sự thèm ăn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Related Articles

Là ghê tởm trong ngon miệng của mình, trong hương vị confounds sự thèm ăn:

Is loathsome in his own deliciousness, And in the taste confounds the appetite:

QED

Những trái này từ lâu đã được dùng để làm tăng sự thèm ăn của người ta.

These berries have long been used to stimulate appetite.

jw2019

Nó giải thích xu hướng đổ lỗi sự thèm ăn của hắn cho thế lực bên ngoài.

That explains his drive to blame his appetite on an outside force.

OpenSubtitles2018. v3

Từ tuổi 13, Domery đã có sự thèm ăn bất thường.

From the age of 13, Domery had an unusually large appetite.

WikiMatrix

” Đó là may mắn cho ngươi that tha thực phẩm cũng như sự thèm ăn.

” It’s lucky for thee that tha’s got victuals as well as appetite.

QED

Nếu chúng ta dạy chúng cách giải quyết sự thèm ăn của mình thay vì lo lắng về nó ?

What if we taught them to work with their appetite instead of fearing it?

ted2019

Paasikivi đã cho thấy sự thèm ăn đầu tiên, và là học sinh giỏi nhất trong lớp của mình.

Paasikivi exhibited an early appetite for reading, and was the best pupil in his class.

WikiMatrix

Stress mãn tính có thể dẫn đến mất trí nhớ, ảnh hưởng đến cảm nhận không gian và làm giảm sự thèm ăn.

Chronic stress can lead to memory loss, damage spatial recognition and produce a decreased drive of eating.

WikiMatrix

Lưỡi nó luôn lè ra vì hàm dưới ngắn và không có răng, nhưng sự thèm ăn của nó không bị ảnh hưởng.

Her tongue always hangs out because of her short lower jaw and toothlessness, but her appetite is unaffected.

WikiMatrix

(Châm-ngôn 16:26) Sa-lô-môn nói rằng sự thèm ăn có thể “giúp làm việc cho người” vì sự đói “thúc giục người”.

(Proverbs 16:26) Solomon is saying that a worker’s desire for food ‘can work hard for him’ because his hunger ‘presses him,’ or motivates him.

jw2019

Được goi là ” người lười nhất Elmore ” kể từ năm 1983, ông đã có một sự thèm ăn lớn và là một người ăn tham ăn.

He has been “the laziest person in Elmore” for 13 years and has a large appetite and is a voracious eater.

WikiMatrix

Nhiều nghiên cứu khác cho thấy 5-HTP cũng có thể có tác dụng tốt trong việc kiểm soát sự thèm ăn và làm giảm đau .

Other studies show that 5-HTP may be useful in controlling appetite and pain .

EVBNews

Khi ngủ đông, một hormone đặc biệt, leptin, được sinh ra, đi vào các hệ thống của gấu đen, để ngăn chặn sự thèm ăn.

A special hormone, leptin, is released into the bear’s systems to suppress appetite.

WikiMatrix

Tôi đã không chọn này đói cụ thể hoặc rằng sự thèm ăn cụ thể, và vì vậy, khi tôi hành động để đáp ứng nó

I didn’t choose this particular hunger or that particular appetite, and so when I act to satisfy it

QED

Sự thèm ăn do đói dường như là ham muốn mạnh mẽ nhất mà Sa-tan có thể lợi dụng để cám dỗ Chúa Giê-su vào lúc đó.

Hunger, which naturally arouses a yearning for food, seemed to be the strongest physical desire to use in tempting Jesus in this instance.

jw2019

Đây là cách thời gian, ví dụ, giấc ngủ / thức tỉnh, nhiệt độ cơ thể, khát, và sự thèm ăn được điều khiển đồng bộ bằng đồng hồ sinh học.

This is how the timing of, for example, sleep/wake, body temperature, thirst, and appetite are coordinately controlled by the biological clock.

WikiMatrix

Ngoài buồn ngủ quá mức sau giấc ngủ dài, Gregor trong thực tế, cảm thấy khá tốt và thậm chí đã có một sự thèm ăn thực sự mạnh mẽ.

Apart from a really excessive drowsiness after the long sleep, Gregor in fact felt quite well and even had a really strong appetite.

QED

Việc xác định gen đột biến trong ob đã dẫn tới việc phát hiện ra hooc-môn heptit, điều này rất quan trọng trong việc kiểm soát sự thèm ăn của con người.

Identification of the gene mutated in ob led to the discovery of the hormone leptin, which is important in the control of appetite.

WikiMatrix

Chẳng hạn, những loại thuốc giảm cân có thể giảm đi sự thèm ăn một thời gian, nhưng sau đó cơ thể nhanh chóng thích nghi với thuốc và bạn thèm ăn trở lại.

For example, diet pills may curb your appetite for a while; but the body quickly adjusts to them, and your appetite returns.

jw2019

Chúng ta liên tưởng đến câu nói của Shakespeare: “Tình-cảm của chúng ta giống như sự thèm ăn của một người bệnh, cứ thúc đẩy người ăn những chất làm bệnh nặng thêm”.

It calls to mind a line from Shakespeare: “Your affections are a sick man’s appetite, who desires most that which would increase his evil.”

jw2019

Mặc dù mỗi tham dự viên đang đói và cho biết là muốn ăn thức ăn đó nhưng sự thèm ăn của họ bị tác động mạnh bởi việc thay đổi ánh đèn trong phòng.

Though each of the participants was hungry and expressed a desire to eat the food, their appetites were affected dramatically by changing the lighting in the room.

LDS

Các lý do được đưa ra về mối liên hệ trên gồm việc hoàn toàn dành nhiều thời gian để ăn và những thay đổi đối với hóc – môn ảnh hưởng đến sự thèm ăn .

Suggested reasons for the link include simply having more time to eat and changes to hormones affecting appetite .

EVBNews

Môn thể thao đào mồi là gần bằng đánh bắt cá, khi sự thèm ăn của một người không quá quan tâm, và điều này có thể có tất cả cho chính mình ngày hôm nay.

The sport of digging the bait is nearly equal to that of catching the fish, when one’s appetite is not too keen; and this you may have all to yourself today.

QED

Tanaka đã ghi nhận sự thèm ăn mạnh mẽ và thích đồ ngọt, cộng với uống ba lon một ngày cà phê đóng hộp, các đồ uống có ga, và nhiều đồ uống dinh dưỡng khác nhau..

Tanaka has credited a strong appetite and her liking sweets, plus drinking three cans a day of canned coffee, carbonated drinks, and various nutritional drinks.

WikiMatrix

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories