Kiến thức Hơn thế nữa, ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã có được những hiểu biết về Tam bảo, thì sự hiểu biết đó của bạn đôi lúc cũng hoàn toàn có thể là chưa được trọn vẹn toàn vẹn, do tại trong Phật giáo có nhiều cách lý giải khác nhau – nhưng không hề xích míc nhau – về yếu tố này, tùy theo từng đối tượng người dùng tu tập.

Trước hết, Tam bảo được hiểu là “ba ngôi báu”, và được kể ra bao gồm Phật, Pháp và Tăng.

Tam bảo với Phật là “ngôi báu thứ nhất”, hay Phật bảo, là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này.

Tam bảo với Phật là “ngôi báu thứ nhất”, hay Phật bảo, là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này.

Trụ thế Tam bảo

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy y Tam bảoĐức Phật là một nhân vật lịch sử vẻ vang có thật đã sống cách đây hơn 25 thế kỷ. Với tên gọi là Thích Ca Mâu Ni, là thái tử con vua Tịnh Phạn, thuộc dòng họ Thích Ca. Sự sinh ra của Ngài cũng chính là sự khai sinhcủa Phật giáo, chính bới Ngài là người tiên phong đã giác ngộ và truyền dạy những giáo pháp mà lúc bấy giờ tất cả chúng ta gọi là Pháp hay là Phật pháp. Hàng ngàn người đã tin theo giáo pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy, họ đã rời bỏ đời sống mái ấm gia đình để theo Ngài tu tập trong một tập thể gọi là Tăng già, hay Tăng đoàn. Như vậy, tất cả chúng ta có Tam bảo với Phật là “ ngôi báu thứ nhất ”, hay Phật bảo, là đấng giác ngộ tiên phong, người đã tìm ra chân lý và chiêu thức tu tập để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ và xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc sống này. Chính từ ý nghĩa đó mà đức Thích Ca Mâu Ni được tôn xưng là Phật, bởi danh từ này vốn là do người Nước Trung Hoa phiên âm từ tiếng Phạn là Buddha, có nghĩa là “ bậc giác ngộ ”. Khi Phật giáo lần tiên phong gia nhập Nước Ta trực tiếp từ Ấn Độ vào khoảng chừng đầu Công nguyên, người Việt đã phiên âm tên tuổi này là Bụt. Vì thế, theo cách gọi của người Việt thì Bụt cũng chính là Phật, mặc dầu ảnh hưởng tác động truyền kiếp và rộng khắp của tầm cỡ chữ Hán đã làm cho tên tuổi Phật ngày này trở thành thông dụng hơn. Chân lý giác ngộ và giải pháp tu tập do Đức Phật truyền dạy được gọi là Pháp. Pháp là phương tiện đi lại để tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thực hành thực tế theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát giống như Đức Phật. Ngoài giáo pháp của Đức Phật, không còn có chiêu thức nào khác hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta đạt đến sự giải thoát rốt ráo, vì vậy mà Pháp được tôn xưng là “ ngôi báu thứ hai ”, hay Pháp bảo. Pháp là phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát giống như Đức Phật.

Pháp là phương tiện để chúng ta có thể thực hành theo đúng và đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát giống như Đức Phật.

Nên hiểu đúng về Ban Tam Bảo trong chùa ViệtNhững người rời bỏ đời sống mái ấm gia đình để dành trọn cuộc sống thực hành thực tế theo giáo pháp của Đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi là chư Tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một tập thể gọi là Tăng già ( do tiếng Phạn là Sangha ) hay Tăng đoàn. Trong sự tu tập của tự thân mình, chư Tăng cũng nêu gương sáng về việc làm đúng theo lời Phật dạy và truyền dạy những điều đó cho nhiều người khác nữa. Vì vậy, những Ngài được tôn xưng là “ ngôi báu thứ ba ”, hay là Tăng bảo. Tam bảo theo nghĩa như trên là rất đơn cử, hoàn toàn có thể thấy nghe nhận ra bằng tri giác thường thì, và trong Phật học gọi khái niệm này là “ Trụ thế Tam bảo ”. Tam bảo đã khởi đầu hiện hữu một cách đơn cử trên toàn cầu từ cách đây hơn 25 thế kỷ. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau 49 năm hoằng hóa trên khắp nước Ấn Độ, sau cuối cũng đã nhập Niết bàn, không còn nhìn thấy được trong cõi đời này nữa, và do đó mà hình thức tiếp nối đuôi nhau của Phật bảo là ngọc xá lợi Phật để lại được mọi người thờ kính, là hình tượng, tranh vẽ của Phật được tôn trí trong những chùa, hoặc được Phật tử thờ tại gia … Bởi vì khi nhìn thấy và thờ kính những hình tượng này, tất cả chúng ta sẽ nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng và truyền dạy giáo pháp dẫn đến sự giác ngộ. Những người rời bỏ đời sống gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi là chư Tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một tập thể gọi là Tăng già (do tiếng Phạn là Sangha) hay Tăng đoàn.

Những người rời bỏ đời sống gia đình để dành trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ, được gọi là chư Tăng. Các vị này cùng nhau tu tập trong một tập thể gọi là Tăng già (do tiếng Phạn là Sangha) hay Tăng đoàn.

Ý nghĩa của việc dâng hoa cúng dường Tam bảo là gì?Về Pháp bảo, khi Đức Phật đã nhập Niết bàn thì không ai bảo vệ hoàn toàn có thể lưu truyền được tổng thể những lời Ngài đã truyền dạy, mặc dầu mỗi vị đệ tử của Ngài hoàn toàn có thể nhớ được rất nhiều. Vì thế, sau đó một thời hạn chư Tăng đã cùng nhau họp lại để ghi chép toàn bộ những gì Đức Phật thuyết giảng mà họ còn nhớ được. Sự ghi chép tập thể này được gọi là “ kết tập tầm cỡ ”, và là cơ sở tiên phong để hình thành Tam tạng tầm cỡ của Phật giáo, thường được biết nhiều hơn với tên gọi là Đại tạng kinh, gồm có Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. Như vậy, sau hơn 25 thế kỷ, cho đến nay Pháp bảo vẫn được lưu truyền với dạng đơn cử là Đại tạng kinh Phật giáo .

Về Tăng bảo, tất cả chúng ta có sự truyền thừa tiếp nối đuôi nhau trong suốt hơn 25 thế kỷ qua giữa những thế hệ chư Tăng, và Tăng đoàn thời nay là sự tiếp nối đuôi nhau của Tăng đoàn từ thời Đức Phật còn tại thế, gồm có những người xuất gia dành trọn cuộc sống cho mục tiêu tu tập và truyền dạy giáo pháp của Đức Phật. Đó là ý nghĩa của Trụ thế Tam bảo. Tuy nhiên, Đức Phật từng nói Ngài không phải vị Phật duy nhất đạt đến sự giác ngộ. Trong dòng thời hạn từ vô thủy đến nay, số lượng 25 thế kỷ mà tất cả chúng ta được biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa biển khơi. Và do đó, Đức Phật dạy rằng trong quá khứ trước Ngài đã có vô số chư Phật, những người đạt đến sự giác ngộ trọn vẹn như Ngài. Và trong tương lai lâu xa, chắc như đinh sẽ còn có vô số những người tu tập theo đúng giáo pháp và giác ngộ thành Phật. Mặt khác, Đức Phật cũng dạy rằng không phải chỉ có riêng một cõi quốc tế Ta bà này là nơi ta đang sống, mà nếu tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đi thật xa về phương đông, phương tây … cho đến mười phương trong khoảng trống, tất cả chúng ta sẽ còn gặp vô số những cõi thế giới khác nữa. Những cõi quốc tế ấy cũng có vô số những vị Phật đã và đang thuyết giảng giáo pháp. Đức Phật từng nói Ngài không phải vị Phật duy nhất đạt đến sự giác ngộ. Trong dòng thời gian từ vô thủy đến nay, con số 25 thế kỷ mà chúng ta được biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa biển khơi.

Đức Phật từng nói Ngài không phải vị Phật duy nhất đạt đến sự giác ngộ. Trong dòng thời gian từ vô thủy đến nay, con số 25 thế kỷ mà chúng ta được biết chỉ là một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa biển khơi.

Như vậy, Phật bảo không chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tất cả chúng ta được biết, mà còn là gồm có tất thảy chư Phật trong mười phương ba đời, những vị trọn vẹn giác ngộ và giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc của trần gian. Và toàn bộ những giáo pháp do chư Phật truyền dạy đều được tôn xưng là Pháp bảo, toàn bộ những vị tu tập theo giáo pháp xuất thế của chư Phật và đạt được sự giải thoát khỏi mọi ràng buộc của đời sống thế tục đều được tôn xưng là Tăng bảo.

Xuất thế Tam bảo

Phật tử Lá Bồ Đề hành hương cúng dường Tam BảoĐức Phật cũng là một con người, nhưng là một con người đã trọn vẹn giác ngộ. Và do đó, Ngài dạy rằng toàn bộ chúng sinh đều hoàn toàn có thể tu tập để đạt đến sự giác ngộ như Ngài. Hay mỗi chúng sinh đều sẵn có Phật tính, chỉ vì không chịu tu tập theo đúng chánh pháp nên không hề đạt đến giác ngộ. Phật tính hay năng lực giác ngộ của mỗi chúng sinh và của chư Phật đều là bình đẳng như nhau không sai khác, nên gọi đây là Đồng thể Phật bảo. Các Pháp cũng hoàn toàn có thể tính bình đẳng như nhau không sai khác, đều là Pháp giải thoát, chỉ do chúng sinh mê muội không nhận ra thực tính của muôn pháp nên mới phải dựng bày những phương tiện đi lại tu tập để đối trị, theo ý nghĩa này mà gọi là Đồng thể Pháp bảo. Phật và chúng sinh vốn đã đồng một thể tính giác ngộ, nên cũng đều sẵn có thực chất hòa hợp thanh tịnh như Tăng già, do đây mà gọi là Đồng thể Tăng bảo. Đồng thể Tam bảo là nền tảng cơ bản để toàn bộ chúng sinh đều hoàn toàn có thể phát tâm tu tập theo chánh đạo và đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Vì thế, người phát tâm tu tập trước hết phải tự tin vào thể tính thanh tịnh sáng suốt vốn có, hay nói khác đi là năng lực hoàn toàn có thể tu chứng thành Phật của chính mình. Theo ý nghĩa này mà nói thì đây cũng gọi là Tự tính Phật. Quá trình tu tập luôn nhận rõ được thực tính của những pháp, thấy toàn bộ pháp đều là pháp giải thoát, nên gọi là Tự tính Pháp. Bản thân mình dù chưa tu chưa chứng vẫn biết là sẵn có hạt giống Bồ đề, sẵn có tự tính thanh tịnh, cũng đồng với chư tăng, nên gọi là Tự tính Tăng. Tự tính Tam bảo là nhận thức thiết yếu để xác lập niềm tin và ý chí tu tập đạt đến giải thoát. Đồng thể Tam bảo là nền tảng căn bản để tất cả chúng sinh đều có thể phát tâm tu tập theo chánh đạo và đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Vì thế, người phát tâm tu tập trước hết phải tự tin vào thể tính thanh tịnh sáng suốt vốn có, hay nói khác đi là khả năng có thể tu chứng thành Phật của chính mình.

Đồng thể Tam bảo là nền tảng căn bản để tất cả chúng sinh đều có thể phát tâm tu tập theo chánh đạo và đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Vì thế, người phát tâm tu tập trước hết phải tự tin vào thể tính thanh tịnh sáng suốt vốn có, hay nói khác đi là khả năng có thể tu chứng thành Phật của chính mình.

Khóa tu Báo ơn tại chùa Tam BảoVì vậy, người đến chùa tìm hiểu và khám phá về Tam bảo thì trước hết phải hiểu đúng và không thiếu về Trụ thế Tam bảo. Sau đó, khi niềm tin đã vững chãi mới hoàn toàn có thể hiểu rõ được ý nghĩa Xuất thế Tam bảo, bởi khái niệm này chỉ hoàn toàn có thể lấy đức tin và trí tuệ mà nhận hiểu, chứ không hề dùng những giác quan thường thì để thấy nghe phân biệt. Còn khái niệm Đồng thể Tam bảo hay Tự tính Tam bảo lại chỉ hoàn toàn có thể thực sự nhận hiểu được trải qua sự hành trì trong thực tiễn, sự thực hành, thưởng thức những giáo pháp do Phật truyền dạy. Nếu người không có sự hành trì thực tiễn, khi nghe nói đến khái niệm này sẽ cảm thấy rất là trừu tượng, khó chớp lấy. Ngày nay không ít người vì muốn tỏ rõ sự uyên bác, học nhiều hiểu rộng của mình mà nêu lên tổng thể những khái niệm này, nhưng kèm theo đó lại không hiểu được rằng mỗi một khái niệm chỉ thích hợp với một mức độ hiểu biết, lòng tin và sự hành trì thực tiễn. Khi hiểu được điều này, tất cả chúng ta sẽ thấy là tuy có những khái niệm khác nhau nhưng lại trọn vẹn không có gì xích míc mà chỉ là sự lan rộng ra cho tương thích với từng trình độ đảm nhiệm khác nhau mà thôi. Hình tượng thiêng liêng của chư Phật có thể giúp chúng ta hướng về để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, nên chúng ta tôn xưng đó là Phật bảo.

Hình tượng thiêng liêng của chư Phật có thể giúp chúng ta hướng về để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, nên chúng ta tôn xưng đó là Phật bảo.

Vẻ đẹp rạng ngời của Thần tượng Bolero quy y Tam bảoTrong trong thực tiễn, mỗi tất cả chúng ta đều hoàn toàn có thể tự mình nhận thức được ý nghĩa của Tam bảo qua sự tiếp xúc với Phật giáo. Khi tất cả chúng ta về chùa dâng hương cúng Phật, tất cả chúng ta đem hết sự tôn kính trong tâm hồn để lễ lạy trước điện Phật. Sự thành tâm thành ý đó giúp cho ta cảm nhận được một sự giao cảm thiêng liêng với chư Phật, làm cho tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng, thư thái, và ngay trong lúc ấy được thoát khỏi mọi sự hệ lụy, trói buộc của đời sống trần tục. Hình tượng thiêng liêng của chư Phật hoàn toàn có thể giúp tất cả chúng ta hướng về để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, nên tất cả chúng ta tôn xưng đó là Phật bảo. Bên cạnh đó, khi tất cả chúng ta được nghe hiểu giáo pháp của Phật, trải qua tầm cỡ và sự truyền dạy của chư tăng, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể có được một nhận thức đúng đắn hơn về đời sống, và biết được là có những phương pháp để đạt đến sự an nhàn, niềm hạnh phúc chân thực trong đời sống. Khi tất cả chúng ta thực hành thực tế theo đúng những phương pháp đó, tất cả chúng ta đạt được những giá trị ý thức cao quý, làm biến hóa đời sống của tất cả chúng ta theo hướng tốt đẹp hơn, triển khai xong hơn. Do những hiệu quả quý giá này có được từ việc thực hành thực tế theo giáo pháp, nên tất cả chúng ta tôn xưng đó là Pháp bảo. Mặt khác, ý nghĩa của tầm cỡ và lời dạy của chư tăng dù sao cũng chỉ mang đặc thù kim chỉ nan, nên sự diễn giải và thực hành thực tế theo đó tất yếu phải có phần khó khăn vất vả và nhiều lúc hoàn toàn có thể bị xô lệch. Vì thế mà tất cả chúng ta thường phải nhìn vào đời sống của chư tăng như một sự minh họa sôi động cho những gì học được từ giáo lý. Nhờ có chư tăng, tất cả chúng ta thuận tiện phát khởi niềm tin can đảm và mạnh mẽ vào giáo pháp, vì thấy rằng những vị đã thực hành thực tế theo đó và đã đạt được sự an nhàn, giải thoát. Hơn thế nữa, bằng vào sự thực hành, chư tăng còn có năng lực dẫn dắt, giúp ta xử lý những vướng mắc, những điều khó hiểu trong giáo lý. Do vai trò dẫn dắt lớn lao và đáng tôn kính như vậy, tất cả chúng ta tôn xưng đó là Tăng bảo.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories