Sự khác biệt giữa PDCA và PDSA

Related Articles

PDCA và PDA là hai kỹ thuật nâng cấp cải tiến được ử dụng thoáng rộng để mang lại những nâng cấp cải tiến quá trình. Các giải pháp này được gọi là Plan-Do-Check-Act ( PDCA ) và

Sự khác biệt chính – PDCA và PDSA

 

PDCA và PDSA là hai kỹ thuật cải tiến được sử dụng rộng rãi để mang lại những cải tiến quy trình. Các phương pháp này được gọi là Plan-Do-Check-Act (PDCA) và Plan-Do-Study-Act (PDSA) và rất phù hợp cho nhiều dự án cải tiến. PDSA là sự phát triển từ PDCA và sự khác biệt chính giữa PDCA và PDSA là PDCA là một mô hình bốn giai đoạn lặp đi lặp lại (Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động) được sử dụng để đạt được sự cải tiến liên tục trong quản lý quy trình kinh doanh trong khi PDSA bao gồm các giai đoạn lặp đi lặp lại của Kế hoạch, Thực hiện, Nghiên cứu và Hành động. Cả hai khái niệm đều được giới thiệu bởi Tiến sĩ Edward Deming.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính

2. PDCA là gì

3. PDSA là gì

4. So sánh song song – PDCA và PDSA

5. Tóm tắt

PDCA là gì?

PDCA là một quy mô bốn quá trình lặp đi lặp lại ( Kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và Hành động ) được sử dụng để đạt được sự nâng cấp cải tiến liên tục trong quản trị tiến trình kinh doanh thương mại và được ra mắt bởi Dr. Edward Deming vào năm 1950. Các quá trình trong PDCA là cơ sở cho TQM ( Quản lý chất lượng tổng lực ) và tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. Mô hình này được tiến hành thoáng đãng và thành công xuất sắc trong nhiều nghành kinh doanh thương mại gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở quản trị sản xuất, quản trị chuỗi đáp ứng, quản trị dự án Bất Động Sản và quản trị nguồn nhân lực .

Các yếu tố sau đây cần được xem xét trong từng quá trình .

Kế hoạch

Đây là bước khởi đầu của quy trình và những người ra quyết định hành động nên thực thi những ý tưởng sáng tạo ​ ​ thiết yếu để hiểu thực chất của sự kém hiệu suất cao hiện tại trong quy trình và tại sao những biến hóa cần được thực thi. Trong quá trình này, cũng cần đặt ra những câu hỏi như cách tốt nhất để mang lại sự biến hóa là gì và ngân sách và quyền lợi của việc thực thi điều này là gì .

Làm

Đây là giai đoạn thực hiện các cải tiến theo kế hoạch. Sự hỗ trợ của những nhân viên bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi là rất quan trọng, do đó, trước tiên họ cần được thông báo rõ ràng về những thay đổi và lý do được thực hiện. Sau đó, các thay đổi có thể được thực hiện theo kế hoạch. Nếu bất kỳ loại phản kháng nào từ nhân viên phát triển ngay cả sau khi giao tiếp đúng cách, thì những người ra quyết định sẽ có thể thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp.

Kiểm tra

Trong tiến trình Kiểm tra, những người ra quyết định hành động nhìn nhận xem liệu hiệu quả dự kiến ​ ​ đã đạt được hay chưa. Để ‘ kiểm tra ’, tác dụng trong thực tiễn phải được so sánh với tác dụng mong đợi .

Hành động

Quy trình cho tiến trình Hành động nhờ vào vào những phát hiện trong quá trình Kiểm tra. Nếu tiến trình Kiểm tra chứng tỏ rằng những nâng cấp cải tiến quá trình đã đạt được trong quy trình tiến độ Thực hiện, thì công ty nên liên tục triển khai theo những quy trình tiến độ mới .

PDSA là gì?

PDSA là một quy trình nâng cấp cải tiến quá trình gồm có những quy trình tiến độ lặp đi tái diễn của Kế hoạch, Thực hiện, Nghiên cứu và Hành động. Mặc dù quy trình tổng thể và toàn diện của PDSA rất hữu dụng khi được sử dụng trong những quy trình nâng cấp cải tiến, nhưng tiến trình Kiểm tra lại bị nhiều người thực thi chất lượng cho là không vừa đủ. Giai đoạn kiểm tra của quy trình tiến độ chỉ đơn thuần là đo lường và thống kê sự nâng cấp cải tiến và chuyển sang quy trình tiến độ ‘ Hành động ‘. Do đó, vào năm 1986, Deming quyết định hành động sửa đổi miêu tả của mình về PDCA để nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của việc phản ánh Ý nghĩa của những chỉ số đang được kiểm tra và do đó PDSA Open bằng cách thay thế sửa chữa quy trình tiến độ Kiểm tra bằng quá trình ‘ Nghiên cứu ‘ .

Logic đằng sau quá trình Nghiên cứu trong PDSA là vô hiệu những hạn chế trong quy trình tiến độ Kiểm tra trong PDCA bằng cách nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của việc không riêng gì kiểm tra mà còn sử dụng kiến ​ ​ thức đó để hiểu rõ hơn về quá trình mà những nâng cấp cải tiến đã được thực thi. Giai đoạn Nghiên cứu không chỉ đơn thuần là khám phá xem liệu những nâng cấp cải tiến tiến trình dự kiến ​ ​ có được thực thi hay không, mà còn triển khai nhìn nhận quan trọng và nghiên cứu và phân tích xem quy trình tiến độ có được cải tổ hay không và nâng cấp cải tiến theo những cách nào. Loại nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể này trở nên quan trọng trong việc hiểu những nâng cấp cải tiến trong thực tiễn được thực thi. Giai đoạn Kế hoạch, Thực hiện và Hành động trong PDSA tựa như như PDCA .

Sự khác biệt giữa PDCA và PDSA là gì?

PDCA và PDSA

PDCA là một mô hình bốn giai đoạn lặp đi lặp lại (Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra và Hành động) được sử dụng để đạt được sự cải tiến liên tục trong quản lý quy trình kinh doanh.PDSA là một chu trình cải tiến quy trình bao gồm các giai đoạn lặp đi lặp lại của Kế hoạch, Thực hiện, Nghiên cứu và Hành động.Nguồn gốcPDCA được giới thiệu vào năm 1950PDSA ra đời vào năm 1986 như một giải pháp thay thế hiệu quả hơn cho PDCA.Hiệu quảPDCA kém hiệu quả hơn do giai đoạn Kiểm tra.PDSA được coi là hiệu quả hơn vì nó bao gồm giai đoạn Nghiên cứu có giá trị phân tích.

Tóm tắt – PDCA và PDSA

Sự độc lạ giữa PDCA và PDSA là rất ít ; cả hai đều gồm có 3 tiến trình Kế hoạch, Thực hiện và Hành động giống nhau, nhưng PDCA gồm có quá trình Kiểm tra và PDSA gồm có quy trình tiến độ Nghiên cứu. Do đó, sự độc lạ chính giữa những quy mô nâng cấp cải tiến PDCA và PDSA phụ thuộc vào vào một quá trình duy nhất. Các tiềm năng dự kiến ​ ​ sẽ được triển khai trải qua cả hai quy mô là tựa như nhau, với nhiều công ty trên quốc tế sử dụng chúng. Mặc dù đây là những quy mô rất đơn thuần để hiểu, việc thực thi nó hoàn toàn có thể phức tạp tùy thuộc vào quy trình chúng được sử dụng .

Người giới thiệu

1. “Chu kỳ Deming (PDSA hoặc PDCA).” (PDSA hoặc PDCA). N.p., n.d. Web. Ngày 26 tháng 4 năm 2017.

2. ”PDCA (plan-do-check-action) là gì? – Định nghĩa từ WhatIs.com. ” WhatIs.com. N.p., n.d. Web. Ngày 26 tháng 4 năm 2017.

3. “Viện W. Edwards Deming.” Viện W. Edwards Deming. N.p., n.d. Web. Ngày 26 tháng 4 năm 2017.

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories