tack tiếng Anh là gì?

Related Articles

tack tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng tack trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ tack tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm tack tiếng Anh

tack

(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ tack

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

tack tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ tack trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ tack tiếng Anh nghĩa là gì.

tack /tæk/

* danh từ

– đồ ăn

– đinh đầu bẹt; đinh bấm

– đường khâu lược

– (hàng hải) dây néo góc buồm

– (hàng hải) đường chạy (của thuyền buồm dựa theo chiều gió)

– (nghĩa bóng) đường lối, chính sách, chiến thuật ((thường) là khác với đường lối chính sách, chiến thuật trước đó)

=on the right tack+ theo đường lối đúng

!to come down to brass tacks

– (xem) brass

* ngoại động từ

– đóng bằng đinh đầu bẹt, đóng bằng đinh bấm

=to tack the carpet down+ đóng thấm thảm vào sàn nhà

– khâu lược, đính tạm

– (hàng hải) đôi đường chạy, trở buồm (của thuyền)

* nội động từ

– trở buồm để lợi gió (thuyền buồm)

– thay đổi đường lối, thay đổi chính sách

Thuật ngữ liên quan tới tack

Tóm lại nội dung ý nghĩa của tack trong tiếng Anh

tack có nghĩa là: tack /tæk/* danh từ- đồ ăn- đinh đầu bẹt; đinh bấm- đường khâu lược- (hàng hải) dây néo góc buồm- (hàng hải) đường chạy (của thuyền buồm dựa theo chiều gió)- (nghĩa bóng) đường lối, chính sách, chiến thuật ((thường) là khác với đường lối chính sách, chiến thuật trước đó)=on the right tack+ theo đường lối đúng!to come down to brass tacks- (xem) brass* ngoại động từ- đóng bằng đinh đầu bẹt, đóng bằng đinh bấm=to tack the carpet down+ đóng thấm thảm vào sàn nhà- khâu lược, đính tạm- (hàng hải) đôi đường chạy, trở buồm (của thuyền)* nội động từ- trở buồm để lợi gió (thuyền buồm)- thay đổi đường lối, thay đổi chính sách

Đây là cách dùng tack tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ tack tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

tack /tæk/* danh từ- đồ ăn- đinh đầu bẹt tiếng Anh là gì?

đinh bấm- đường khâu lược- (hàng hải) dây néo góc buồm- (hàng hải) đường chạy (của thuyền buồm dựa theo chiều gió)- (nghĩa bóng) đường lối tiếng Anh là gì?

chính sách tiếng Anh là gì?

chiến thuật ((thường) là khác với đường lối chính sách tiếng Anh là gì?

chiến thuật trước đó)=on the right tack+ theo đường lối đúng!to come down to brass tacks- (xem) brass* ngoại động từ- đóng bằng đinh đầu bẹt tiếng Anh là gì?

đóng bằng đinh bấm=to tack the carpet down+ đóng thấm thảm vào sàn nhà- khâu lược tiếng Anh là gì?

đính tạm- (hàng hải) đôi đường chạy tiếng Anh là gì?

trở buồm (của thuyền)* nội động từ- trở buồm để lợi gió (thuyền buồm)- thay đổi đường lối tiếng Anh là gì?

thay đổi chính sách

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories