Sự khác biệt giữa GAAP và IFRS

Related Articles

IFRS Vs GAAP là chủ đề gây tranh cãi nhất trong kế toán, trong đó phương pháp trước đây được định nghĩa là phương pháp báo cáo tài chính có tính ứng dụng phổ biến trong khi phương pháp sau là tập hợp các hướng dẫn được thực hiện cho kế toán tài chính. Kể từ vài năm qua, IFRS đã đạt được tầm quan trọng đáng kể, do đó hơn trăm quốc gia trên thế giới đã áp dụng IFRS làm tiêu chuẩn cho kế toán. Các tổ chức phát hành của hai người liên tục làm việc về sự hội tụ của họ.IFRS Vs GAAP là chủ đề gây tranh cãi nhất trong kế toán, trong đó giải pháp trước kia được định nghĩa là chiêu thức báo cáo giải trình kinh tế tài chính có tính ứng dụng thông dụng trong khi giải pháp sau là tập hợp những hướng dẫn được thực thi cho kế toán kinh tế tài chính. Kể từ vài năm qua, IFRS đã đạt được tầm quan trọng đáng kể, do đó hơn trăm vương quốc trên quốc tế đã vận dụng IFRS làm tiêu chuẩn cho kế toán. Các tổ chức triển khai phát hành của hai người liên tục thao tác về sự quy tụ của họ .

IFRS hay còn gọi là Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế bao hàm một bộ tiêu chuẩn dựa trên nguyên tắc. Mặt khác, Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) là tập hợp các quy tắc, quy ước và quy trình, giải thích thực tiễn kế toán được chấp nhận. Chỉ có một vài khác biệt giữa IFRS và GAAP, được thảo luận trong bài viết này ngoại trừ chi tiết.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhGAAPIFRSTừ viết tắtNói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toánbáo cáo tài chính chuẩn quốc tếÝ nghĩaMột bộ hướng dẫn và quy trình kế toán, được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính được gọi là GAAP.IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến theo sau bởi các công ty trong khi báo cáo báo cáo tài chính.Được phát triển bởiBan chuẩn mực kế toán tài chính (FASB).Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB).Dựa trênQuy tắcNguyên tắcĐịnh giá hàng tồn khoPhương pháp FIFO, LIFO và bình quân gia quyền.Phương pháp trung bình và có trọng số.Mục bất thườngDưới đâyKhông tách biệt trong báo cáo thu nhập.Chi phí phát triểnĐược coi là một chi phíViết hoa, chỉ khi điều kiện nhất định được thỏa mãn.Hoàn nguyên hàng tồn khoCấmCho phép, nếu điều kiện quy định được đáp ứng.

Định nghĩa GAAP

Các nguyên tắc kế toán được đồng ý chung hoặc GAAP đề cập đến khung tiêu chuẩn, những nguyên tắc và quá trình được sử dụng bởi những công ty cho kế toán kinh tế tài chính. Các nguyên tắc được phát hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính ( FASB ). Đó là một bộ chuẩn mực kế toán gồm có những cách và quy tắc chuẩn để ghi và báo cáo giải trình tài liệu kinh tế tài chính, ví dụ như bảng cân đối, báo cáo giải trình thu nhập, báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ, v.v. ở Mỹ .

Nguyên tắc GAAP được cập nhật theo định kỳ để đáp ứng các yêu cầu tài chính hiện tại. Nó đảm bảo tính minh bạch và nhất quán của báo cáo tài chính. Thông tin được cung cấp theo GAAP theo báo cáo tài chính là hữu ích cho các nhà ra quyết định kinh tế như nhà đầu tư, chủ nợ, cổ đông, v.v.

Định nghĩa về IFRS

IFRS là viết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế là một chiêu thức báo cáo giải trình kinh tế tài chính được vận dụng toàn thế giới do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ( IASB ) phát hành. Trước đây, nó được gọi là Chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS ). Tiêu chuẩn được sử dụng để lập và trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính, tức là bảng cân đối, báo cáo giải trình thu nhập, báo cáo giải trình lưu chuyển tiền tệ, đổi khác vốn chủ sở hữu và chú thích, v.v.IFRS bảo vệ tính tương tự và dễ hiểu của kinh doanh thương mại quốc tế. Nó nhằm mục đích mục tiêu cung ứng cho người dùng thông tin về tình hình kinh tế tài chính, hiệu suất, doanh thu và thanh khoản của công ty, để giúp họ đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính hài hòa và hợp lý .Hiện tại, khoảng chừng 120 vương quốc đã vận dụng IFRS làm khuôn khổ để kiểm soát và điều chỉnh báo cáo giải trình kế toán. Với việc vận dụng IFRS, việc trình diễn báo cáo giải trình kinh tế tài chính sẽ tốt hơn, thuận tiện hơn và tựa như như những đối thủ cạnh tranh quốc tế .

Sự khác biệt chính giữa GAAP và IFRS

Sự độc lạ quan trọng giữa GAAP và IFRS được lý giải như dưới đây :

  1. GAAP là viết tắt của Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung. IFRS là tên viết tắt của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.
  2. GAAP là một bộ hướng dẫn và quy trình kế toán, được các công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính. IFRS là ngôn ngữ kinh doanh phổ biến theo sau bởi các công ty trong khi báo cáo báo cáo tài chính.
  3. Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính phát hành GAAP (FASB) trong khi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành IFRS.
  4. Việc sử dụng từ trước đến trước (LIFO) không được phép theo IFRS, không thuộc trường hợp GAAP.
  5. Các khoản mục đặc biệt được hiển thị bên dưới báo cáo thu nhập trong trường hợp GAAP. Ngược lại, trong IFRS, các mục đó không được tách riêng trong báo cáo thu nhập.
  6. Chi phí phát triển được coi là một chi phí trong GAAP, trong khi ở IFRS, chi phí được viết hoa với điều kiện là các điều kiện quy định được đáp ứng.
  7. Việc đảo ngược hàng tồn kho bị nghiêm cấm theo GAAP, nhưng IFRS cho phép hoàn lại hàng tồn kho theo các điều kiện quy định.
  8. IFRS dựa trên các nguyên tắc, trong khi GAAP dựa trên các quy tắc.

Điểm tương đồng

Cả hai đều là những nguyên tắc hướng dẫn giúp sẵn sàng chuẩn bị và trình diễn bản sao kê thông tin tài khoản. Một cơ quan kế toán chuyên nghiệp phát hành chúng, và đó là nguyên do tại sao chúng được trải qua ở nhiều nước trên quốc tế. Cả hai đều phân phối sự tương quan, độ an toàn và đáng tin cậy, tính minh bạch, tính so sánh, tính dễ hiểu của báo cáo giải trình kinh tế tài chính .

Phần kết luận

Vì những nỗ lực liên tục được thực thi để quy tụ hai tiêu chuẩn này, nên hoàn toàn có thể nói rằng không có sự so sánh giữa GAAP và IFRS. Hơn nữa, sự độc lạ giữa hai là theo một thời gian đơn cử hoàn toàn có thể có một sự biến hóa trong tương lai .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories