SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC CHẤT HỮU CƠ Và Vô CƠ | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2022

Related Articles

Các ự độc lạ chính giữa chất hữu cơ và chất vô cơ là tổng thể những chất hữu cơ đều chứa cacbon như một thành phần thiết yếu trong khi những chất vô cơ c

Các sự khác biệt chính giữa chất hữu cơ và chất vô cơ là tất cả các chất hữu cơ đều chứa cacbon như một thành phần thiết yếu trong khi các chất vô cơ có thể chứa hoặc không thể chứa cacbon.

Hầu hết các chất hữu cơ chứa cacbon, hydro và đôi khi là oxy, cùng với các liên kết C-H. Nhưng hầu hết các hợp chất vô cơ không chứa cacbon ngoại trừ một số chất như cacbonat và xyanua được phân loại là vô cơ do các lý do lịch sử (các nhà khoa học trước đây đặt tên cho các hợp chất này là vô cơ). Do đó, sự khác biệt chính giữa các chất hữu cơ và vô cơ nằm ở thành phần hóa học của chất đó.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính

2. Các chất hữu cơ là gì

3. Chất vô cơ là gì

4. So sánh song song – Chất hữu cơ và chất vô cơ ở dạng bảng

5. Tóm tắt

Chất hữu cơ là gì?

Chất hữu cơ là những phân tử chứa nguyên tử cacbon là thành phần thiết yếu. Hầu hết những trường hợp, những phân tử này chứa nguyên tử hydro và link cộng hóa trị C-H. Thông thường, tổng thể những sinh vật sống đều chứa những chất hữu cơ. Do năng lực của cacbon tạo thành chuỗi trải qua link với những nguyên tử cacbon khác, có hàng triệu hợp chất hữu cơ trên quốc tế. Tuy nhiên, một số ít hợp chất có chứa cacbon như một thành phần nhưng tất cả chúng ta không phân loại chúng là hợp chất hữu cơ vì nguyên do lịch sử dân tộc ( vào thời kỳ đầu, người ta coi những chất như cacbonat và xyanua là chất vô cơ vì đây không phải là những chất mà chỉ sinh vật sống mới có ) .

Chúng ta hoàn toàn có thể phân loại những chất hữu cơ theo nhiều cách khác nhau như hợp chất tự nhiên và hợp chất tổng hợp là hầu hết. Đôi khi, chúng tôi phân loại chúng tùy thuộc vào cấu trúc, đặc tính, size, v.v. Các công cụ chính mà tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để xác lập cấu trúc của những chất hữu cơ là phổ proton và carbon-13 NMR, quang phổ IR, tinh thể học tia X, v.v. ?

Chất vô cơ là gì

Chất vô cơ là những phân tử có chứa các nguyên tố hóa học không phải là cacbon. Tuy nhiên, có một số hợp chất có chứa cacbon nhưng là chất vô cơ. Chúng được đặt tên là các chất vô cơ do các nguyên nhân lịch sử như đã nói ở trên. Các hợp chất này thường thiếu liên kết C-H. Ngoài ra, hầu hết lớp vỏ của Kỷ nguyên được tạo thành từ các chất vô cơ.

Tóm lại, bất kể hợp chất nào không phải là hợp chất hữu cơ đều là hợp chất vô cơ. Ví dụ về những hợp chất này gồm có amoniac, hydro sunfua, tổng thể những sắt kẽm kim loại và hầu hết những nguyên tố hóa học khác .

Sự khác biệt giữa các chất hữu cơ và vô cơ là gì?

Chất hữu cơ là những phân tử chứa nguyên tử cacbon là thành phần thiết yếu trong khi chất vô cơ là những phân tử có chứa những nguyên tố hóa học không phải là cacbon. Do đó, đây là sự độc lạ chính giữa những chất hữu cơ và vô cơ. Tuy nhiên, có 1 số ít hợp chất có chứa cacbon nhưng là chất vô cơ. Hơn nữa, một sự độc lạ khác giữa những chất hữu cơ và vô cơ là những chất hữu cơ đa phần Open trong khung hình sống trong khi những chất vô cơ hầu hết Open trên vỏ Trái đất .

Nhìn vào một số ví dụ, các chất hữu cơ bao gồm cacbohydrat, chất béo, axit nucleic, polyme hữu cơ, v.v. Mặt khác, ví dụ về các chất vô cơ bao gồm amoniac, hydro sunfua, tất cả các kim loại và hầu hết các nguyên tố hóa học khác. Chi tiết hơn về sự khác biệt giữa các chất hữu cơ và vô cơ được đưa ra trong đồ họa dưới đây.

Tóm tắt – Các chất hữu cơ và vô cơ

Chúng ta hoàn toàn có thể phân loại những hợp chất hóa học thành hai loại chất hữu cơ và chất vô cơ. Và, sự độc lạ chính giữa những chất hữu cơ và vô cơ là tổng thể những chất hữu cơ đều chứa cacbon như một thành phần thiết yếu trong khi những chất vô cơ hoàn toàn có thể chứa hoặc không hề chứa cacbon .

More on this topic

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Advertismentspot_img

Popular stories